OsloMet

Ny studie: Foreldre som blir fratatt sine barn blir sosialt avvist og ekskludert

Del

Undersøkelsen viser også at foreldrenes reaksjoner etter en omsorgsovertagelse må bli forstått som sorg og ikke egenskapsforklares som mangler ved foreldrene.

Andrii Kotelnikov / OsloMet

Hilde A. Aamodt og Alicja Olkowska ved OsloMet har studert omsorgsovertakelser fra et foreldreperspektiv i Norge. 

En omsorgsovertakelse betyr at barnet flyttes fra foreldrene og barnevernet tar over omsorgen. 

Forskerne finner at sorgen til foreldrene opplever etter en omsorgsovertakelse ikke snakkes om, deles ikke med andre og oppleves som illegitim og tabubelagt. Foreldre opplever seg også ekskludert i samfunnet.

Noen funn: 

 • Foreldre forteller om en følelse av nummenhet, tomhet og meningsløshet 
 • Foreldre opplever konsentrasjonsproblemer, søvnproblemer og at det er vanskelig å fungere i jobb og hverdag 
 • Det er en sorg som aldri går over. Den er kontinuerlig og bærer preg av å alltid være i sjokk- og akuttfasen, samtidig som sorgen også ytterligere aktiveres i forbindelse med samværene. 
 • Foreldrenes sorg er en sorg også på vegne av barnet 
 • Foreldre opplever at fosterforeldrene kan se på dem som en trussel 
 • Problemer som på mange måter omhandler sosiale og politiske forhold plasserer disse foreldrene i en undertrykt posisjon. Det som fremstår som et individuelt problem, er egentlig et politisk problem. 
 • Det å være inkludert i barnevernets system innebærer ikke nødvendigvis å motta hjelp 
 • Identiteten som «barnevernforelder» skaper en subjektposisjon som ekskludert og derav på «utsiden» av samfunnet. 
 • Foreldre blir i mediene fremstilt som «barnemishandlere» eller «overgripere» 
 • Fosterforeldre får økonomisk støtte og hjelp for å ta vare på barna, mens de biologiske foreldrene ikke får denne støtten 
 • Foreldreidentiteten som «barnevernforelder» må anerkjennes og løftes frem som betydningsfull

 

To av artiklene fra prosjektet:

«Om sorg ved omsorgsovertakelser. Sorgteori som en forståelsesramme for foreldrenes følelsesmessige reaksjoner etter å ha blitt fratatt omsorgen for sitt barn» (2022)

«Og husk at vi ikke har mistet omsorgen for våre barn. Den er blitt tatt fra oss.» - Om hvordan foreldre som har blitt fratatt omsorgen inkluderes og ekskluderes i samfunnet. (2023)

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

OsloMet – storbyuniversitetet har cirka 22.000 studenter og 2.600 ansatte, og har studier i Pilestredet og på Kjeller.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye