GlobeNewswire by notified

Danish Aerospace Company A/S udsender årsrapport for 2023

Del

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 25. marts 2024


Selskabsmeddelelse nr. 47 – 25.03.2024

Danish Aerospace Company A/S udsender årsrapport for 2023

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt årsrapporten 2023. Rapporten er revideret.

Hovedpunkter for regnskabsåret 2023

  • Omsætningen var på DKK 29.7 mio. (DKK 24.5 mio. i 2022).
  • Resultat før afskrivninger (EBITDA) DKK 4.80 mio. (DKK 0.52 mio. i 2022).
  • DAC fuldførte med stor succes tre teknologidemonstrationer på Den Internationale Rumstation (ISS) under Andreas Mogensens Huginn-mission.
  • DACs modificerede Vitual Reality (VR) eksperimentet ”VR for Exercise”, blev benyttet over 30 gange af 5 forskellige astronauter. VR-brillerne, brugt sammen med DAC’s FERGO trænings ergometer for at simulere cykling på Jorden, demonstrerede potentialet i at betydeligt forstærke træningsoplevelsen for astronauter i kredsløb.
  • DACs nye FERGO rumcykel, som NASA har købt, er blevet opsendt, installeret og taget i brug på ISS og er erklæret fuldt operationel af rumstationen besætningsmedlemmer. FERGO har afløst den tidligere CEVIS som DAC har leveret til NASA siden 1992.
  • ESA forlængede kontrakten på support til helbredsovervågning på ISS for 2024.
  • Udviklingen, produktionen og samlingen af E4D multifunktions træningsudstyr skred planmæssigt fremad. Flere af modellernes E4D ergometer-moduler blev samlet og testet.

Ledelsesberetning

Danish Aerospace Company A/S realiserede et Resultat før afskrivninger (EBITDA) på DKK 4.80 mio. og Resultat før skat på DKK 2.71 mio. i 2023. Selskabets egenkapital andrager DKK 12.05 mio. pr. 31. december 2023.

DAC’s gamle CEVIS rumcykler på den Internationale Rumstation blev i efteråret afløst af de nye FERGO-rumcykler som NASA har købt af DAC. To FERGO enheder blev sendt op i løbet af efteråret, en som reserve, mens den anden blev installeret og taget i brug som afløser for CEVIS. FERGO er nu fuldt operationel på rumstationen, en fast del af astronauternes motionskomplement, og bliver brugt dagligt. De to pensionerede CEVIS-rumcykler blev returneret til Jorden i slutningen af 2023.

I forbindelse med den danske ESA-astronaut Andreas Mogensens seks måneder lange Huginn-mission til rumstationen ISS, havde DAC fået udvalgt tre teknologiske eksperimenter til udførelse ombord af det danske Uddannelses- og Forskningsministerie.

Disse demonstrationer har understøttet DAC i udviklingen af nye teknologier til rumagenturer, det nye voksende kommercielle bemandede rumfartsområde og i ekstreme miljøer på Jorden.

Det første var en afprøvning af firmaets Wearable teknologi i rummet, kaldet SpaceWear. Her benyttede Andreas Mogensen sensoren flere gange på sin Huginn-mission og DAC fik mange timers brugbare data. Det andet var test af vandrensningsteknologier i Aquamembrane-3 forsøg via Aquaporin Space Alliance, et joint venture mellem DAC og Aquaporin A/S. Aquamemebrane-3 systemet blev testet succesfuldt i kredsløb af Andreas Mogensen i efteråret 2023 og returneret til Jorden i december 2023. Resultaterne ser lovende ud, og skal hjælpe Aquaporin Space Alliance med at designe et fuldt urinrensningssystem til rumbrug.

Den tredje ”VR for Exercise” demonstration involverede brugen af DAC’s Virual Reality system til at demonstrere en forstærket træningsoplevelse for astronauter. Brugt sammen med FERGO demonstrerede Andreas Mogensen hurtigt potentialet af VR udstyret. DAC’s VR-system er nu også blevet brugt af fire andre ISS-astronauter under deres FERGO træningssession. På grund af disse resultater har ESA i efteråret oprettet en tillægskontrakt på at supporte ESA afprøvningen af VR-træningsprogram i kredsløb, som ESA er ved at udvikle.

Udvikling og fremstilling af det multifunktionelle E4D-motionsudstyr til ESA og motionsudstyret til Axiom Space Inc., forsatte planmæssigt. Flere ergometer-moduler til dette træningsudstyr blev samlet og testet. Samtidigt blev store mængder mekaniske dele fremstillet og mange printkort loddet. Samlingen af den første fulde Engineering model gik i gang i slutningen af året, frem mod en demonstration med NASA og ESA i februar 2024.

DAC fik forlænget kontrakten for 2024 på support på medicinsk udstyr og helbredsovervågning af astronauter på den Internationale Rumstation. Under kontrakten, som DAC har haft siden juli 2006, supporterer selskabet de regelmæssige helbredsovervågninger og konditionstest på Den Internationale Rumstation, fra kontrolcenteret i Odense, Danmark.

DAC bestod for 7. år i træk dets regelmæssige tilsynsaudit, som er et check af selskabets AS/EN9100 standard, rev. D kvalitetsstyringssystemsgodkendelse, af Bureau Veritas. DAC er dermed fortsat et af få rumfirmaer i Danmark med denne certificering.

”DAC havde et tilfredsstillende 2023 med et resultat før skat på DKK 2.7 mio. hvilket inkluderer en positiv indvirkning fra justeringerne af regnskabsfejlene fra tidligere år. Forventningerne for 2024 er positive og DAC er på vej mod færdiggørelsen af to store kontrakter i starten af 2025.”, udtaler Thomas A. E. Andersen, administrerende direktør.

Materielle fejl i foregående år

I forbindelse med forberedelserne af årsregnskab 2023 er det blevet konkluderet, at årsregnskab 2022 indeholdt materielle fejl grundet fejlberegninger af igangværende arbejde og periodiseringen heraf. Fejlen er rettet i årsregnskab 2023 og rettelsen er lavet via åbningsegenkapitalen og sammenligningstal er tilpasset. Rettelsen reducerer egenkapitalen per 1. januar 2023 med DKK 11.448 tusind, reducerer igangværende arbejde for kontrakter med DKK 9.691 tusind, reducerer råmateriale og forbrugsvare med DKK 4.076 tusind, forøger forudbetaling med DKK 910 tusind, reducerer EBITDA med DKK 2.841 tusind og reducerer udskudt skat med DKK 3.229 tusind. Der henvises til Årsregnskabet for mere information. Kontraktsummen er uændret og er stadig lige så profitable som DAC forventede, da de blev underskrevet.

Forventninger til regnskabsåret 2024

Danish Aerospace Company arbejder med nye udviklingsprojekter til lovende områder inden for rumfart og til det kommercielle marked for ekstreme miljøer. Tilmed forventer virksomheden at færdiggøre to store projekter i starten af 2025.

I regnskabsåret 2024 forventer Danish Aerospace Company:

  • Total omsætning i niveauet DKK 22-24 mio.; og
  • Resultat før afskrivninger (EBITDA) i niveauet DKK 2-3 mio.

Selskabets reviderede årsregnskab 2023 vil være tilgængelig på selskabets hjemmeside den 25. marts 2024 via nedenstående link:

https://www.danishaerospace.com/da/investor-relations


Generalforsamling 2024

Danish Aerospace Company A/S afholder generalforsamling den 18. april 2024 og vil offentliggøre halvårsrapport 2024 den 26. august 2024.

Vedhæftet:

Bilag 1 – Nøgletal 2023

Bilag 2 – Egenkapitalsopgørelse 2023

Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse 2023


Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: 40 17 75 31

Thomas A. E. Andersen, CEO

Mobil: 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Poul Bundgaards Vej 1, 1.,

DK-2500 Valby

Tlf.: 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com

Bilag 1 – Nøgletal 2023

2023

2022

Nøgletal(DKK000)
Nettoomsætning29.71524.470
Bruttoresultat20.64915.177
Andre driftindtægter2.166828
Resultat før afskrivninger/EBITDA4.803517
Resultat før finansielle poster4.042-251
Netto finansielle poster-730656
Årets resultat2.020-351
Balance
Balance sum34.24222.237
Investeringer I materielle anlægsaktiver36256
Egenkapital12.0529.858


Ratios
Bruttomargin (%)69,4962,02
EBITDA margin (%)16,162,11
Egenkapitalandel (%)35,2044,33
Aktie nøgletal
Indtjening pr. aktie0.19-0,03
Kursindtjeningsforhold18,15-127,97
Kursindtjeningsforhold3,044,56
Antal aktier ultimo10.908.33010.908.330
Ultimo aktiekurs3.364,12

Bilag 2 - Egenkapitalsopgørelse2023

Selskabs-kapitalReserve for udviklings-omkostningerOverført resultat
Total
DKKDKKDKKDKK
Egenkapital 1. januar1.090.8331.052.85619.162.53721.306.226
Rettelse af betydelige fejl relateret til tidligere år00-11.448.161-11.448.161
Justeret egenkapital 1. januar 20231.090.8331.052.8567.714.3769.858.065
Årets overførte overskud002.019.7412.019.741
Overført fra overført overskud0978.827-978.8270
Valutakurs regulering00173.969173.969
Egenkapital pr. 31. december1.090.8332.031.6838.929.25912.051.775

Bilag 3 - Pengestrømsopgørelse 2023

                                                                                                      2023                 2022  

                                                                            Notes                  DKK                  DKK

Årets result2.019.741-351.191
Justeringer
Ændring i driftskapital
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
17
18

2.783.546
-13.139.104
-8.335.817
868.090
-7.575.407
-7.058.508
Renteindbetalinger og lignende

Renteudbetalinger og lignende

Pengestrømme fra almene saktivitet

729.982


-1.460.339
-9.066.174

702.588


-46.428
-6.402.348

Betalt indkomstskat

Pengestrømme fra driftsaktiviteter

122.472

-8.943.702

31.807

-6.370.541

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter

-1.799.254
-35.734
-1.834.988

-856.520
-255.566
-1.112.086

Ændringer i kortfristede banklån

10.755.763

4.906.187
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter10.755.7634.906.187

Ændring i likvider

-22.927

-2.576.440

Likvider 1. Januar 2023

Likvider 31. December 2023

106.433

83.506

2.682.873

106.433

Likvider specificeres således:
Likvide beholdninger
Likvider 31. december 2023


83.506
83.506


106.433
106.433

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Novartis radioligand therapy Lutathera® FDA approved as first medicine specifically for pediatric patients with gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors23.4.2024 19:42:34 CEST | Press release

Approval based on NETTER-P trial in which Lutathera demonstrated a consistent safety profile and comparable drug exposure between pediatric (ages 12-17) and adult patients Gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs) are a rare cancer that is often unresectable and commonly diagnosed in the late stages of disease Novartis, a leader in radioligand therapy (RLT), is investigating a portfolio of RLTs to treat a broad range of cancers, including GEP-NETs, lung, prostate, breast, colon, brain and pancreatic cancers Basel, April 23, 2024 – Novartis today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) approved Lutathera® (USAN: lutetium Lu 177 dotatate / INN: lutetium (177Lu) oxodotreotide) for the treatment of pediatric patients 12 years and older with somatostatin receptor-positive (SSTR+) gastroenteropancreatic neuroendocrine tumors (GEP-NETs), including foregut, midgut, and hindgut NETs. This approval makes Lutathera the first therapy specifically reviewed and appro

Grant of warrants23.4.2024 19:20:21 CEST | Press release

23 April 2024 Announcement no. 9 Grant of Warrants COPENHAGEN, DENMARK and BOSTON, MA, USA, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – The Board of Directors of BioPorto A/S (“BioPorto” or the “Company”) (CPH:BIOPOR) has resolved, in accordance with the annual general meeting’s resolution on April 27, 2023, to issue a total of 4,000,000 warrants to members of the Executive Management. Each warrant grants the holder the right to subscribe for one share in BioPorto. The exercise price is DKK 1.23 per share, corresponding to the closing price today on Nasdaq Copenhagen. The warrants are issued in accordance with section 18 a of the Articles of Association. Half of the warrants vest over a 2-year period, and the remaining half upon completion of a qualified capital raise in the Company with terms of qualification (including timing and amount of proceeds) to be defined by the Board of Directors. The warrants are otherwise subject to the Company’s incentive warrant program as included in Appendix 1 o

TrueCommerce leverer globale e-fakturerings- og CTC-løsninger til virksomheder, der har udfordringer med overholdelse23.4.2024 19:10:28 CEST | pressemeddelelse

Virksomheden er ene om at tilbyde en global løsning, der omfatter e-fakturering, CTC-løsninger og et omfattende EDI-netværk, alt sammen problemfritintegreret med B2B e-handels- og ERP-systemer KØBENHAVN, Danmark, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af forsyningskæde- og handelspartnerforbindelser, integration og løsninger via flere kanaler, har i dag givet meddelelse om sin globale løsning til e-fakturering og Continuous Transaction Controls (CTC), der gør det muligt for organisationer at holde trit med de konstant skiftende juridiske krav overalt i verden og understøtter elektronisk fakturering, som opfylder de gældende krav. TrueCommerce er en global markedsaktør, der understøtter både e-fakturering og CTC og giver adgang til et omfattende globalt EDI-netværk samt B2B e-handel og ERP-integration. På grund af kompleksiteten i at navigere i et landskab af stadigt skiftende landespecifikke e-faktureringskrav og deadlines, står virksomheder over for en s

Festi hf.: Financial results for Q1 202423.4.2024 19:02:17 CEST | Press release

Key findings Sale of goods amounted to ISK 32,223 million, compared to ISK 29,484 million in the previous year, an increase of 9.3% between years.Gross profit from sales of goods and services amounted to ISK 7,033 million, an increase of 806 million or 12.9% between years.Profit Margins from sales of goods and services were 21.8% and increases by 0.7 p.p. from Q1 2023 but decreases by 1.2 p.p. from Q4 2023.Salaries and other personnel expenses increase by 7.5% and full-time equivalents by 2.5%.EBITDA amounted to ISK 1,898 million compared to ISK 1,401 million in Q1 2023, increase of 35.5% between years. Profit for the quarter amounted to ISK 202 million, or 2.9% of margin, a turnaround of ISK 293 million YoY.Net cash from operating activities was ISK 538 million or 7.6% of margin, compared to ISK 1,238 million last year.Equity at the end of Q1 2024 amounted to ISK 35,140 million with an equity ratio of 36.0%. EBITDA forecast for the year 2024 is raised by ISK 300 million and is now ISK

ASM reports first quarter 202423.4.2024 18:00:00 CEST | Press release

Almere, The Netherlands April 23, 2024, 6 p.m. CET Solid start of the year, Q1 orders supported by GAA and HBM ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today reports its Q1 2024 results (unaudited). Financial highlights € millionQ1 2023Q4 2023Q1 2024 New orders 647.4 677.5 697.9 yoy change % at constant currencies (6%) (14%) 10% Revenue 710.0 632.9 639.0 yoy change % at constant currencies 40% (7%) (8%) Gross profit margin % 49.4 % 47.2 % 52.9 % Adjusted gross profit margin 1 51.1 % 47.9 % 52.9 % Operating result 204.2 131.5 187.1 Operating result margin % 28.8 % 20.8 % 29.3 % Adjusted operating result 1 221.2 141.0 191.8 Adjusted operating result margin 1 31.2 % 22.3 % 30.0 % Net earnings 380.4 90.9 173.1 Adjusted net earnings 1 183.0 100.3 178.9 1 Adjusted figures are non-IFRS performance measures (previously referred to as "normalized"). Refer to Annex 3 for a reconciliation of non-IFRS performance measures. New orders of €698 million in Q1 2024 increased by 10% at constant

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye