Høgskolen i Innlandet

Nytt beredskapssenter åpner på Rena

Del

Behovet for kunnskap om beredskap og krisehåndtering øker. Nå åpner det som skal bli et kunnskapssentrum for hele landet ved Høgskolen i Innlandet på Rena.

Fem deltakere ser på et kart på en skjerm
Deltakerne under kriseøvelsen vurderer hvordan de kan avverge en tenkt, farlig situasjon. Her foran et kart av Østre torg i Hamar. Foto: Lars Teppan Johansen/Høgskolen i Innlandet. Høgskolen i Innlandet

I et lokale med ti store skjermer på veggene øver ansatte i nødetater og det offentlige på kurs i hvordan håndtere og lede en organisasjon i en krise. Denne gangen øver de på et scenario hvor deltakerne med sine ulike funksjoner skal håndtere en trussel i sentrum av Hamar. 

Det nybygde senteret på Rena bygger på fagmiljøet rundt studiene i beredskap og krisehåndtering ved Høgskolen i Innlandet (HINN). PROTECT – Senter for beredskap og krisehåndtering, er et forsknings-, undervisnings- og øvingssenter som er unikt i nasjonal sammenheng.

Offisiell åpning av det nye undervisnings- og øvingslokalet foretas fredag 5.april av Knut Storberget, statsforvalter i Innlandet. 

Økende behov for å øve på kriser 

I en mer urolig verden, hvor vi opplever krig i Europa og klimaendringene begynner å vise seg i mer flom og ekstremvær, får samfunnssikkerhet mer oppmerksomhet. Kravene til beredskapsplaner og profesjonalitet i kommuner og andre organisasjoner øker. 

Ved senteret på Rena legges det til rette for at statlige, kommunale eller private virksomheter kommer for å holde øvelser i operativ kriseledelse, basert på en vitenskapelig metodikk. 

– Dette senteret er et svar på et behov for å øve på komplekse kriser på en mer realistisk måte enn i såkalte skrivebordsøvelser. Her simulerer vi ulike scenarioer og ulike etater får mulighet til å øve sammen. Felles øvelser er avgjørende for god samhandling når krisen treffer, sier Bjørn Tallak Bakken, faglig leder for PROTECT – Senter for beredskap og krisehåndtering. 

Senteret tar i bruk VR og annen digital teknologi, samt ulike spill, for å øve deltakerne i ulike scenarioer. 

–  Store samhandlingsøvelser er ofte dyre og nytten er usikker. Her tilrettelegger vi for kostnadseffektive øvelser der mange får øvd på kort tid, basert på metoder utviklet gjennom forskningen, sier Mass Soldal Lund, professor i cybersikkerhet og samfunnssikkerhet ved Høgskolen i Innlandet. 

Flere vil studere 

Bachelor- og masterstudiene innen beredskap og krisehåndtering har nå til sammen 500 studenter. Antall søkere og antallet studieplasser har økt mye de siste årene, med mange studenter fra nødetatene, Forsvart og øvrig offentlig sektor. Også disse studentene får glede av undervisnings- og øvingslokalet. 

I tillegg skal senteret bli et kunnskapssentrum for forskning på samfunnsberedskap, og flere prosjekter knyttet til senteret er allerede i gang, blant annet et norsk-svensk prosjekt om hvordan gjøre lokalsamfunnene klare til å håndtere konsekvensene av klimaendringene. 

Det er lagt opp til et omfattende samarbeid med Forsvaret i Elverum og Rena, og at Forsvaret og det faglige miljøet ved HINN skal lære av hverandre. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Deltakerne ser på skjermer på veggene
Fra øvelsesrommet ved senteret på Rena
Last ned bilde
Deltakere i forelesningssal
Ansatte i nødetatene er i målgruppen for det nye senteret
Last ned bilde
Oversiktsbilde
Det nye bygget ved Høgskolen i Innlandet på Rena
Last ned bilde
Portrett
Bjørn Tallak Bakken, førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet
Last ned bilde

Lenker

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye