Generasjonspartiet

Generasjonspartiet (GP) lanserer ny banebrytende teknologi for demokrati – En åpen plattform for hele Norge

Del

Norge står i dag ovenfor en stor utfordring med økende polarisering. GP har laget en samlende løsning som gir hver enkelt direkte innflytelse samtidig som den sikrer mot useriøse og uetiske forslag. GP slipper i dag en prototype av plattformen som er basert på AI og menneskelige kvalitets mekanismer. Denne gir tilgang til å stemme på saker, komme med forslag og ideer som skal videreutvikles. Dette gir også store muligheter for forskningsmiljøer, ideeklynger og næringsliv.

Hva bryr du deg om?
Hva bryr du deg om? GP

GP sin plattform er forankret i prinsippet om transparens og lik tilgang for alle innbyggere. GP distanserer seg fra den splittende partipolitikken og ønsker å fostre en politisk kultur som er samlende og fremtidsrettet. GP ber om at folk stiller med 'beginners mind', åpenhet og til å stille spørsmål fremfor å presentere ferdige svar.

I praksis gjør plattformen at politikerne ikke lenger kan drive maktkamp og hestehandel. Politikernes jobb blir å være fremragende strateger og transformative ledere som gjennomfører politikken som innbyggerne bestemmer via plattformen. Dette representerer en ny æra for politikk. Slik innovasjon i styringssystemet har en neppe sett på flere hundre år, om noensinne. Denne plattformen, drevet av avansert AI med menneskelige kvalitetsmekanismer, er utviklet for å sikre at din stemme ikke bare høres, men også teller.

Du kan delta i videreutviklingen av systemet ved å fylle ut tilbakemeldingsskjemaet på siden til GP, bidra i crowdfoundingen og ved å melde deg inn.

Prototypens tre kjernefunksjoner:

  • Deling av Ideer: Alle innbyggere er invitert til å dele sine visjoner for fremtidens politikk. Disse kan så videreutvikles av andre som kommer med innspill og rating (like/dislike).
  • Innsendelse av Forslag: Formuler konkrete forslag og send dem til vurdering hos GPs AI bot og menneskelige kvalitets mekanisme direkte i appen. Spesielt gunstig for forskningsmiljøer, klynger av alle slag og næringsliv.
  • Stemmegivning: Engasjer deg i demokratiet ved å stemme på de forslagene du bryr deg om, direkte i appen!

Fra maktkamp til godhetskultur

Dette er starten på en demokratisk revolusjon, og GP’s plattform er hjørnesteinen i dette skiftet. Visjon er at politikerne skal gå bort fra å forme politikken basert på personlige eller partibetingede interesser, og heller jobbe strategisk for å oppfylle folkets vilje. 

Strenge krav til kandidatene

GP setter høye standarder for sine kandidater som stiller til verv. De må legge personlige ambisjoner til side og vise et genuint engasjement for fellesskapets velvære. Lederskapsprogrammet til GP er designet for å fostre framtidens politikere, utrustet med de nødvendige ferdighetene for å omsette folkets ønsker til håndfaste resultater.

Bak den banebrytende ideen om å fuse teknologi med demokrati står partileder Gyda Oddekalv

Kontakter

Bilder

Lenker

Partiet

GP er mer enn et parti, GP er et nytt politisk system, et prosjekt om å videreutvikle demokratiet gjennom teknologi. I bunn ligger en holistisk filosofi. GP står for enhet, frihet og utvikling gjennom bærekraft, harmoni, kvalitet, fellesskap og kjærlighet.

Følg pressemeldinger fra Generasjonspartiet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Generasjonspartiet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Generasjonspartiet

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye