Elden Advokatfirma

Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

Del

Fosenaksjonistene er frifunnet i Oslo Tingrett –  Denne dommen markerer en viktig milepæl for forsamlings- og ytringsfriheten i Norge, sier advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma.

Advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma
Advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma

I en prinsipiell avgjørelse har retten frifunnet alle de tiltalte i den såkalte "Fosenaksjonen". De tiltalte sine forsvarere, advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen, uttrykker stor tilfredshet med at rettens flertall har anerkjent de tiltaltes rett til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, som er fundamentalt i et demokratisk samfunn.

–  Retten fant at de inngrepene fra statens side – pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen, innbringelsen til politihuset og straffereaksjon – samlet sett krenket de tiltaltes rett til å delta i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner etter Grunnloven § 101 og EMK art. 11, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Retten la særlig vekt på at demonstrasjonen rettet seg mot et statlig menneskerettighetsbrudd som var fastslått i en Høyesterettsdom, og at dette gjaldt et spørsmål av særlig stor betydning for den samiske befolkningen, forklarer Rønning. Retten la også vekt på at demonstrasjonen var «helt avgjørende» for at regjeringen beklaget menneskerettighetsbruddet.

- Denne dommen sender et klart signal om at retten til å utøve fredelige demonstrasjoner i Norge står sterkt, og er av stor betydning for et demokratisk samfunn., sier advokat Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma


Priv. til red.:

Klientene ber om at alle mediehenvendelser om denne dommen rettes til advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma på media@elden.no eller 21611312

Kontakter

Bilder

Advokat Anne-Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma
Advokat Anne-Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma
Last ned bilde
Advokat Olaf Halvorsen i Elden Advokatfirma
Advokat Olaf Halvorsen i Elden Advokatfirma
Last ned bilde

Om Elden Advokatfirma

Elden Advokatfirma ble etablert i 1994 som en videreføring av virksomheten til advokat John Elden som ble etablert i 1963.

Elden Advokatfirma har hovedkontor i Oslo, også regionskontorer i Sandefjord, Hamar, Stavanger, Haugesund, Bergen og Tromsø.

Selskapet har over 100 advokater og -fullmektiger, og til sammen over 150 medarbeidere.

Følg pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Elden Advokatfirma på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye