GlobeNewswire by notified

Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Dela

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
3.4.2024 kl. 17.45

Beslut av Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämma och styrelsens konstituerande möte

Aktia Bank Abp:s ordinarie bolagsstämman hölls idag, 3.4.2024 i Helsingfors. Bolagsstämman stödde alla förslag till bolagsstämman samt godkände ersättningsrapporten och ersättningspolicyn för bolagets organ. Bolagsstämman fastställde moderbolagets och koncernens bokslut samt beviljade styrelseledamöterna, verkställande direktören och dennas ställföreträdare ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023.

Utdelning

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag om utdelning för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2023 om 0,70 euro per aktie. Rätt till utdelning har aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen 5.4.2024 är antecknad i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Ab. Utdelningen utbetalas 12.4.2024.

Styrelse

Bolagsstämman fastställde antalet styrelseledamöter till nio.

Till styrelseledamöter återvaldes Ann Grevelius, Carl Haglund, Maria Jerhamre Engström, Harri Lauslahti, Sari Pohjonen, Johannes Schulman och Lasse Svens. Till nya styrelseledamöter valdes Joakim Frimodig och Matts Rosenberg. Samtliga styrelseledamöter valdes för en mandatperiod som fortgår fram till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.

Ersättningar

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att godkänna ersättningsrapporten och ersättningspolicyn för Aktia Bank Abp:s organ.

Årsarvodet till styrelseledamöterna fastställdes till 75 000 euro för ordförande, till 50 000 euro för vice ordförande samt till 40 000 euro för ledamot. Av årsarvodet erläggs ca. 40 % (brutto) i form av Aktia-aktier. Därtill erhåller respektive utskotts ordförande ett årsarvode om ytterligare 8 000 euro. Mötesarvodet fastslogs till 700 euro per bevistat möte. Om deltagande i styrelsemötet kräver resor utanför styrelsemedlems bosättningsland, är mötesarvode 1 400 euro/person. Ersättning för rese- och logikostnader samt dagtraktamente utgår i enlighet med skatteförvaltningens anvisningar och bolagets reseinstruktioner.

Revisor och hållbarhetsrevisor

Bolagsstämman fastställde antalet revisorer och hållbarhetsrevisorer till en. Som bolagets revisor återvaldes KPMG Oy Ab med ekonomie magister, CGR Marcus Tötterman som huvudansvarig revisor. KPMG Oy Ab valdes även som hållbarhetsrevisorn, med ekon. mag., hållbarhetsrevisor (HBR) Marcus Tötterman som huvudansvarig hållbarhetsrevisor. Till revisorn och hållbarhetsrevisorn erläggs arvode enligt skälig räkning.

Revisor och hållbarhetsrevisor valdes för en mandattid som börjar då ordinarie bolagsstämman för 2024 har avslutats och fortgår till slutet av ordinarie bolagsstämman för år 2025.

Bemyndigande av styrelsen

Bolagsstämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av högst 7 279 000 aktier eller i 10 kapitlet aktiebolagslagen avsedda särskilda rättigheter, att fatta beslut om förvärv av högst 500 000 egna aktier för att användas för bolagets aktieincentivprogram och/eller arvodering av styrelseledamöter, att överlåtas vidare, behållas i bolaget eller makuleras, samt att fatta beslut om avyttring av högst 500 000 egna aktier.

Styrelsens konstituerande möte

Vid sitt konstituerande möte efter bolagsstämman valde styrelsen Lasse Svens till ordförande och Joakim Frimodig till vice ordförande.

Styrelsen utsåg även ledamöterna i styrelsens revisions-, risk- samt kompensations- och corporate governanceutskott.

Styrelsen utsåg Sari Pohjonen till ordförande för revisionsutskottet och till övriga ledamöter Ann Grevelius, Matts Rosenberg och Johannes Schulman.

Maria Jerhamre Engström utsågs till ordförande för riskutskottet och Joakim Frimodig, Harri Lauslahti och Lasse Svens till övriga utskottsledamöter.

Till ordförande för kompensations- och corporate governanceutskottet utsåg styrelsen Joakim Frimodig och till övriga ledamöter utsågs Carl Haglund, Matts Rosenberg och Lasse Svens.

Presentationer och protokollet från bolagsstämman

Presentationer av styrelsens ordförande Lasse Svens och VD Juha Hammarén kommer att vara tillgänglig på bolagets hemsida https://www.aktia.com/sv/investerarrelationer/bolagsstyrning/bolagsstämma senare efter stämman. Protokollet från bolagstämman kommer att finnas tillgängligt på samma hemsida senast 17.4.2024.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Chefsjurist Ari Syrjäläinen, tfn 010 247 6350

Direktör för investerarrelationer Oscar Taimitarha, tfn 040 562 2315

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 860 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 31.12.2023 till 13,7 miljarder euro och balansomslutningen till 12,0 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

SKEL fjárfestingafélag hf.: Styrkás finalizes the purchase of Stólpi Gámar ehf. and affiliated companies.19.4.2024 19:20:57 CEST | Press release

Reference is made to the announcement dated 31 January 2024, regarding Styrkás hf., a company 69.64% owned by SKEL fjárfestingafélag hf., signing a purchase agreement to acquire 100% of the shares in six subsidiaries of Máttarstólpi ehf. The purchase agreement was subject to the approval of the Competition Authority. The transaction was finalized today with payment of purchase price and delivering of shares in the following companies: - Stólpi Gámar ehf., id. 460121-1590, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík: - Stólpi Smiðja ehf., id. 460121-1750, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík; - Klettskjól ehf., id. 460121-0510, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík; - Stólpi ehf., 460121-0430, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík; - Tjónaþjónustan ehf., id. 460121-1670, Klettagörðum 5, 104 Reykjavík; - Alkul ehf., id. 491020-0830, Haukdælabraut 48, 113 Reykjavík. collectively referred to as "the sold companies". These companies will continue to be operated on a consolidated basis. The Enterprise value of the sold companie

Subsea 7 S.A. notification of major holding19.4.2024 19:12:34 CEST | Press release

Luxembourg –19 April 2024 – Subsea 7 S.A. (Oslo Børs: SUBC, ADR: SUBCY) today announced that, on 19 April 2024, Barclays Capital Securities Limited1 informed the Company that it had breached thresholds provided for by Luxembourg’s Transparency Law of 11 January 2008 on transparency requirements for issuers of securities as amended (the “Transparency Law”) as follows: 15 April 2024 On 15 April 2024 the total number of voting rights in the Company according to Article 8 and 9 of the Transparency Law attached to shares held by Barclays was 22,559 representing less than 0.01% of the voting rights in the CompanyOn 15 April 2024 the total number of voting rights in the Company attached to financial instruments with similar economic effect according to Article 12 (1) (a) of the Transparency Law (right to recall) were 14,625,242 representing 4.80% of the voting rights in the CompanyOn 15 April 2024 the total number of voting rights in the Company attached to financial instruments with similar

Pharming Group announces the repurchase of outstanding €125 million convertible bonds due 202519.4.2024 18:43:36 CEST | Press release

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. Leiden, the Netherlands, 19th April, 2024: Pharming Group N.V. ("Pharming" or the "Company") (Euronext Amsterdam: PHARM) announces the final results of its invitation to Eligible Bondholders (as defined below) of the outstanding €125 million 3.00% senior unsecured convertible bonds due 2025 issued on 21 January 2020 (the “2025 Bonds”; ISIN: XS2105716554) to tender for purchase via a reverse bookbuilding process for cash any and all of their 2025 Bonds (the “Invitation”). Pharming announces the repurchase of €123.1 million of the 2025 Bonds, which represents 98.5% of the outstanding aggregate principal amount of the 2025 Bonds, on the basis of a final repurchase price per 2025 Bond equal to €100,000. In addition, the Company will pay accrued and unpaid interest from, and including, 21st January

Intervest Offices & Warehouses NV: Press release – Persbericht – Communiqué de presse: openbaarmaking over transparantiekennisgeving19.4.2024 18:00:00 CEST | Press release

Geachte mevrouw, meneer, Gelieve hierbij de links te vinden naar het recente persbericht van Intervest Offices & Warehouses betreffende de openbaarmaking over transparantiekennisgeving. Dear Madam, Sir, Please find hereunder the links to Intervest Offices & Warehouses’ latest press release regarding the publication of a transparency notification. Attachment NL_transparency notification_20240419

23/2024・Trifork Group AG – Shareholders approve all resolutions at the Annual General Meeting 202419.4.2024 17:34:19 CEST | Press release

Company announcement no. 23 / 2024 Schindellegi, Switzerland – 19 April 2024 Shareholders approve all resolutions at the Annual General Meeting 2024 The shareholders of Trifork Group AG (“Trifork“) today approved all resolutions proposed by the Board of Directors at Trifork’s Annual General Meeting 2024 (the “AGM“) which was held at Grabenstrasse 2, 6430 Baar, Switzerland. Dividend payment The shareholders approved the Board of Directors’ proposal to pay a gross dividend of EUR 0.10 per share (equivalent to CHF 0.10 per share) by making a payout from capital contribution reserves to the shareholders. The total gross dividend paid out amounts to CHFk 1,932, equivalent to DKKk 14,809, as calculated per the exchange rate published by the Swiss Federal Customs Administration as of 19 April 2024. The payout from capital contribution reserves is declared in CHF and paid out in DKK. Composition of the Board of Directors The shareholders re-elected Julie Galbo as Chairperson of the Board of Di

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye