Veksten i leieprisene fortsetter

Del

Leieprisene i de fire store byene steg med 2,3 prosent i første kvartal 2024. Det siste året har leieprisene steget med 5,5 prosent.

- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en sterk vekst i leieprisene i første kvartal 2024. Det er kun i fjor vi har målt en sterkere vekst i leieprisene i Norge i et første kvartal, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- De siste to årene har leieprisene i Norge steget med hele 15,6 prosent. I samme periode har bruktboligprisene steget med 1,9 prosent, noe som illustrerer styrken i leiemarkedet for tiden. Når eierkostnader stort sett er høyere enn leiekostnader, så innebærer det at leieprisene mest sannsynlig skal videre opp i tiden fremover, sier han.

Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Trondheim med en oppgang 6,6 prosent.

I Stavanger og Sandnes steg leieprisene med 5,6 prosent, i Bergen steg de med 2,4 prosent, mens Oslo hadde en leieprisvekst på 1,7 prosent i årets første kvartal.

- Det er store forskjeller i leieprisutviklingen det siste året. Stavanger og Sandnes skiller seg ut på toppen med en vekst på hele 14,3 prosent. I den andre siden av skalaen finner vi Bergen som har hatt en moderat vekst på 1,7 prosent. Årsveksten i Oslo og Trondheim er nær storbyindeksen med en vekst på henholdsvis 5,5 og 4,9 prosent, forteller Lauridsen.

Stabilt utbud

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av første kvartal 2024 var 3054.

Dette er stabilt med de siste kvartalene, men er markant lavere enn årene før pandemien.

Av disse er 1713 i Oslo, 458 i Bergen, 577 i Trondheim og 306 i Stavanger/Sandnes.

- Utbudsdataene fra Finn.no nå og sammenlignet før pandemien tyder på det mange færre utleieboliger tilgjengelig nå enn for fem år siden. Dette er bekymringsfullt, og bekrefter de mange historiene i mediene om utleiere som kvitter seg med utleieboliger til fordel for andre investeringer, sier Lauridsen.

- Det synkende utbudet av utleieboliger er sammen med det betydelig skiftet i finansieringskostnader på grunn av de høyere rentene er hovedforklaringen på veksten i leieprisene, sier han.

Høye leiepriser kan løses politisk

Regjeringen leverte nylig sin boligmelding til Stortinget. Den er omfattende i sin diagnose av utfordringene i boligmarkedet, men svak på medisin.

- Det er et paradoks at utfordringene med stor prisvekst og knapt tilbud i utleiemarkedet er et resultat av villet politikk. Økning i formueskatten generelt og satsene for sekundærbolig spesielt fører til færre investeringer i utleieboliger og øker utleieprisene, sier Lauridsen.

- Den kraftige økningen i formueskatten de siste årene rammer de svakeste mest gjennom enda høyere leiepriser. Skatt er en kostnad og virker inn på leieprisene på to måter. En gjennom at utleier vil heve husleie når kostandene øker. Og to gjennom at utleier selger utleieboligen og plasserer kapitalen andre steder. Sistnevnte reduserer tilbudet og øker leieprisene. Dette er dessverre en utvikling vi venter vil fortsette.

- Vi trenger ikke flere utredninger nå. Vi trenger politisk handlekraft.

- Regjeringen kan øke bevilgningen til Husbankens grunnlån og gjennomføre en historisk satsning på studentboliger allerede i revidert budsjett i mai. De kan også avskaffe utlånsforskriften i kongen i statsråd på enhver fredag, avslutter Lauridsen.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Quality Living, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Lenker

Vi er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak. Ved årsskiftet 2022/2023 hadde Eiendom Norge 60 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 767 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2022 130 385 transaksjoner.

Vårt mål er å være landets ledende organisasjon innen bolig- og bransjepolitiske spørsmål, og vi arbeider for eiendomsmeglingsbransjens rammebetingelser og for å sikre forbrukerne effektive og trygge eiendomstransaksjoner.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye