Samfunnsbedriftene

Historisk visjonsløs transportplan

Del

– Regjeringens forslag til ny nasjonal transportplan vil stå igjen som det endelige beviset på en feilslått transportpolitikk, sier direktør Kjell-Olav Magne Gammelsæter i Norske Havner. 

Kjell-Olav Gammelsæter i halvfigur foran Stortinget.
Direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner mener regjeringen har lagt fram en historisk visjonsløs transportplan. Jill Johannessen Samfunnsbedriftene

Regjeringen la i dag fram ny Nasjonal transportplan (NTP) som skal gjelde for perioden 2025–2026. Da de valgte å fremskynde behandlingen av ny transportplan med ett år, var begrunnelsen at gjeldende plan ikke var et troverdig styringsinstrument som la til rette for realistiske prioriteringer for de utfordringene Norge står overfor.

– Problemet er at regjeringen ikke har klart å løsrive seg fra ideen om å bruke historiske løsninger på framtidens utfordringer. Planen vil i liten grad bidra til å løse utfordringene med klimautslipp, unødvendige arealbeslag og redusert naturmangfold. Den vil heller ikke legge til rette for aktiv næringspolitikk, sier Gammelsæter.

– Tiden er overmoden for en reell evaluering av NTP og en omorganisering av transportetatene. Vi trenger et sterkt direktorat som planlegger transportpolitikken uavhengig av transportformer, som kan bidra til nytenkning og se transportpolitikken under ett.

Nedprioriterer kyst 

Gammelsæter reagerer spesielt på at kysten blir nedprioritert i NTP.

– Regjeringen leker med tall når de sier at de styrker satsingen på kysten. I gjeldende NTP går litt over tre prosent til kysten, mens regjeringen nå går inn for at kysten bare skal ha 2,8 prosent av rammen i NTP. Dette er en nedprioritering av kysten, sier Gammelsæter.

Han legger vekt på at transportsektoren står for vel 30 prosent av Norges klimagassutslipp.

– Derfor må også de store kuttene tas på transport. Det klarer man ikke uten en satsing på mer klimavennlige transportformer. Hvis man ikke satser mer på sjøtransport, vil man ikke klare å innfri klimaforpliktelsene.

Nedprioriterer klima

NTP som legges fram i dag skal vare frem til 2036. Allerede i 2030 – halvveis i NTP-perioden – skal de norske klimautslippene være redusert med 55 prosent i forhold til 1990-nivået. Det er målet regjeringen har meldt inn til FN i henhold til Parisavtalen. Så langt har Norge bare klart å redusere klimagassutslippene med 4,7 prosent.

– Da regjeringen tiltrådte sa statsministeren at klima skulle være rammen om alt. Nå har vi fått enda en plan som ikke tar klima på alvor, sier Kjell-Olav Gammelsæter. 

– Her er det ingen beregninger eller tydelig tiltak for å redusere utslippene. Hvordan skal man vite at transportsektoren reduserer sine utslipp om man ikke en gang klarer å beregne utslippene av tiltakene i NTP? Hvordan skal man da måle effekten av politikken framover? 

Gammelsæter mener arbeidet regjeringen har lagt ned, rett og slett ikke er godt nok.

– Når ikke regjeringen en gang klarer å svare ut klimaforpliktelsen, vil ikke NTP være et troverdig styringsinstrument. Da vil den bare havne i den samme skuffen som allerede inneholder gjeldende NTP. Nå må Stortinget vise ansvar og be regjering starte på nytt, sier Gammelsæter. 

Mer informasjon

Kjell-Olav Gammelsæter
413 05 221
Kjell-olav.gammelsater@havn.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Skip på fjorde, mørke skyer i bakgrunnen.
Skip på vei ut fra Drammen Havn.
Last ned bilde

Samfunnsbedriftene er den ledende nærings- og arbeidsgiverforeningen for bedrifter som leverer grunnleggende samfunnstjenester i Norge. Vi organiserer ca. 600 offentlig hel- eller deleide bedrifter og ideelle organisasjoner innen en rekke tjenesteområder, hvor de største områdene er havn, energi, avfall og brann/redning. Norske Havner organiserer alle store havner i Norge, og er en del av Samfunnsbedriftene.

Følg pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samfunnsbedriftene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye