Kystverket

To viktige avtaler for Kystverkets utbyggingsprosjekter er signert

Del

I Kystverkets arbeid med å forbedre farleder og havner langs norskekysten, er nå to sentrale rammeavtaler på plass. 

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde Foto: Partnerstudio Aurora Borealis Multimedia

Den ene avtalen gjelder konsulent- og rådgivningstjenester innen ingeniør-, geoteknikk-, og miljøfag, og vil dekke fagområder som marin rådgivning, miljø, geologi og geoteknikk, konstruksjonsteknikk og planleggingsarbeid.

Den andre avtalen dreier seg om undersøkelser og analyser og inkluderer primært grunnlagsundersøkelser i utbyggingsprosjekter, med typiske oppgaver som målinger i sjø, og undersøkelser relatert til sedimenter, biologisk mangfold, geoteknikk og geologi.

– Vi er godt fornøyde med å ha fått på plass nye avtaler innen disse fagområdene. Kompetansen og kapasiteten som disse avtalene gir oss er svært viktige i vårt arbeid med planlegging, prosjektering og gjennomføring av tiltak i farvannet. Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036 viser til en styrket satsing innen kystformål, og som en del av vårt arbeid innen dette området med utbedring av farleder og tiltak i fiskerihavner, vil disse avtalene bli benyttet i stor grad, sier Jostein Moe, leder for utbyggingsavdelingen i Kystverket.

Avtalene har en økonomisk ramme på henholdsvis inntil 60 millioner kroner og 64 millioner kroner. Hver avtale er fordelt mellom tre leverandører og har en varighet på 2 år med opsjon på 1 + 1 år.

Rammeavtalen for konsulent- og rådgivningstjenester er tildelt:

  1. Multiconsult Norge AS
  2. Norconsult Norge AS
  3. Dr. Techn. Olav Olsen AS

Rammeavtalen for undersøkelser og analyser er tildelt:

  1. Norconsult Norge AS
  2. Multiconsult Norge AS
  3. Rambøll Norge AS

Kystverket jobber for å utvikle kysten og havområdene våre til verdens sikreste og reneste, blant annet ved å forbedre fremkommelighet og sikkerhet langs sjøveiene.

Nøkkelord

Kontakter

Senioringeniør Jan Arild Jenssen
Tlf: 917 35 828 / jan-arild.jenssen@kystverket.no

Lenker

Om Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye