Go-Ahead

Go-Ahead Norge går til sak mot staten om manglende kompensasjon

Del
Emil Eike, administrerende direktør for Go-Ahead Norge
Emil Eike, administrerende direktør for Go-Ahead Norge

Go-Ahead Norge leverer operatørtjenester til staten under trafikkavtale for Sørlandsbanen og Jærbanen (trafikkpakke 1 sør).

Koronapandemien, og de omfattende tiltakene fra norsk myndigheter for å begrense spredning, fikk store konsekvenser for offentlig transportsektor. Som i mange andre samsfunnsektorer, ble det også etablert statlige støtteordninger for togselskapene.

Koronapandemien hadde langvarig effekter på passasjerantallet og Jernbanedirektoratet reforhandlet derfor sommeren 2022 trafikkavtalene med alle togselskapene. I likhet med SJ Norge og Vy Tog, inngikk Go-Ahead Norge en reforhandlet trafikkavtale (ARTA) om inntektskompensasjon sommeren 2022.

- Passasjersvikten har vesentlig endret forutsetningene for å utvikle togtilbudet som planlagt. Målet med avtalen var å sikre økonomisk bærekraft i årene fremover, sier Emil Eike, administrerende direktør i Go-Ahead.

Go-Ahead Norge oppfattet ikke at det var noen uenighet om forståelsen av den reforhandlede avtalen. Mot slutten av november 2022 og videre utover våren 2023 viste det seg imidlertid at Jernbanedirektoratet hadde en annen oppfatning av hvordan inntektskompensasjonen skulle beregnes, enn det som fulgte av den reforhandlede avtalens ordlyd og hvordan denne var praktisert etter avtaleinngåelse.

- Go-Ahead Norge og Jernbanedirektoratet brukte atskillig tid på å diskutere en løsning utover i 2023, men har ikke klart å komme til enighet. Go-Ahead Norge har derfor blitt tvunget til å anlegge søksmål mot staten ved Samferdselsdepartementet for å sikre riktig kompensasjonsbetaling i tråd med avtalens ordlyd. Det ligger ingen dramatikk i dette, og Go-Ahead Norge følger her bare trafikkavtalens tvisteløsningsmekanismer, forteller Eike.

Go-Ahead Norges mål med den videre prosessen er å få utbetalt den kompensasjonen for tapte inntekter som partene ble enige om i den reforhandlede avtalen sommeren 2022. Selv med denne kompensasjonen, er det beregnet at Go-Ahead Norge vil ha et tap på ca. 130 mill. kr i kontraktsperioden 2019 – 2027. Dersom Go-Ahead Norge skulle akseptert Jernbanedirektoratets forståelse av den reforhandlede avtalen, er det beregnet at selskapet nesten vil doble sitt tap i den samme perioden, til 230 mill. kr.

- For Go-Ahead Norge handler altså denne saken ikke om å sikre selskapet en gevinst, men å begrense et allerede betydelig tap. Go-Ahead Norge, som en liten aktør i det norske jernbanesystemet, forventer at myndighetene forholder seg til inngåtte avtaler. Det er et sterkt ønske fra selskapets side at saken finner en snarlig løsning, slik at Go-Ahead Norge kan bruke sine ressurser på å gjøre togtilbudet på Sørlandsbanen og Jærbanen best mulig de neste årene, sier Eike.   

Kontakter

Om Go-Ahead

Go-Ahead kjører langs Sørlandsbanen fra Oslo i øst og til Stavanger i vest. Langs strekningen finner du flere flotte sørlandsperler, vakre naturopplevelser og mange spennende destinasjoner.

Vi kjører Sørtoget som går mellom Stavanger og Oslo S, Jærbanen som følger samme linje fra Stavanger til Egersund, og Arendalsbanen som svinger av i Nelaug og går til Arendal.

Følg pressemeldinger fra Go-Ahead

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Go-Ahead på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Go-Ahead

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye