En milepæl for omstilling til null- og lavutslippsluftfart

Del

-Det er veldig positivt at regjeringen setter av 1 milliard kroner til å fremskynde overgangen til null- og lavutslippsluftfart i Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Dette er kraftfulle signaler til luftfarten og svært viktig for å sette fart på omstillingen. Alle ønsker å fase inn fremtidens fly så raskt som mulig. Ressurser til utbygging av infrastruktur er avgjørende for at vi skal være klare når de første null- og lavutslippsflyene kommer, sier konsernsjef i Avinor, Abraham Foss.

Abraham Foss Avinor
Abraham Foss Avinor Catchlight

-Luftfarten er helt avgjørende for bosetning og næringsutvikling over hele Norge, og spiller en sentral beredskapsrolle i en urolig verden. For at bransjen fortsatt skal ha eksistensberettigelse i en fossilfri fremtid, er vi nødt til å omstille oss, sier Foss.

Utvikling av infrastruktur en forutsetning

Avinor er en pådriver og en tilrettelegger for omstillingen til fossilfri luftfart og har jobbet langsiktig, helhetlig og kunnskapsbasert med utslippsreduksjoner for flytrafikken i mange år. Arbeidet har omfattet både bærekraftig flydrivstoff og null- og lavutslippsfly.

I innspillene til NTP 2025-2036 har Avinor vært tydelig på at omstillingen må starte nå. Det tar mange år å få opp tilstrekkelig produksjon av bærekraftig flydrivstoff og å sertifisere og kommersialisere ny teknologi i luftfarten. Det er ingen tid å miste. Flyene kan ikke parkeres på bakken, for så å starte opp igjen den dagen det er tilstrekkelig bærekraftig flydrivstoff tilgjengelig, eller elektrifiserte fly og hydrogenløsninger er ferdig utviklet. Utbygging av nødvendig infrastruktur ved Avinors lufthavner er en forutsetning for å gjøre Norge til en attraktiv arena for utvikling og testing av nye løsninger, både for nasjonale og internasjonale aktører.

Gulrot til grønn luftfart

-For å nå målet om fossilfri norsk luftfart i 2050, som hele bransjen har stilt seg bak, må alle aktørene i og rundt luftfarten jobbe sammen. En samlet bransje har lenge etterlyst gulrøtter for omstilling, og ikke bare pisk i form av økte avgifter. Derfor er det svært gledelig at regjeringen viser tydelig politisk vilje til å fremskynde gjennomføring av den grønne omstillingen i luftfarten, sier Foss. 

Etableringen av et samarbeidsforum mellom Samferdselsdepartementet, NHO og LO vil være et viktig bidrag for å utvikle luftfarten som del av fremtidens bærekraftige transportsystem.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Første kvartal 2024: God dialog med eier for å sikre bærekraftige finansielle rammebetingelser14.5.2024 08:49:52 CEST | Pressemelding

-Tiltak for å forbedre inntekter og resultat står høyt på konsernets agenda, og Avinor arbeider kontinuerlig med å optimalisere kostnadene i den løpende driften. Det er god dialog med eier for å sikre Avinor bærekraftige finansielle rammebetingelser for fremtiden, sier Abraham Foss, konsernsjef i Avinor. I første kvartal 2024 reiste totalt 10,8 millioner passasjerer via Avinors lufthavner, som er en økning på 3,5 prosent sammenliknet med samme periode i 2023. Passasjerveksten for utenlandstrafikk har vært på 11,1 prosent, mens innenlandstrafikken har gått ned med 0,7 prosent. Selv om antallet passasjerer har gått opp i 2024 er det nedgang i antallet flybevegelser. Antallet passasjerer per flygning er dermed økende.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye