Kystverket

COWI skal bistå Kystverket i byggingen av Stad skipstunnel

Del

Etter en anbudsrunde har Kystverket valgt COWI som teknisk rådgiver for byggingen av Stad skipstunnel. – COWI vil være en viktig teknisk samarbeidspartner i arbeidet med å få anskaffet og bygd verdens første skipstunnel, sier prosjektleder Terje Skjeppestad i Kystverket.

Prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad (t.v.) og Cowis oppdragsleder Espen Viddal ser fram til å samarbeide om byggingen av Stad skipstunnel.
Prosjektleder for Stad skipstunnel Terje Skjeppestad (t.v.) og Cowis oppdragsleder Espen Viddal ser fram til å samarbeide om byggingen av Stad skipstunnel. Sveinung Nedregotten / Kystverket

Kystverket har fått i oppdrag å bygge Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel. Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

Skal bidra i alle faser av prosjektet
– Med COWI har vi fått på plass en dyktig samarbeidspartner som skal hjelpe oss i arbeidet med skipstunnelen. Vår nye tekniske rådgiver blir med oss frem til tunnelen er ferdig bygget, altså både gjennom forberedende arbeider og i tilbuds-, prosjekterings-, bygge- og avslutningsfasen, sier prosjektleder for Stad skipstunnel i Kystverket, Terje Skjeppestad.

COWI vil komplettere Kystverkets eget prosjektteam, som i dag består av 10 ansatte.

– Vi ønsker å ha en slank prosjektorganisasjon og kan ikke ha all ekspertise innomhus. Gjennom COWI får vi tilført spesialkompetanse innenfor en rekke tekniske fag, som vil komplementere våre egne fagfolk. Vi ser uansett for oss at prosjektorganisasjonen vil bli en del større når vi skal i gang med selve byggingen av skipstunnelen, enten via faste ansettelser, innleie eller avrop gjennom avtalen med COWI, sier Skjeppestad.

Spektakulært prosjekt
COWI ser fram til samarbeidet med Kystverket og til å bidra til realiseringen av verdens første skipstunnel.

– Vi har tidligere vært designlead på verdens lengste hengebro. Den største, lengste, første –  slike prosjekter er noe som trigger oss og som vi ønsker å være med på. Vi har dessuten erfaring og kunnskaper, spesielt innen tunneldrift og fjellhaller, som vi mener passer godt inn i prosjekt Stad skipstunnel, sier COWIs oppdragsleder Espen Viddal, som gleder seg til å komme i gang med arbeidet.

– Vi merker at dette prosjektet har skapt stor begeistring internt i COWI, kanskje spesielt blant våre ansatte internasjonalt. Det er et spektakulært prosjekt, også i verdenssammenheng,  som mange av våre fagfolk ønsker å bidra til, sier Viddal.

Ny rammeavtale
Avtalen med COWI er en rammeavtale for tekniske rådgivningstjenester for prosjekt Stad skipstunnel, som er inngått etter en anbudsrunde. COWI skal bistå prosjekt Stad skipstunnel med ingeniørarbeid og rådgivning innenfor alle nødvendige tekniske fag. Fag som Kystverket vurderer som spesielt viktige er geoteknikk, geologi, konstruksjoner, tekniske installasjoner, korrosjon, bærekraft/miljø og HMS.

Verdien på avtalen er estimert til 30 – 90 millioner kroner. Den har i tillegg en opsjon om innleie av personell. Med opsjonen om innleie har kontrakten en maksimal verdi på 150 millioner kroner.

COWI stiller med et team som også omfatter SINTEF og Longvas Oppmåling AS som underleverandører.

null
Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad. Her fra tunnelåpningen i Kjøde. Kystverket/Multikonsult/Link Arkitektur

Fakta om Stad skipstunnel

Kystverket har fått i oppdrag å bygge Stad skipstunnel, verdens første fullskala skipstunnel. Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

Målsettingen med prosjekt Stad skipstunnel er å forbedre fremkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, trolig det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten. I tillegg skal prosjektet optimaliseres for å hente ut andre nyttegevinster.

Skipstunnelen skal bygges der Stad-halvøya er på det smaleste, mellom Moldefjorden og Kjødepollen, i Vanylvsfjorden. Tunnelen blir 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområder), 50 meter høy og med en bredde på 36 meter − som betyr at fartøy opp til størrelsen på Kystruten/Hurtigruten  vil kunne få en sikker seilas forbi Stadlandet.

Kystverket er en transportetat som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet. Visjonen vår er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste. Stad skipstunnel er en del av dette arbeidet.

Kontakter

Om Kystverket

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye