GlobeNewswire by notified

SELSKABSMEDDELELSE NR. 01-2024

Del

NASDAQ Copenhagen A/S

København, den 3. april 2024

SELSKABSMEDDELELSE NR. 1-2024

Scandinavian Brake Systems A/S (under frivillig likvidation): Årsrapport for 2023 og forventninger til 2024

Likvidator for Scandinavian Brake Systems A/S (under frivillig likvidation) har godkendt den reviderede årsrapport for 2023 med følgende hovedpunkter:

RESULTATER I 2023

  • Selskabet havde i overensstemmelse med forventningerne ingen indtægter i 2023.
  • Selskabet nåede til enighed med Borg Automotive A/S om købesumsopgørelsen vedrørende SBS Automotive A/S, som resulterede i en bogføringsmæssig nedskrivning på DKK 17,5 mio.
  • Selskabet modtog DKK 206,5 mio. fra Borg Automotive A/S vedrørende salget af SBS Automotive A/S.
  • Årets resultat blev DKK -25,9 mio.

FORVENTNINGER TIL 2024

  • Selskabet forventes at blive likvideret i løbet af 2024. Det forventede resultat udgøres af omkostninger til likvidationen samt indtægt fra bankernes forventede gældseftergivelse i forbindelse med selskabets likvidation.
  • Likvidator forudsætter herved, at selskabet kan opnå udstedelse af skattekvittance, således at afsluttende generalforsamling kan afholdes i 2024, og at selskabets bankgæld på i alt DKK 24,3 mio. kvitteres i overensstemmelse med bankernes tilsagn herom i forbindelse med selskabets likvidation. Henset til at tidspunktet for den forventede udstedelse af skattekvittance ikke kan anslås præcist, indebærer dette en usikkerhed i forhold til størrelsen af de omkostninger, der påløber frem til selskabets endelige likvidation.
  • Likvidator forventer et overskud i intervallet DKK 20-22 mio. svarende til en afsluttende nettoudlodning på DKK

12,8 pr. aktie.

Bilag: Årsrapport 2023

Yderligere oplysninger:
Likvidator, advokat Teis Gullitz-Wormslev (two@kromannreumert.com)

På den ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2023 blev bestyrelsens forslag om at lade selskabet træde i solvent likvidation vedtaget, og advokat Teis Gullitz-Wormslev, Kromann Reumert, blev valgt som likvidator.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark skal bidrage til udbygning af elnettet i Vestdanmark21.5.2024 09:44:45 CEST | pressemeddelelse

Siemens Energy har valgt MT Højgaard Holdings forretningsenhed MT Højgaard Danmark som samarbejdspartner på en flerårig udbygning af elnettet i den vestlige del af Danmark. Simens Energy indgik i sidste uge et strategisk partnerskab med det statslige Energinet om en omfattende udbygning og renovering af elnettet på Fyn og i Jylland. I løbet af de næste otte år skal elnettet udbygges med et stort antal forstærkede 150 kV-højspændingsstationer. MT Højgaard Danmark er en af flere samarbejdspartnere, der skal bidrage til den opgave ved at bygge, anlægge og renovere stationerne. Aktiviteterne skønnes som minimum at medføre en omsætning til MT Højgaard Danmark i niveauet 650 mio. kr. over de otte år. ”Partnerskabsaftalen med Energinet taler ind i flere af vores strategiske mål. Vi vil gerne være del af store danske energiprojekter, og vi vil gerne indgå i langvarige samarbejdsaftaler med ligesindede virksomheder og bygherrer. Vi ser frem til det tætte samarbejde med de andre parter, og så gl

MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Danmark will contribute to the expansion of the electricity grid in western Denmark21.5.2024 09:44:45 CEST | Press release

Siemens Energy has selected MT Højgaard Holding’s business unit MT Højgaard Danmark as its partner for a multi-year expansion of the electricity grid in the western part of Denmark. Simens Energy entered a strategic partnership last week with state-owned Energinet for comprehensive expansion and renovation of the electricity grid on Funen and in Jutland. In the course of the coming eight years, the electricity grid will be expanded with a large number of 150 kV high-voltage substations. MT Højgaard Danmark is one of several cooperation partners that will contribute to this assignment through the construction, building and renovation of the stations. The activities are estimated to generate revenue of at least DKK 650 million for MT Højgaard Denmark over the eight-year period. ”The partnership agreement with Energinet is aligned with several of our strategic goals. We want to be part of large Danish energy projects, and we want to enter into long-term cooperation agreements with likemin

Transactions in connection with share buyback programme21.5.2024 09:42:28 CEST | Press release

Company Announcement Copenhagen, 21 May 2024 No. 22/2024 Transactions in connection with share buyback programme ISS A/S, a leading workplace experience and facility management company, announced on 22 February 2024 a new share buyback programme, see company announcement no. 4/2024. The share buyback programme is executed in accordance Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 (the “Market Abuse Regulation”) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016, also referred to as the Safe Harbour Regulation. Through the programme, ISS wishes to redistribute excess cash to shareholders. The purpose of the share buy-back programme is to (i) reduce the share capital and (ii) meet obligations arising from ISS’ share-based incentive programmes. Under the programme, ISS will repurchase shares for a maximum consideration of DKK 1 billion from 22 February 2024 to 19 February 2025 at the latest, both days inclusive. The first t

Alm. Brand A/S - Ugentlig rapportering om aktietilbagekøb21.5.2024 09:32:22 CEST | pressemeddelelse

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S Transaktioner 13. maj 2024 – 17. maj 2024 Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 23/2023 et aktietilbagekøbsprogram på op til 250 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. december 2023. D. 8. februar, offentliggjorde Alm. Brand A/S i selskabsmeddelelse nr. 09/2024, en forhøjelse af det eksisterende aktietilbagekøbsprogram med 100 mio. kr til 350 mio. kr og forlængede perioden for programmet indtil og inklusive d. 30. september 2024. Aktietilbagekøbsprogrammet sker i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet “Safe Harbour”-reglerne. Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 20 gennemført følgende transaktioner: Antal aktierGennemsnit købskursTransaktionsværdi (kr.)Akkumuleret fra sidste meddelelse23.577.57412,53295.496.03213. maj 2024300.00013,293.986.85014. maj 2024300.00013,233.968.64015. maj 20

Alm. Brand A/S – Weekly report on share buybacks21.5.2024 09:32:22 CEST | Press release

Alm. Brand A/S share buy-back program Transactions during 13 May 2024 – 17 May 2024 On 5 December 2023, Alm. Brand A/S announced a share buy-back program of up to DKK 250 million, as described in company announcement no. 23/2023. On 8 February 2024, Alm. Brand A/S announced an increase of the existing share buy-back programme by DKK 100 million to DKK 350 million and extension of the period for the programme until and including 30 September 2024, as described in company announcement no. 09/2024. The program is carried out in accordance with the Regulation No 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbour Regulations. The following transactions were made under the share buy-back program during week number 20: Number of shares boughtAverage purchase priceAmount (DKK)Accumulated, last announcement23,577,57412.53295,496,03213 May 2024300,00013.293,986,85014 May 2024300,00013

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye