LO

Ingen alternativer til EØS-avtalen

Del

- EØS-avtalen har tjent oss godt, og det finnes ikke noen realistiske alternativer som sikrer norske interesser på en bedre eller mer forutsigbar måte, sier LO-nestleder Steinar Krogstad i en kommentar til EØS-utredningen som ble levert til regjeringen torsdag.

- EØS-avtalen har tjent oss godt, og det finnes ikke noen realistiske alternativer som sikrer norske interesser på en bedre eller mer forutsigbar måte, sier LO-nestleder Steinar Krogstad i en kommentar til EØS-utredningen som ble levert til regjeringen torsdag.

LO konstaterer at regjeringen har levert grundig på fagbevegelsens krav om en utredning som viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, og som samtidig sikrer en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.

Ingen løser dette alene

- Utredningen understreker behovet for samarbeid på tvers av landegrensene for å løse de store utfordringene vi står ovenfor. Vi har økende sikkerhetspolitiske utfordringer både innad i Europa og i våre nærområder. Det er økende handelspolitiske utfordringer og stadig mer proteksjonisme. Vi skal løse klimautfordringene, og vi skal sørge for at digitaliseringen skjer på en måte som skaper trygghet for arbeidstakere, samfunn og demokrati. Ingen land løser disse utfordringene alene, slår Krogstad fast.

For Norge er EØS-avtalen ikke bare vår kobling til det indre marked, men også plattformen for vårt samarbeid med EUs institusjoner og EUs medlemsland. EU vil være en helt sentral aktør i å innføre tiltak som skal løse de utfordringene både Norge og det internasjonale samfunnet står ovenfor. LO støtter ekspertutvalget i at dette vil kreve en enda sterkere strategisk styring av Europapolitikken fra Norges side.

En unik avtale

Utvalget har sett på Sveits, Storbritannia og Canada som alternativer til EØS-avtalen.

- Ingen av de tre alternativene gir den samme markedsadgangen som EØS-avtalen gir. De sikrer heller ikke den samme forutsigbarheten eller likebehandlingen som EØS-avtalen gir. EØS-avtalen er på disse punktene en unik avtale hvor Norge og EU er likeverdige samarbeidspartnere. Dette er viktige prinsipper for Norge som er en liten og åpen økonomi, og særlig i en situasjon hvor det internasjonale handelspolitiske samarbeidet er under politisk press, sier Krogstad.

LO støtter utredningens vurdering om at EØS-avtalen gir et bredere, dypere og mer forutsigbart samarbeid, som samlet sett ivaretar flere interesser og behov.

Må bruke mulighetene

- Vår måte å organisere samfunn og arbeidsliv på, har bidratt til økt effektivitet og produktivitet og dermed også muliggjort velferdsstaten. EØS-avtalen har også vært et viktig bidrag gjennom markedsadgang og tilgang til kvalifisert arbeidskraft. Samtidig har utviklingen i arbeidsmarkedet blitt mer krevende med sosial dumping og økt innslag av kriminelle aktører som undergraver det organiserte arbeidslivet, påpeker Steinar Krogstad.

- Her må det kraftigere lut til. LO forventer derfor at norske myndigheter følger opp ekspertutvalgets tilrådninger om å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping med kraftfulle virkemidler. Regjeringen har levert mye bra, men det er handlingsrom for å gjøre enda mer, også innenfor EØS-avtalen. Det er gjennom et organisert arbeidsliv vi sikrer gode lønns- og arbeidsvilkår og et trygt arbeidsliv for alle. Dette skal vi ta vare på fullt ut, og aldri gi oss på. Også derfor er viktig at norske myndigheter bruker handlingsrommet som EØS-regelverket har. Det slår også utredningen fast at vi både kan og bør gjøre, avrunder Krogstad.

FAKTA: Om EØS-utredningen

I mai 2022 satte regjeringen ned et uavhengig utvalg som skulle vurdere erfaringene med EØS-avtalen gjennom de siste ti årene.

Utvalget har også hatt i oppdrag å komme med råd om hvordan norske interesser best kan ivaretas overfor EU innenfor EØS-samarbeidet.

I tillegg har EØS-utvalget sett på erfaringene Storbritannia, Sveits og Canada har hatt med sine samarbeidsformer med EU.

Utvalget har vært ledet av Line Eldring, som er avdelingsleder i Fellesforbundet.

Kontakter

Følg pressemeldinger fra LO

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye