Statens vegvesen

Mandag innsnevres Ring 3: Køene blir lange om ikke mange velger alternativ transport

Del

Fra og med mandag 15. april klokka 05:30, og seks uker frem i tid, blir det det kun ett kjørefelt i begge retninger på Ring 3 mellom Ullevål stadion og Nydalen stasjon.

Kart Oslo med plassering av hvor Ring 3 innsnevres.
Riksvei 150/Ring 3 går mellom Lysaker i Bærum og Ryenkrysset i Oslo. Kart/illustrasjon: Statens vegvesen.

Årsaken til innsnevringen er nødvendige utbedringer av Gjerdrums vei bru.

Beklager ulempene

– Vi beklager ulempene, men dette er viktige arbeider som må gjennomføres nå, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

I tillegg til innsnevring til ett kjørefelt, blir strekningen helstengt natt til mandag 15. april og tirsdag 16. april for forberedende arbeider. Helstenging på natt disse to dagene er fra klokka 22:00 til 05:30. Tilsvarende helstenging blir det også ved avslutning av prosjektet.

Selve arbeidene med utbedring av brua starter onsdag 17. april.

Samarbeid mellom Statens vegvesen og Oslo kommune

Innsnevringen til ett felt strekker seg fra vest i Tåsentunnelen til cirka ved Nydalen stasjon bussholdeplass (se vedlagt illustrasjon/kart for nærmere beskrivelse). Av- og påkjøringer blir ikke berørt av innsnevringen. Innsnevringen er helt nødvendig for at arbeidene kan gjennomføres. Innsnevringen vil gjelde hele døgnet i anleggsperioden.

Prosjektet er et samarbeid mellom Statens vegvesen og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune, da det skal gjøres utbedringstiltak både på riksveibrua og det kommunale vannrøret som ligger i brufundamentet.

Utførende entreprenør er Braathen Landskapsentreprenør AS. Vann- og avløpsetaten er formell byggherre.

Kritisk å gjennomføre før Ring 1 stenger

I forbindelse med Ring 1-oppgraderingen av Hammersborgtunnelen og Vaterlandtunnelen, må andre hovedveier gjøres klare for å kunne håndtere den ekstra belastningen denne stengingen vil medføre. Det er derfor kritisk å få gjennomført oppgradering av Gjerdrums vei bru før arbeidene med Ring 1 starter.

Mer informasjon:

Sterk oppfordring til å velge andre ruter eller transportformer

– Det er gjort et omfattende informasjonsarbeid for å gjøre folk oppmerksomme på det som skal skje, med en tydelig oppfordring om å velge andre ruter eller transportformer i anleggsperioden. Vi vet av erfaring at spesielt de to første ukene blir krevende, men håper at flest mulig velger alternative ruter eller transportformer allerede fra oppstarten, sier Eiterjord.

Hvis ikke, kan konsekvensene blir store, advarer han.

– Dette er en høyt trafikkert strekning med en døgntrafikk på cirka på 60.000 kjøretøy. Velger ikke mange av de som kan å bruke alternativ transport eller ruter, slik at trafikken går ned i anleggsperioden, så vil det bli en svært krevende trafikksituasjon med lange køer og betydelig lengre ventetid enn i dag.

Det har vært dialog med både Ruter, Flybussen og nødetatene, samt andre offentlige og private aktører som blir berørt av disse arbeidene.

– Det finnes ingen alternative måter å gjennomføre disse arbeidene på, og det må gjøres nå gitt arbeidene for Ring 1, presiserer Eiterjord.

Også buss blir berørt

Han presiserer at innsnevringen også rammer bussene som trafikkerer Ring 3.

– Siden bussene går i samme trasé oppfordrer vi til at folk bør velge alternativ kjørerute, bane eller sykkel og gange, sier Eiterjord.

Han minner om at for eksempel Ringvei-bussene rute 23 og 24 og Flybussen blir berørt.

– Benytter du buss som går på Ring 3, så må du være forberedt på betydelige forsinkelser, på samme måte som private bilister og næringstransport berøres av arbeidene.

Statens vegvesen har innfartsparkering blant annet på Tusenfryd, Hvam, Kjul og Gjelleråsen. I tillegg har Bane NOR innfartsparkering i tilknytning til en del av sine stasjoner. Reisende som har mulighet, anbefales å bruke disse parkeringene og kollektivtransport videre inn mot Oslo.

Dette skal gjøres

Statens vegvesen skal fjerne en betongplate i brua som kan utgjøre en mulig fare. Ved inspeksjon er det funnet at denne betongplaten, som bærer Vann- og avløpsetaten sitt vannrør, ligger på en stålvinkel som er hardt angrepet av korrosjon. Observasjoner viser også at andre deler av konstruksjonen og vann- og avløpsanlegget trenger oppgradering.

– Det er en stor fordel for trafikantene, Statens vegvesen og Oslo kommune at arbeidene gjøres samtidig. Samkjøringen av arbeidene gjør det billigere, vi blir raskere ferdig og trafikantene slipper flere stengingsperioder. Ikke minst er det svært viktig at dette løses før Ring 1 stenger, sier Eiterjord.

Vil bli støyende arbeider

Arbeidene vil første halvannen uke utføres mellom klokka 06:00 og 22:00 på hverdager, og etterpå mellom klokka 06:00-19:00 på hverdager. Innsnevringen til kun ett kjørefelt i begge retninger vil som tidligere nevnt gjelde hele døgnet og anleggsperioden.

Arbeid utenfor skissert tidsramme på natt eller helg utføres kun ved kritiske behov.

Sterkt støyende arbeider som skjæring av betong og pigging blir utført periodisk og planlegges for gjennomføring på dagtid.

Det er sendt ut informasjon til nærområdet om arbeidene som skal gjøres. Det er også skiltet langs vei med varsling av arbeidene som skal i gang. Det er annonsert i sosiale media og det er formidlet informasjon til media og berørte aktører.

Det må påregnes et par dager helstenging knyttet til avslutning av arbeidene, på samme måte som ved oppstarten.

Vær oppmerksom, beregn lengre tid og vis hensyn

– De som likevel kjører Ring 3 etter trafikkomleggingen må påregne betydelig lengre tid, være oppmerksomme på skilting og vise hensyn, avslutter Eiterjord.

Husk at det alltid ligger oppdaterte trafikkmeldinger på www.vegvesen.no/trafikk og i app-en Vegvesen trafikk.

Mer informasjon

Tidligere pressemelding:

Prosjektside for arbeidene:

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Kart Oslo med plassering av hvor Ring 3 innsnevres.
Riksvei 150/Ring 3 går mellom Lysaker i Bærum og Ryenkrysset i Oslo.
Last ned bilde
Lokalt kart som viser i detalj hvor innsnevring starter både øst og vest.
I østgående retning er det innsnevret gjennom hele Tåsentunnelen i en lengde på ca. 1,5 km. Avsluttes ca. ved Nydalen stasjon. I vestgående retning er innsnevringen rett før tunnelen i en strekning på ca. 100 meter.
Last ned bilde
Kart i større skala som viser Oslo og omland med plassering av innsnevringen på Ring 3.
Det anbefales at de som kan bruker alternativ transport når Ring 3 innsnevres. Det er mange pendlere fra et stort omland som bruker denne veien for å komme seg på jobb.
Last ned bilde
Bilde av Gjerdrums vei bru. Foto: Statens vegvesen.
Gjerdrums vei bru består av to bruer og i åpningen mellom betongbruene er det dekket til med betongplater. Disse er i dårlig stand og trenger utskifting.
Last ned bilde
Flyfoto av brua og Ring 3.
Sykkelveien som går langs riksvei 150/Ring 3 vil være åpen i hele anleggsperioden. Gjerdrums vei blir berørt i og med veien inngår i anleggsområdet og blir derfor stengt for kjørende i anleggsperioden. Den vil være åpen for de som sykler og går.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye