Statens vegvesen

Nattestenging av riksvei 706 ved Dorthealyst i Trondheim fram til 12. april

Del

I kveld, tirsdag 2. april, starter arbeidene med utskifting av stikkrenne på riksveg 706 mellom Sivert Dahlens veg og rundkjøringa ved Breidablikkveien.

Illustrasjonsbilde av en stikkrenne.
Illustrasjonsbilde. Foto: Statens vegvesen.

Eksisterende stikkrenne har kollapset og må erstattes. En stikkrenne er en liten kulvert, som en undergang, og er kritisk viktige som gjennomløp for vann under veier.

Veien blir stengt mellom klokka 22:00 på kvelden og 06:00 på morgenen. Arbeidene vil i utgangspunktet pågå på hverdager. Det blir altså åpent natt til lørdag og natt til søndag førstkommende helg.

Omkjøring blir via Nordre Avlastingsveg. Veidekke er utførende entreprenør for arbeidene. Det er mål om ferdigstilling innen fredag 12. april.

Du finner oppdatert trafikkinformasjon fra vegtrafikksentralene på www.175.no eller i appen Vegvesen Trafikk.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye