Elden Advokatfirma

Arbeidskrim-rettssak avbrutt og returnert til politiet

Del

Romerike og Glåmdal tingrett besluttet i dag å avbryte rettsaken etter at aktor selv erkjente at det var usikkerhet om det datamaterialet de har gjort sine analyser ut fra, var korrekt. - Vi har i lang tid påpekt at det grunnlaget politiet bygget på var fullstendig uegnet som grunnlag for en straffesak, sier advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma. 

Advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma
Advokat Anders Brosveet i Elden Advokatfirma

Øvre Romerike tingrett startet forrige uke opp behandlingen av en omfattende straffesak om påståtte omfattende brudd på arbeidstidsbestemmelsene hos selskapet Killingmo Freseservice AS. Både selskapet, det tidligere daglige leder og en avdelingsleder var tiltalt. 

– Vi har i lang tid påpekt at det grunnlaget politiet bygget på var fullstendig uegnet som grunnlag for en straffesak, noe retten også kom til etter en ukes forhandlinger, sier Anders Brosveet i Elden Advokatfirma. 

Advokat Brosveet forsvarte de tiltalte sammen med advokatene Per Ragnar Bronken, Arnt Angell og Kim Ellertsen. 

– At politiet har valgt å gå etter et selskap som beviselig har anstrengt seg til det ytterste for å etterleve reglene, synes å bygge på en manglende forståelse av hva som er bevistema i en slik sak, fortsetter Brosveet.

Politiet har ikke etterforsket hva som var foranledningen til situasjoner der arbeidstakere har registrert for lange arbeidsdager. Arbeidsgiver kan selvsagt bare holdes ansvarlig for tilfeller der arbeidsgiver har hatt mulighet til å påvirke når og hvor lenge arbeidstakeren har valgt å arbeide. Hvis et oppdrag blir forsinket og arbeidstaker velger å ikke gi beskjed slik at arbeidsgiver kan omdisponere slik at man unngår brudd på arbeidstidsreglene, kan selvsagt ikke arbeidsgiver eller arbeidsleder straffes for at arbeidstakeren holder det gående ut over tidsgrensene.

– Det burde vært en selvfølgelighet for politiet å etterforske omstendighetene rundt hvert enkelt tilfelle, noe de ikke har gjort i denne saken, sier advokat Anders Brosveet.

Som en direkte følge av tiltalen i denne saken ble Killingmo Fresesevice AS svartelistet av Statens vegvesen og enkelte andre offentlige aktører. Killingmo Fresesevice AS skiftet derfor ut selskapsledelsen høsten 2023, i et forsøk på å iverksette tiltak som gjorde at selskapet kunne fortsette å levere tjenester til det offentlige, og advokat Tor Erlend Framstad kom inn som styreleder.

– Da jeg overtok som styreleder så jeg hvilket arbeid selskapet hadde iverksatt for å sikre etterlevelsen av arbeidstidsregelverket. Jeg så at noen av forholdene som ble påpekt i tiltalen allerede var endret, lenge før tiltalen ble tatt ut. Selskapet gjennomgikk rutiner og tiltak for både å sikre etterlevelsen av regelverket og vise omverdenen at selskapet tar regelverket på alvor, forteller Tor Erlend Framstad.

Likevel opplever selskapet en uvilje fra Statens vegvesen og flere andre til å ta innover seg det arbeidet selskapet har nedlagt, og det er fortsatt svartelistet.

– En utsettelse av saken i kanskje ett år mens den på ny skal etterforskes, medfører et betydelig tap for selskapet og en usikkerhet for arbeidsplasser som burde ha vært unngått, sier styrelederen i Killingmo Fresesevice AS.

Advokat Anders Brosveet mener at saken fremstår som nok et eksempel på uheldig «outsourcing» av strafferettslig etterforskning fra politiet. I denne saken er det Statens vegvesen som både har anmeldt saken og stått for det alt vesentlige av etterforskningen.

– Etterforskningen er i praksis satt ut til tjenestekjøperen – som ikke agerer som offentlig organ men som «byggherre», og som ikke har noen form for offentligrettslig tilsynsmyndighet med arbeidstids­reglene. Og det ser vi dessverre konsekvensene av nå, ved at saken er fullstendig utilfredsstillende etterforsket, sier Brosveet.

– Saken er derved avsluttet i retten, og så får vi se hva påtalemyndigheten velger å gjøre med saken når de får etterforsket den ordentlig, avslutter advokat Anders Brosveet.

Kontakter

Lenker

Om Elden Advokatfirma

Elden Advokatfirma ble etablert i 1994 som en videreføring av virksomheten til advokat John Elden som ble etablert i 1963.

Elden Advokatfirma har hovedkontor i Oslo, også regionskontorer i Sandefjord, Hamar, Stavanger, Haugesund, Bergen og Tromsø.

Selskapet har over 100 advokater og -fullmektiger, og til sammen over 150 medarbeidere.

Følg pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Elden Advokatfirma på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye