GlobeNewswire by notified

Beslut om nyemission vid extra bolagsstämma i Cortus Energy AB

Dela

Vid extra bolagsstämma i Cortus Energy AB (publ) idag beslutade aktieägarna om bolagsordningsändring och nyemission av units.

 • Bolagsstämman beslutade godkänna det av styrelsen den 29 februari 2024 fattade beslutet om nyemission av högst 21 498 964 units med följande huvudsakliga villkor.
  1. Bolaget ska emittera högst 21 498 964 units (”Units”)1. Varje Unit består av fem (5) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO11 och fem (5) teckningsoptioner av serie TO12. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget.
  2. Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna Units, varvid en befintlig aktie i bolaget ska berättiga till en (1) uniträtt och en (1) uniträtt ska berättiga till teckning av (1) Unit.
  3. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna Units ska vara den 4 april 2024.
  4. Teckningskursen per Unit ska vara fem (5) kronor, varav en (1) krona avser pris för respektive aktie i Uniten. Teckningsoptionerna ges ut utan vederlag.
  5. Teckning av Units ska ske från och med tisdag 9 april 2024 till och med tisdag 23 april 2024. Teckning av Units med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av uniträtter) ska ske genom samtidig betalning. Teckning av Units genom betalning innebär att tecknaren uppdrar åt av Bolaget engagerat emissionsinstitut att verkställa teckning på teckningslista avseende det antal vederlagsfria teckningsoptioner som tecknade Units består av. Teckning av Units utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska ske på teckningslista. Styrelsen ska ha rätt att besluta om förlängning av teckningstiden.
  6. I de fall samtliga Units inte tecknas med företrädesrätt (d.v.s. med stöd av uniträtter) ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter, varvid tilldelning i första hand ska ske till dem vilka även tecknat Units med stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till deras teckning med stöd av uniträtter och, om detta inte är möjligt, genom lottning, och tilldelning i andra hand ske till annan som tecknat Units i emissionen utan stöd av uniträtter och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, tilldelning ske i förhållande till det antal Units som var och en har tecknat och, om detta inte är möjligt, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till garanter och då i förhållande till ställda garantiförpliktelser.
  7. Betalning för Units som tecknas utan företrädesrätt (d.v.s. utan stöd av uniträtter) ska erläggas senast tre bankdagar från utfärdandet av besked om tilldelning (avräkningsnota). Styrelsen ska emellertid ha rätt att besluta om förlängning av betalningstiden.
  8. Betalning för tecknade Units ska erläggas kontant. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning i efterhand.
  9. Vid full teckning i nyemissionen och samt vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 7 500 001,52793 kronor, varav 2 500 000,50931 kronor avser aktierna och 2 500 000,50931 kronor avser teckningsoptioner för serie TO11 och 2 500 000,50931 kronor avser teckningsoptioner för serie TO12.
  10. Vid full teckning i nyemissionen och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan antalet aktier Bolaget komma att öka med högst 322 484 460 aktier, varav 107 494 820 avser aktierna och 107 494 820 avser teckningsoptioner för serie TO11 och 107 494 820 avser teckningsoptioner för serie TO12.
  11. Varje teckningsoption ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget till en teckningskurs, såvitt gäller TO11, motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 20 maj 2024 till och med den 31 maj 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,50 kronor per aktie och, såvitt gäller TO12, motsvarande sjuttio (70) procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med den 16 september 2024 till och med den 27 september 2024, dock lägst aktiens kvotvärde och högst 1,50 kronor per aktie.
  12. Varje teckningsoption av serie TO11 ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 3 juni 2024 till och med den 14 juni 2024, och varje teckningsoption av serie TO12 ska berättiga till teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 30 september 2024 till och med den 11 oktober 2024, eller enligt vad som annars kan följa av villkoren i speciella fall.
 • Bolagsstämman beslutade, i enlighet med vad styrelsen hade föreslagit, om ändringar av bolagsordningens gränser för aktiekapital och antalet aktier i syfte att rymma den föreslagna nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rolf Ljunggren, tf VD,
Tel: +46 (0)8 588 866 30,
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser.


1 Skulle ytterligare aktier än antalet utestående vid tidpunkten för styrelsens beslut, 21 498 964, tillkomma under tiden fram till nyemissionens avstämningsdag till följd av konvertering av bolagets utestående konvertibler av serie KV2 under konverteringsperioden 1-15 mars 2024 ska nyemissionens högsta belopp anses öka i motsvarande utsträckning.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

CNH NAMES GERRIT MARX AS CEO: Mr. Marx returns to CNH from Iveco Group, succeeding Scott W. Wine who has decided to leave the Company having successfully overseen the delivery of the 2021 Business Plan21.4.2024 18:21:00 CEST | Press release

CNH NAMES GERRIT MARX AS CEO Mr. Marx returns to CNH from Iveco Group, succeeding Scott W. Wine who has decided to leave the Company having successfully overseen the delivery of the 2021 Business Plan Basildon, April 21, 2024 CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI) announces the appointment of Gerrit Marx to the role of CEO effective July 1, 2024. He succeeds Scott Wine, whose request to leave the Company at the end of the current three-year business plan cycle to pursue other interests, has been accepted by the Board. Mr. Marx rejoins CNH from Iveco Group where as CEO he has led that company’s drive into a new era of connectivity, integrating the latest digital and data technologies with Iveco’s product offering. He has also chaired Iveco’s powertrain business overseeing its transition to alternative propulsion systems. Prior to first joining CNH in January 2019, Mr. Marx worked for 20 years in senior roles at McKinsey, Daimler Trucks, and Bain Capital, living in Brazil, China, Europe and Jap

Olof Persson to replace Gerrit Marx as CEO of Iveco Group starting from July 202421.4.2024 18:15:00 CEST | Press release

Turin, 21st April 2024. The Board of Iveco Group N.V. (EXM: IVG) (or “the Group”) announces that Olof Persson will succeed Gerrit Marx as Group CEO when the latter leaves the Group to take up his appointment as the CEO of CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI) on 1st July 2024. Mr. Persson, who is currently an Iveco Group Board Independent Director, will step in to the role of CEO, having been closely involved in the development of the Group’s plans as presented at our recent Capital Markets Day. Suzanne Heywood, Chair of Iveco Group commented: “On behalf of everyone at Iveco Group I’d like to thank Gerrit for his energetic and successful leadership over the past two and half years and wish him every success in his new role. We are fortunate indeed that Olof, with his wealth of relevant industry experience, will step in as CEO and provide a guarantee of continuity in execution of the plans we presented in March.” Olof Persson said: “As a Board member I have been greatly impressed by the enti

Conferize A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer21.4.2024 17:48:46 CEST | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 11/2024 København, den 21. april 2024 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. Conferize A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer Bestyrelsen i Conferize A/S („Conferize“ eller „Selskabet“) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 2.000.000,00 og op til nominelt DKK 5.878.705,65 fordelt på minimum 200.000.000 stk. og op til 587.870.565 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,01 („Udbudte Aktier“) med en tegningskurs på DKK 0,01 pr. Udbudt Aktie („Tegningskursen“) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 1:3 („Udbuddet“). Brutto provenuet ved en fuldtegnet emission forventes at udgøre DKK 5,9 mio. Minimum udbuddet på DKK 2,0 mio. er garanteret gennem forhånds- og garantitilsagn. Selskabet har modtaget bindende forh

Correction to Company announcement – No. 23 / 202419.4.2024 22:20:51 CEST | Press release

Correction to Company announcement – No. 23 / 2024 Copenhagen, Denmark, April 19, 2024 – Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (NASDAQ: ZEAL) (CVR-no. 20 04 50 78), a Copenhagen-based biotechnology company focused on the discovery and development of innovative peptide-based medicines, has a correction to company announcement No. 23 /2024, April 19, 2024 - regarding transactions in Zealand’s shares or related securities conducted by persons discharging managerial responsibilities and/or their closely associated persons it was reported that member of the management, Henriette Wennicke, was allocated a total of 8,008 restricted stock units with a total value of DKK 9,577,568.00. The correct number was a total of 8,008 restricted stock units with a total value of DKK 4,788,784.00. Please see the attached file(s). # # # About Zealand Pharma A/S Zealand Pharma A/S (Nasdaq: ZEAL) ("Zealand") is a biotechnology company focused on the discovery and development of peptide-based medicines. More than 10

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 19.04.202419.4.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 19 April 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 19.04.2024 Espoo, Finland – On 19 April 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL430,8933.30CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total430,8933.30 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye