GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S

Del

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Copenhagen Capital A/S (CVR-nr. 30 73 17 35) mandag den 29. april 2024 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Kongens Nytorv nr. 5, 1050 København K og delvist elektronisk.

Dagsorden:

  1.  Udpegning af dirigent, jf. vedtægternes § 3.4
  2.  Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
  3.  Forelæggelse af årsrapporten for 2023 med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
  4.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
  5.  Vederlagsrapport, som vedlagt i bilag
  6.  Kapitalnedsættelse ved annullation af egne 8% 2024 præferenceaktier
  7.  Vedtægtsændringer, som vedlagt i bilag
  8.  Valg af medlemmer til bestyrelsen, som omtalt i bilag
  9.  Valg af revisor
  10.  Eventuelt 

Vedtagelseskrav
Godkendelse af forslag under punkterne 1, 3, 4, 5, 8 og 9 kan vedtages med simpelt flertal. Vederlagsrapporten under punkt 5 fremlægges til vejledende afstemning. Godkendelse af forslag under punkt 6 og 7 kræver godkendelse af 2/3 af såvel de stemmer, som er afgivet, som af den del af stamaktiekapitalen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. 

Ad pkt. 3.
Det foreslås at godkende årsrapporten.

Ad pkt. 4.
Det foreslås, at der disponeres som angivet i den offentliggjorte årsrapport for 2023. 

Ad pkt. 5.
Det foreslås at vedtage den fremlagte vederlagsrapport.

Ad pkt. 6.
Bestyrelsen fremsætter forslag om kapitalnedsættelse ved annullation af de nom. kr. 8.684.791 egne 8% præferenceaktier 2024, som selskabet indløste d. 27. marts 2024 i henhold til vedtægternes § 2.10. Kapitalnedsættelsen sker i henhold til selskabslovens § 188, stk. 1, nr. 2, til kurs 208, det vil sige kr. 2,08 pr. aktie à kr. 1, svarende til tilbagekøbskursen.  

Ad pkt. 7.
Bestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændringer i henhold til vedlagte bilag. Der er tale om konsekvensændringer som følge af kapitalnedsættelsen, jf. pkt. 6.  

Ad pkt. 8.
I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Christian Rossing Lønberg, Hans August Lund, Sarah-Alice N.J. Skade-Rasmussen samt Paul Wissa Hvelplund på valg. Alle ønsker genvalg. Om bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv m.v. henvises til bilag og årsrapporten for 2023.

Ad pkt. 9.
Bestyrelsen foreslår genvalg af PWC, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

***

Indkaldelsen, oplysning om det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de dokumenter der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden, de fuldstændige forslag, selskabets vedtægter samt de formularer, der kan anvendes ved tilmelding, stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse per brev, vil blive fremlagt på selskabets hjemmeside www.copenhagencapital.dk til eftersyn for aktionærerne senest 3 uger før generalforsamlingen og tilstilles samtidig enhver kapitalejer, som har fremsat anmodning herom. 

I henhold til vedtægternes punkt 3.11 fastlægges en aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens kapitalandele i forhold til de kapitalandele, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er mandag den 22. april 2024 kl. 23.59, 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Adgang til selskabets generalforsamling har alle aktionærer og medlemmer af pressen, der mindst 3 dage forud for generalforsamlingen har meddelt selskabet deres deltagelse ved anmodning af adgangskort. Der må ikke foretages bånd- eller filmoptagelser på generalforsamlingen. Adgangskort kan bestilles elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside eller ved at kontakte selskabet med angivelse af VP-kontonummer. Sidste frist for bestilling af adgangskort er torsdag, den 25. april 2024 kl. 23.59. 

Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen elektronisk, kan få adgang ved skriftlig henvendelse til rg@copenhagencapital.dk med angivelse af VP-kontonummer mindst 3 dage forud for generalforsamlingen og med angivelse af, at de ønsker at deltage elektronisk. De vil herefter modtage link el. lignende information til brug for deltagelsen. Forbuddet mod bånd- og filmoptagelser gælder også ved elektronisk deltagelse. 

Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, kan give møde ved fuldmægtig. Aktionærer kan endvidere afgive deres stemme forud for generalforsamlingens afholdelse ved at afgive brevstemme. Afgivelse af fuldmagt eller stemme per brev kan ske elektronisk via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.copenhagencapital.dk - eller ved at downloade fuldmagts-/brevstemmeblanket fra selskabets hjemmeside og indsende denne til selskabet. Sidste frist for afgivelse af fuldmagt elektronisk er torsdag, den 25. april 2024 kl. 23.59 og sidste frist for afgivelse af brevstemme er torsdag, den 25. april 2024 kl. 23.59.  

Selskabets nominelle kapital udgør kr. 70.711.801 og består af nominelt kr. 49.019.913 stamaktier, nominelt kr. 8.684.791 8% præferenceaktier 2024 og nominelt 13.007.097 40% præferenceaktier 2032. Aktiekapitalen erfordelt i aktier à kr. 1. På generalforsamlingen giver hver stamaktiebeløb på kr. 1 én stemme. Præferenceaktierne har ikke stemme- eller repræsentationsret. Selskabet har udpeget Spar Nord Bank A/S som kontoførende institut. Aktionærerne kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder.

Aktionærer kan stille spørgsmål til selskabets ledelse vedrørende dagsordenen eller de ovenfor nævnte dokumenter. Spørgsmål skal sendes til Copenhagen Capital A/S enten per almindelig post på adressen, Copenhagen Capital A/S, Niels Hemmingsens Gade 4, 1153 København K eller per e-mail til rg@copenhagencapital.dk.

Yderligere information kan opnås ved at kontakte selskabet via telefon 70 27 10 60 eller rg@copenhagencapital.dk

Med venlig hilsen

Copenhagen Capital A/S
direktør Rasmus Greis 
Telefon: +45 70 27 10 60
Email: rg@copenhagencapital.dk

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Landsbankinn hf.: Results of the 2024 AGM of Landsbankinn19.4.2024 20:48:08 CEST | Press release

The annual general meeting (AGM) of Landsbankinn, held on 19 April 2024, agreed to pay a dividend amounting to ISK 16,535 million to shareholders. The dividend is equivalent to 50% of 2023 profits. The dividend will be paid in two instalments, firstly on 24 April 2024 and secondly on 16 October 2024. As a result, total dividend paid by the Bank in 2013-2024 amounts to ISK 191.7 billion. At the AGM, held in Reykjastræti 6, Helga Björk Eiríksdóttir, Chairman of the Board of Directors, delivered the report from the Board for 2023. Lilja Björk Einarsdóttir, CEO, spoke of the Bank’s operation, strategy and activities in the past operating year. The annual financial statement for the past operating year was approved, as was the proposed Remuneration Policy and remuneration to Directors of the Board. The AGM elected the Auditor General (Ríkisendurskoðun) as auditor of Landsbankinn hf. for the 2024 operating year. The Auditor General, in accordance with an authorisation to outsource tasks, and

SKEL fjárfestingafélag hf.: Styrkás finalizes the purchase of Stólpi Gámar ehf. and affiliated companies.19.4.2024 19:20:57 CEST | Press release

Reference is made to the announcement dated 31 January 2024, regarding Styrkás hf., a company 69.64% owned by SKEL fjárfestingafélag hf., signing a purchase agreement to acquire 100% of the shares in six subsidiaries of Máttarstólpi ehf. The purchase agreement was subject to the approval of the Competition Authority. The transaction was finalized today with payment of purchase price and delivering of shares in the following companies: - Stólpi Gámar ehf., id. 460121-1590, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík: - Stólpi Smiðja ehf., id. 460121-1750, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík; - Klettskjól ehf., id. 460121-0510, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík; - Stólpi ehf., 460121-0430, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík; - Tjónaþjónustan ehf., id. 460121-1670, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík; - Alkul ehf., id. 491020-0830, Haukdælabraut 48, 113 Reykjavík. collectively referred to as "the sold companies". These companies will continue to be operated on a consolidated basis. The Enterprise value of the sold companie

Subsea 7 S.A. notification of major holding19.4.2024 19:12:34 CEST | Press release

Luxembourg –19 April 2024 – Subsea 7 S.A. (Oslo Børs: SUBC, ADR: SUBCY) today announced that, on 19 April 2024, Barclays Capital Securities Limited1 informed the Company that it had breached thresholds provided for by Luxembourg’s Transparency Law of 11 January 2008 on transparency requirements for issuers of securities as amended (the “Transparency Law”) as follows: 15 April 2024 On 15 April 2024 the total number of voting rights in the Company according to Article 8 and 9 of the Transparency Law attached to shares held by Barclays was 22,559 representing less than 0.01% of the voting rights in the CompanyOn 15 April 2024 the total number of voting rights in the Company attached to financial instruments with similar economic effect according to Article 12 (1) (a) of the Transparency Law (right to recall) were 14,625,242 representing 4.80% of the voting rights in the CompanyOn 15 April 2024 the total number of voting rights in the Company attached to financial instruments with similar

Pharming Group announces the repurchase of outstanding €125 million convertible bonds due 202519.4.2024 18:43:36 CEST | Press release

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. Leiden, the Netherlands, 19th April, 2024: Pharming Group N.V. ("Pharming" or the "Company") (Euronext Amsterdam: PHARM) announces the final results of its invitation to Eligible Bondholders (as defined below) of the outstanding €125 million 3.00% senior unsecured convertible bonds due 2025 issued on 21 January 2020 (the “2025 Bonds”; ISIN: XS2105716554) to tender for purchase via a reverse bookbuilding process for cash any and all of their 2025 Bonds (the “Invitation”). Pharming announces the repurchase of €123.1 million of the 2025 Bonds, which represents 98.5% of the outstanding aggregate principal amount of the 2025 Bonds, on the basis of a final repurchase price per 2025 Bond equal to €100,000. In addition, the Company will pay accrued and unpaid interest from, and including, 21st January

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye