Elden Advokatfirma

Straffeforfølger drapstrusler og oppfordring til gatejustis

Del

Elden Advokatfirma har i dag anmeldt en rekke drapstrusler og oppfordringer til gatejustis på vegne av sine klienter som ble frifunnet av Gulating lagmannsrett i forrige uke.

– Det er verdt å minne ungdommer om at deling av slike poster i sosiale medier kan være straffart og erstatningsbetingende, sier advokatene John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma. 

Advokat John Christian Elden
Advokat John Christian Elden

Elden Advokatfirma har i dag inngitt en anmeldelse til Vest politidistrikt av et utvalg meldinger, bilder og videoer som enten er mottatt direkte, via advokat eller fremsatt på sosiale medier. Anmeldelsen omfatter både navngitte og anonyme avsendere. Alle truslene og oppfordringene om gatejustis er rettet mot de to klientene som sist uke ble frifunnet for voldtekt av Gulating lagmannsrett, og advokatene deres John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen.

En rekke av de kommentarene som fremsettes i kommentarfeltene er i realiteten oppfordringer til grov vold og drap av våre klienter, som både er alvorlig og straffbart. Det kan også gi grunnlag for erstatning, sier advokatene John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma.

Advokatene presiserer at det ikke bare omfatter de som selv legger ut slikt innhold i sosiale medier, men også de som bidrar til spredning av dette ved eksempelvis å «re-poste».

I forkant av de tillyste demonstrasjonene har det også kommet det vi anser som drapstrusler direkte til eller rettet direkte mot våre klienter – og mot oss som advokater. Vi anser dette som svært alvorlig, og vil gjør det vi kan for at politi og påtalemyndighet straffeforfølger de som står bak dette og bidrar til spredning av dette. Det hviler også et ansvar på arrangørene av disse demonstrasjonene at det skjer innen forsvarlige rammer av ytringsfriheten, fortsetter advokatene.

Ytringsfrihet står – og må stå - sterkt i Norge. Debatt og ytringer rundt strafferetten, og systemkritikk, er viktig i et moderne demokratisk samfunn. Når det går over i gatejustis, beskytter imidlertid strafferetten den som truslene og oppfordringene retter seg mot. Det synes å være fritt frem på sosiale medier, og kanskje liten bevissthet rundt at både publisering og deling av slike innlegg også er straffbart og kan bli dyrt.

Vi følger utviklingen i sosiale medier, demonstrasjonene og vil iverksette nødvendige tiltak for å ivareta både våre klienter og ansatte i denne saken. Som advokater er vi opptatt av å fremme rett – og hindre urett – og ikke minst forsvare den grunnleggende menneskerettigheten ytringsfrihet er. Vi vil oppfordre til en sunn diskusjon, men vil fortsette å anmelde alle innlegg, utsagn og bilder vi anser straffbare, avslutter advokat John Christian Elden.

null
Advokat Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma

Priv. til red.:

Vi ber om at eventuelle mediehenvendelser i denne saken rettes til media@elden.no / 21611312

Kontakter

Lenker

Om Elden Advokatfirma

Elden Advokatfirma ble etablert i 1994 som en videreføring av virksomheten til advokat John Elden som ble etablert i 1963.

Elden Advokatfirma har hovedkontor i Oslo, også regionskontorer i Sandefjord, Hamar, Stavanger, Haugesund, Bergen og Tromsø.

Selskapet har over 100 advokater og -fullmektiger, og til sammen over 150 medarbeidere.

Følg pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Elden Advokatfirma på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye