IFE - Institutt for energiteknikk

Nye forskningssentre for miljøvennlig energi til IFE

Del

Forskningsrådet styrker satsningen på batteriteknologi og solenergi gjennom etablering av nye FME sentre. Det nye senteret på solenergi ledes av IFE mens senteret på Batterier er etablert med NTNU som vertsinstitusjon med senterleder fra IFE. Energidepartementet finansierer de nye sentrene gjennom Forskningsrådet med over 300 millioner over de neste 8 årene. 

Forskningsrådet, energidepartementet og kunnskapsdepartementet var på besøk til IFE på Kjeller 11. april i forbindelse med FME-tildelingene. Fra venstre: Erik Stensrud Marstein, senterleder FME Solar, Hanne Flåten Andersen, senterleder FME Battery, Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges forskningsråd, Terje Aasland, energiminister, Odne Stokke Burheim, Professor NTNU, Oddmund Løkensgard Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Nils Morten Huseby, adm.dir. IFE, Martin Smedstad Foss, divisjonsdirektør IFE.
Forskningsrådet, energidepartementet og kunnskapsdepartementet var på besøk til IFE på Kjeller 11. april i forbindelse med FME-tildelingene. Fra venstre: Erik Stensrud Marstein, senterleder FME Solar, Hanne Flåten Andersen, senterleder FME Battery, Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges forskningsråd, Terje Aasland, energiminister, Odne Stokke Burheim, Professor NTNU, Oddmund Løkensgard Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Nils Morten Huseby, adm.dir. IFE, Martin Smedstad Foss, divisjonsdirektør IFE. Foto: Kaja Berentsen, IFE. Foto: Kaja Berentsen, IFE.

En grunnstein for mer utbygging

Forskningssentrene for miljøvennlig energi (FME) er svært viktige for å få til grønn omstilling. Sentrene gir langsiktig og forutsigbar forskning ved at forskningsaktører, industrien og offentlige aktører samarbeider om å utvikle mer bærekraftige løsninger og teknologi. Sentrene er viktig for innovasjon og verdiskaping i Norge.

  • Energidepartementets satsing på FME-sentrene for batteriteknologi og solenergi er en grunnstein for å få til mer utbygging av fornybar energi og utvikle mer bærekraftige og sikre batterier. Tildelingen av FME-sentrene til IFE er en anerkjennelse av vår kompetanse og tette partnerskap med andre forskningsmiljøer og industrien, sier Nils Morten Huseby, administrerende direktør ved IFE.

Norge har en sterk solindustri som skaper arbeidsplasser og eksportinntekter, og den må vi satse videre på slik at den hele tiden er konkurransedyktig og i front teknologisk. Dette er det tredje FME-senteret innen solenergi som IFE er vertskap for, og tildelingen viser at IFE har det sterkeste solforskningsmiljøet i Norge.

Første FME for batteriteknologi
For første gang blir det etablert et eget FME-senter for batteriteknologi. Norge har solid kompetanse innen batteriteknologi og er etterspurt forskningspartner i Europa. Den posisjonen får vi mulighet til å forsterke gjennom FME-satsingen. Senteret vil utvikle fremtidens bærekraftige batteriteknologi og utvikle den sirkulære verdikjeden for batterier. Batteriverdikjeden har potensial for å skape flere titalls tusen arbeidsplasser bare i Norge, og er en sentral faktor for å realisere fornybarsamfunnet.

  • Norge har hatt en unik posisjon med naturgitte fortrinn som vannkraft og petroleum som har gjort det mulig å utvikle et trygt og robust velferdssamfunn. Overgangen til fornybar energi fører til at Norge ikke kan lene oss til naturgitte fortrinn, men må konkurrere på basis av kompetanse og innovasjon. Forskningsrådet har en viktig rolle i å sikre konkurransekraft og omstillingsevne gjennom solid og anvendt forskning som industrien raskt kan ta ut i markedet, sier Huseby.

FME Solar

Om senteret
FME SOLAR er et nasjonalt forskningssenter som kombinerer fremragende FoU med de mest innovative brukerpartnere, som igjen står bak størstedelen av industriell aktivitet, eksport og omsetning i norsk solcelleindustri.

Partnere
FME SOLAR har et sterkt landslag som består av IFE, NMBU, NTNU, SINTEF, UiA og UiO. Det er totalt 52 partnere, i tillegg til internasjonale forskningspartnere. Det er også planlagt for 20 PhD/post.doc, og 100 masterstudenter.


Bakgrunn for satsning
Det investeres enormt i solkraftverk globalt: godt over halvparten av all ny kraftproduksjonskapasitet i 2023 målt etter effekt var solkraftverk. Solindustrien omsetter allerede for rundt 4000 milliarder NOK årlig, et tall som forventes å fortsette å vokse fremover.  Også i Norge vokser nå bruken av solkraft godt. Regjeringen har satt et mål om å oppnå 8 TWh solkraft i Norge innen 2030. Dette er et krevende mål, men oppnåelig.

FME SOLAR er satt opp for å håndtere de viktigste utfordringene knyttet til den voldsomme veksten av solkraft, samt å sikre norske nærings- og samfunnsinteresser. 

FME Battery

Om senteret
FME BATTERY har senterledelse hos IFE, men eies av NTNU. Senteret jobber med teknologisk fremdrift, nyskapning og utdanning i de ulike delene av batteriers sirkulære verdikjede. Senteret vil sette søkelys på verdikjeder som inkluderer materialfremstilling og resirkulering, nye materialer, celle- og systemproduksjon, systemdrift, digitalisering, og bærekraft som tekniske elementer. 

Partnere
Det er totalt 51 partnere, hvor åtte er forskningspartnere, syv er internasjonale partnere, og 36 er brukerpartnere fra næringsliv. I Norge er det stor geografisk spredning av partnere fra universitet- og høyskolesektoren, og næringsliv. Internasjonalt er det fokus på høyt anerkjente europeiske partnere.

Hva skal senteret oppnå? 
Senteret skal bidra til avkarbonisering av verden gjennom å fasilitere kraftig ekspansjon av fornybare energikilder gjennom energilagring, både for transport og stasjonær sektor. FME BATTERY vil utvikle fremtidens bærekraftige batteriteknologi og utvikle den sirkulære verdikjeden for batterier. 

Batteriverdikjeden har potensial for å skape flere titalls tusen arbeidsplasser bare i Norge, og er en sentral faktor for å realisere fornybarsamfunnet.

Andre tildelinger

IFE er i tillegg til de to sentrene der IFE har senterledelsen partner i ytterligere 3 FME sentere som ble tildelt finansiering i 2024 De tre sentrene ligger tematisk innen områdene CCS, kraftnett og systemløsninger for kraftsystemer. Deltagelsen i disse initiativene der SINTEF Energi er vertsinstitusjon viser at IFE har en sentral posisjon i Norge innen energi og at vi sammen med SINTEF Energi er i stand til å bygge nasjonalt ledende initiativer innen disse feltene.

FME senteret innenfor karbonfangst, transport og lagring, Norwegian Research Centre of Excellence for Carbon Capture and Storage (GigaCCS), har samlet et ekte landslag der det 3 store instituttene på energi, IFE, NORCE og SINTEF alle er sentrale partnere. Dette er et svært viktig tema for Norge når vi nå skal gjennomføre det grønne skiftet på en bærekraftig måte og vil legge mye av premissene for forskningsarbeidet innen dette feltet de neste 8 årene. 

IFE har hatt en sterk satsing innenfor kraftnett og kraftsystemer de senere årene med sterk vekst i portefølje og antall ansatte. Det er derfor veldig positivt at vi sammen med SINTEF Energi ble tildelt FME Secure, resilient, and sustainable electricity distribution grids (SecureEL) der vi skal samarbeide om fremtidens kraftnett og FME Integrated Hub for Energy System Analyses (InterPlay) der arbeidet på energisystemanalyse vil peke retning for løsninger og valgmuligheter for fremtiden. Å delta i dise sentrene vil styrke vårt samarbeid med viktige partnere som NTNU og SINTEF samtidig som det gir en sentral posisjon for avdelingene som jobber med kraftnett på IFE i IFE i lang tid fremover.

Om IFE

Institutt for energiteknikk (IFE) holder til på Kjeller og i Halden, og ble etablert i 1948. IFE er en selveid forskningsstiftelse som forsker på energi, miljø og digitale systemer. IFE forsker blant annet på batteriteknologi, hydrogenteknologi, solenergi, karbonfangst, vindteknologi og energisystemanalyse. IFE har 720 ansatte fra 38 nasjoner.

null
Forskningsrådet, energidepartementet og kunnskapsdepartementet var på besøk til IFE på Kjeller 11. april i forbindelse med FME-tildelingene. Fra venstre: Hanne Flåten Andersen, senterleder FME Battery, Nils Morten Huseby, adm.dir. IFE, Oddmund Løkensgard Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Odne Stokke Burheim, Professor NTNU, Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges forskningsråd, Terje Aasland, energiminister. Kaja Berentsen, IFE. Kaja Berentsen, IFE.

Kontakter

Bilder

Forskningsrådet, energidepartementet og kunnskapsdepartementet var på besøk til IFE på Kjeller 11. april i forbindelse med FME-tildelingene. Fra venstre: Erik Stensrud Marstein, senterleder FME Solar, Hanne Flåten Andersen, senterleder FME Battery, Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges forskningsråd, Terje Aasland, energiminister, Odne Stokke Burheim, Professor NTNU, Oddmund Løkensgard Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Nils Morten Huseby, adm.dir. IFE, Martin Smedstad Foss, divisjonsdirektør IFE.
Forskningsrådet, energidepartementet og kunnskapsdepartementet var på besøk til IFE på Kjeller 11. april i forbindelse med FME-tildelingene. Fra venstre: Erik Stensrud Marstein, senterleder FME Solar, Hanne Flåten Andersen, senterleder FME Battery, Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges forskningsråd, Terje Aasland, energiminister, Odne Stokke Burheim, Professor NTNU, Oddmund Løkensgard Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Nils Morten Huseby, adm.dir. IFE, Martin Smedstad Foss, divisjonsdirektør IFE.
Last ned bilde
Forskningsrådet, energidepartementet og kunnskapsdepartementet var på besøk til IFE på Kjeller 11. april i forbindelse med FME-tildelingene. Fra venstre: Hanne Flåten Andersen, senterleder FME Battery, Nils Morten Huseby, adm.dir. IFE, Oddmund Løkensgard Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Odne Stokke Burheim, Professor NTNU, Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges forskningsråd, Terje Aasland, energiminister.
Forskningsrådet, energidepartementet og kunnskapsdepartementet var på besøk til IFE på Kjeller 11. april i forbindelse med FME-tildelingene. Fra venstre: Hanne Flåten Andersen, senterleder FME Battery, Nils Morten Huseby, adm.dir. IFE, Oddmund Løkensgard Hoel, forsknings- og høyere utdanningsminister, Odne Stokke Burheim, Professor NTNU, Mari Sundli Tveit, adm.dir Norges forskningsråd, Terje Aasland, energiminister.
Last ned bilde

Lenker

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye