Motvind Norge

- Hva er det jeg ikke ser?

Del

Det er noe jeg har store problemer med å forstå når det gjelder regjeringens forhold til det grønne skiftet: De griper ikke mulighet til å samles om et felles prosjekt for miljøet. En satsing på energieffektivisering av norske hus vil redusere strømutgiftene til folk flest, samtidig som det vil bidra til å nå klimamålene.

I stedet for å oppgradere nordmenns hus og spare strøm, vil Regjeringen heller stille store arealer til disposisjon for kapitalbransjen. Store naturområder i en pågående naturkrise, der FNs naturpanel sier at arealtapet er en av de største utfordringene vi står ovenfor.
I stedet for å oppgradere nordmenns hus og spare strøm, vil Regjeringen heller stille store arealer til disposisjon for kapitalbransjen. Store naturområder i en pågående naturkrise, der FNs naturpanel sier at arealtapet er en av de største utfordringene vi står ovenfor. Foto: Ole Solvang

Et slikt nasjonalt prosjekt vil også være med på å skape et eierskap til dette “grønne skiftet" i befolkningen. Stat og befolkning kunne ha jobbet sammen om å bidra til å løse de utfordringene vi står overfor. Både  klimakrise og naturkrise, og også denne “kraftkrisen” Regjeringen venter på. 

En slik nasjonal satsning på å gjøre husene våre mindre energikrevende vil også bidra til lokal verdiskapning, med jobb for byggmestere, elektrikere og varemepumpe-montører. Legger man til oppgradering av eksisterende vannkraft, kan det bidra med opp mot 40 TWh i ny tilgjengelig kraft.  

Et slikt prosjekt virker dessverre ikke å være interessant for vår regjering, og det er synd. Skal vi få like mye kraft med vind, trenger man minst 3.000 vindturbiner  

I stedet for å oppgradere nordmenns hus og spare strøm, vil Regjeringen heller stille store arealer til disposisjon for kapitalbransjen. Store naturområder i en pågående naturkrise, der FNs naturpanel sier at arealtapet er en av de største utfordringene vi står ovenfor.  

Regjeringen vil heller satse på vindkraft. En satsing som så langt har skapt mer energi i form av motstand og konflikter enn i form av strøm. En satsing som i alle andre land som har forsøkt dette, kun har ført til dyrere strøm. En energiproduksjon som har vist seg å være svært ustabil og skaper store utfordringer for nett og vassdrag, grunnet behovet for balansekraft og effektkjøring. Som er så ineffektiv at man ikke kan øke forbruket mer enn med ca 11% av installert effekt, mot over 80% for vannkraft. En satsing som kun utbyggere og kapitalmarkedet tjener på, men som folk flest bare blir fattigere av. 

Hva er det jeg ikke ser her?   

Satsingen på vindkraft er i direkte konflikt med stort sett alle andre mål i samfunnet vårt. Til og med i konflikt med behovet for stabil kraft, siden vindkraft kun produseres når det blåser.  

Listen med ulemper ved vindkraft er svært lang. Det samme kan man ikke si om fordelene. Det eneste som fremmes som fordelen med vindkraft, er produksjonskostnaden. Den kan visstnok komme ned mot 30 øre/KWh. Men hvis det er noen som tror at det er den prisen vi som forbrukere får betale er jeg redd de blir skuffet.  Produksjonskostnaden på norsk vannkraft er på under 12 øre/KWh, uten at det synes på strømregningen vår.  

Så lenge vi er integrert i det europeiske kraftmarkedet, er det markedsprisen som gjelder, ikke produksjonskostnaden.  De eneste som tjener på en lav produksjonskostnad er eierne av anleggene. Alle andre vil tape på det.  

Jeg kan ikke se at denne satsingen ivaretar regjeringens forpliktelser overfor oss som er innbyggere av dette landet. Jeg kan ikke se at lojaliteten til oss er den som veier tyngst. Det jeg ser er at norsk natur, kultur, rettigheter, trivsel og folkehelse betyr mindre for vår regjering enn å tilfredsstille den internasjonale kapitalbransjens ønske om stor profitt. 

Det finnes mange andre måter å produsere fornybar kraft på enn vindkraft. Stort sett alle er mindre inngripende, mindre ødeleggende og mindre konfliktskapende enn vindkraft.  

Med dagens politikk står folket igjen med problemene, mens utbyggerne og investeringsselskapene sitter igjen med gevinsten. Er det dette vi ønsker? 

Kjetil Sørbotten
Leder Motvind Nordland

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Satsingen på vindkraft er i direkte konflikt med stort sett alle andre mål i samfunnet vårt. Til og med i konflikt med behovet for stabil kraft, siden vindkraft kun produseres når det blåser.
Satsingen på vindkraft er i direkte konflikt med stort sett alle andre mål i samfunnet vårt. Til og med i konflikt med behovet for stabil kraft, siden vindkraft kun produseres når det blåser.
Last ned bilde
Kjetil Sørbotten er leder for Motvind Nordland, regionlag i Motvind Norge
Kjetil Sørbotten er leder for Motvind Nordland, regionlag i Motvind Norge
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Massiv folkelig avvisning med 7500 høringssvar til EUs Fornybardirektiv23.4.2024 15:56:31 CEST | Pressemelding

Det har kommet inn over 7500 svar på regjeringens høring av EUs reviderte Fornybardirektiv. Dette gjør det til en av høringene som har mottatt flest innspill noensinne. Nesten alle ber regjeringen si nei til direktivet. “Den massive responsen sender et klart signal fra grasrota til regjeringen om at befolkningen ikke kommer til å akseptere at Fornybardirektivet innføres hverken helt eller delvis i Norge» sier John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye