Den norske kirke

Priv. til red.: Kirkemøtet samles 11.–14. april

Del

Den norske kirkes øverste folkevalgte organ samles i Trondheim 11.–14. april. Det er første gang de nye medlemmene i Kirkemøtet samles, etter de ble valgt i kirkevalget i september. Det skal blant annet velges ny leder og medlemmer av Kirkerådet (kirkens "styre"). Pressen er invitert til å følge møtet. Meld fra til ak547@kirken.no med hvilke dager og om du deltar fysisk eller følger strømming. 

Den norske kirkes øverste folkevalgte organ, Kirkemøtet, samles i Trondheim 11.–14. april.  Pressen er invitert til å følge møtet.
Den norske kirkes øverste folkevalgte organ, Kirkemøtet, samles i Trondheim 11.–14. april. Pressen er invitert til å følge møtet.

11.–14. april møtes medlemmene i Kirkemøtet i Trondheim. Det er første gang de nye medlemmene i kirkens øverste demokratiske organ samles, etter de ble valgt i kirkevalget i september. Kirkemøtet skal blant annet velge leder og medlemmer til Kirkerådet, Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.

Pressen inviteres til å delta på Kirkemøtet eller følge møtet via strømming på kirken.no/km24. Meld interesse til konstituert nestleder Anders Emil Kaldhol, ak547@kirken.no

Noen høydepunkter fra programmet: 

  • Åpningsgudstjeneste torsdag 11. april kl. 09.00 i Bakke kirke, der preses Olav Fykse Tveit holder preken (strømmes ikke).
  • Åpningsmøtet torsdag 11. april kl. 10.30 med taler fra avtroppende kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum og barne- og familieminister Kjersti Toppe. 
  • Kirkemøtet skal velge ny leder av Kirkerådet. Harald Hegstad og Gard Sandaker-Nielsen er kandidater. Ifølge tentativ tidsplan skal dette skje fredag kl. 10.30.
  • I tillegg skal det velges medlemmer til Kirkerådet, samt leder og medlemmer til Mellomkirkelig råd og Samisk kirkeråd.
  • Sametingspresident Silje Karine Moutka hilser Kirkemøtet i forkant av Kirkemøtets behandling av sak om sannhet og forsoning, fredag kl. 16.30.
  • På sakslisten står blant annet plan for kirkelig undervisning og læring, sannhet og forsoning og to saker om organisasjonsutvikling.

Alle sakspapirer finner du på kirken.no/km24-dok. Innstillinger og vedtak legges også ut fortløpende når de er kvalitetssikret.

Merk at alle møter i plenum er åpne og strømmes, mens komitémøter er lukket.  Ved møteslutt hver dag, fastsettes hvilke saker som skal behandles neste neste dag. Dette sendes til påmeldt presse. 

Foto til fri bruk 

Bilder til fri redaksjonell bruk finner du her. Mappen på design.kirken.no vil bli oppdatert jevnlig under Kirkemøtet. Ta kontakt om du har spesifikke ønsker. Alle bildene i denne mappen krediteres Foto: Den norske kirke.  

Påmelding til Kirkemøtet

Vi ber om påmelding innen 9. april. Send påmelding med navn, mobilnummer og hvilke dager du deltar, samt om du deltar fysisk eller følger møtet digitalt til ak547@kirken.no. Rom på hotellet bestiller du direkte av hotellet

Tentativ kjøreplan per dag sendes til alle som melder seg på. 

Pressekontakter under møtet

Konstituert kommunikasjonsdirektør Jorunn Strand Askeland, tlf. 40405015, ja329@kirken.no

Kommunikasjonsrådgiver Tone Gullaksen, tlf. 95127062, tg749@kirken.no 

Arbeidsrom for pressen

Møterommet Festningen er tilgjengelig for pressen som arbeidsrom, like ved plenumssalen.

Nøkkelord

Kontakter

Anders Emil KaldholPressekontakt og konstituert nestleder, avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Tel:98801428ak547@kirken.no

Om oss

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye