GlobeNewswire by notified

Ordinær generalforsamling i Conferize A/S

Del


Selskabsmeddelelse nr. 9/2024
København, den 27. marts 2024

Selskabets bestyrelse indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

mandag den 15. april 2024 kl. 10.00

hos Lund Elmer Sandager, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V, med følgende dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
 4. Valg af bestyrelse.
  1. Rolf Lynge Olsen - ønsker genvalg
  2. Morten Schwartz Nielsen - ønsker genvalg
  3. Staffan Pär Gunnar Lindgren - ønsker genvalg
  4. Jan Bo Sørensen - ny kandidat
 5. Valg af revisor.
 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
 7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
 8. Eventuelt

***

Uddybning af dagsordenen.

AD. punkt 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

AD. punkt 2. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2023 godkendes.

AD. punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 18.641.049 overføres til egenkapitalen.

AD. punkt 4. Valg af bestyrelse.
I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. vedtægternes punkt 6.1.
Bestyrelsen foreslår genvalg af de nuværende bestyrelsesmedlemmer samt valg af et yderligere bestyrelsesmedlem Jan Bo Sørensen.
De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på conferize.com/investor.

Bestyrelsen forventer at konstituere sig selv med Rolf Jan Lynge Olsen som fremtidig formand.

AD. punkt 5. Valg af revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

AD. punkt 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og aktionærer.
Der er ingen forslag til behandling fra bestyrelsen eller aktionærer.

AD. punkt 7. Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent.
Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingens dirigent (med substitutionsret) bemyndiges til at anmelde og registrere det vedtagne samt foretage sådanne ændringer i og tilføjelser til det på generalforsamlingen vedtagne, selskabets vedtægter og anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen, som måtte blive påkrævet af Erhvervsstyrelsen i forbindelse med registrering af de vedtagne ændringer.

***

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Conferize A/S er nominelt kr. 19.595.685,50. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 0,01 giver én stemme på generalforsamlingen. Stemmeret tilkommer aktionærer, som har ladet deres aktier notere i aktiebogen eller har anmeldt og dokumenteret erhvervelsen. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt samt af personer, der har pant i aktier, såfremt pantsætningen giver panthaveren ret til at udøve stemmeret, og dette er registreret i selskabets aktiebog.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag til generalforsamlingen, kan findes på invest.conferize.com fra den 25. marts 2024.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag, er i øvrigt den 25. marts 2024 sendt pr. e-mail til de noterede aktionærer, der har registreret deres e-mailadresser i Euronext i overensstemmelse med punkt 5.4. i selskabets vedtægter.


***

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er fredag d. 5. april 2024.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne deltage på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest onsdag 10. april 2024 kl. 23.59 have anmodet om adgang hos Conferize A/S. Adgang kan bestilles ved at kontakte ir@conferize.com.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan fremsendes via e-mail til ir@conferize.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest onsdag 10. april 2024 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt. Det gøres ved at sende mail til Conferize på bhi@conferize.com med aktionærens navn, antal aktier og hvorledes man ønsker at stemme. Brevstemmer skal være modtaget senest torsdag d. 11. april kl. 12.00. En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. e-mail til bhi@conferize.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

***

Conferize A/S | Cvr. nr. 34472742 | conferize.com/investor/

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 3345 1000.

Investor Kontakt
Direktør, Bo H. Iversen, + 45 20 86 97 29, bhi@conferize.com

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

CNH NAMES GERRIT MARX AS CEO: Mr. Marx returns to CNH from Iveco Group, succeeding Scott W. Wine who has decided to leave the Company having successfully overseen the delivery of the 2021 Business Plan21.4.2024 18:21:00 CEST | Press release

CNH NAMES GERRIT MARX AS CEO Mr. Marx returns to CNH from Iveco Group, succeeding Scott W. Wine who has decided to leave the Company having successfully overseen the delivery of the 2021 Business Plan Basildon, April 21, 2024 CNH Industrial N.V. (NYSE:CNHI) announces the appointment of Gerrit Marx to the role of CEO effective July 1, 2024. He succeeds Scott Wine, whose request to leave the Company at the end of the current three-year business plan cycle to pursue other interests, has been accepted by the Board. Mr. Marx rejoins CNH from Iveco Group where as CEO he has led that company’s drive into a new era of connectivity, integrating the latest digital and data technologies with Iveco’s product offering. He has also chaired Iveco’s powertrain business overseeing its transition to alternative propulsion systems. Prior to first joining CNH in January 2019, Mr. Marx worked for 20 years in senior roles at McKinsey, Daimler Trucks, and Bain Capital, living in Brazil, China, Europe and Jap

Olof Persson to replace Gerrit Marx as CEO of Iveco Group starting from July 202421.4.2024 18:15:00 CEST | Press release

Turin, 21st April 2024. The Board of Iveco Group N.V. (EXM: IVG) (or “the Group”) announces that Olof Persson will succeed Gerrit Marx as Group CEO when the latter leaves the Group to take up his appointment as the CEO of CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI) on 1st July 2024. Mr. Persson, who is currently an Iveco Group Board Independent Director, will step in to the role of CEO, having been closely involved in the development of the Group’s plans as presented at our recent Capital Markets Day. Suzanne Heywood, Chair of Iveco Group commented: “On behalf of everyone at Iveco Group I’d like to thank Gerrit for his energetic and successful leadership over the past two and half years and wish him every success in his new role. We are fortunate indeed that Olof, with his wealth of relevant industry experience, will step in as CEO and provide a guarantee of continuity in execution of the plans we presented in March.” Olof Persson said: “As a Board member I have been greatly impressed by the enti

Conferize A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer21.4.2024 17:48:46 CEST | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 11/2024 København, den 21. april 2024 IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. Conferize A/S offentliggør aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer Bestyrelsen i Conferize A/S („Conferize“ eller „Selskabet“) har i dag besluttet at forhøje Selskabets aktiekapital med minimum nominelt DKK 2.000.000,00 og op til nominelt DKK 5.878.705,65 fordelt på minimum 200.000.000 stk. og op til 587.870.565 stk. nye aktier a nominelt DKK 0,01 („Udbudte Aktier“) med en tegningskurs på DKK 0,01 pr. Udbudt Aktie („Tegningskursen“) med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer i forholdet 1:3 („Udbuddet“). Brutto provenuet ved en fuldtegnet emission forventes at udgøre DKK 5,9 mio. Minimum udbuddet på DKK 2,0 mio. er garanteret gennem forhånds- og garantitilsagn. Selskabet har modtaget bindende forh

Correction to Company announcement – No. 23 / 202419.4.2024 22:20:51 CEST | Press release

Correction to Company announcement – No. 23 / 2024 Copenhagen, Denmark, April 19, 2024 – Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (NASDAQ: ZEAL) (CVR-no. 20 04 50 78), a Copenhagen-based biotechnology company focused on the discovery and development of innovative peptide-based medicines, has a correction to company announcement No. 23 /2024, April 19, 2024 - regarding transactions in Zealand’s shares or related securities conducted by persons discharging managerial responsibilities and/or their closely associated persons it was reported that member of the management, Henriette Wennicke, was allocated a total of 8,008 restricted stock units with a total value of DKK 9,577,568.00. The correct number was a total of 8,008 restricted stock units with a total value of DKK 4,788,784.00. Please see the attached file(s). # # # About Zealand Pharma A/S Zealand Pharma A/S (Nasdaq: ZEAL) ("Zealand") is a biotechnology company focused on the discovery and development of peptide-based medicines. More than 10

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 19.04.202419.4.2024 21:30:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 19 April 2024 at 22:30 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 19.04.2024 Espoo, Finland – On 19 April 2024 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL430,8933.30CEUX--BATE--AQEU--TQEX--Total430,8933.30 * Rounded to two decimals On 25 January 2024, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The first phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 4 April 2023 started on 20 March 2024 and ends by 18 December 2024 with a maximum aggregate purchase price of EUR 300 million. Total cost of

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye