GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Del

I overensstemmelse med vedtægternes § 8 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Tivoli A/S:

tirsdag den 23. april 2024 kl. 13.30

i Tivolis Koncertsal, Vesterbrogade 3, 1630 København V, Danmark. Adgang til Tivolis Koncertsal foregår via Tivolis Hovedindgang og Banegårdsindgang.

Dagsorden:

1) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2) Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
3) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab.
4) Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.
Bestyrelsen har fremsat følgende forslag:
4a) Forslag om vedtægtsændring: Ændring af §§ 6, 7, 17 og 22.
4b) Forslag om godkendelse af vederlagspolitik.
4c) Forslag om godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2024.
Aktionær Michael Bjørn Hansen har fremsat følgende forslag:
4d) Forslag om et udvidet aktionærkort for aktionærer med 150 aktier, svarende til et Wild Card.
5) Vejledende afstemning om vederlagsrapport.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
6a) Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsen.
6b) Forslag fra aktionær om bestyrelsespost.
7) Valg af revisorer.
8) Eventuelt.

* * * * * * * *

Majoritetskrav
Til vedtagelse af forslagene fremsat under dagsordenens punkt 2, 3, 4b, 4c), 4d), 6 og 7 kræves simpelt stemmeflertal. Afstemningen under dagsordenens punkt 5 er alene vejledende.

Til vedtagelse af forslaget fremsat under dagsordenens punkt 4a) kræves kvalificeret majoritet, jf. selskabslovens § 106 og selskabets vedtægter § 17. Vedtagelse kan herefter kun ske, såfremt forslaget vedtages af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 

Deltagelse, adgangskort og stemmeret
Adgangskort udleveres til aktionærer med møde- og stemmeret. Møde- og stemmeret tilkommer alene aktionærer, som (i) er noteret i selskabets ejerbog på registreringsdatoen tirsdag den 16. april 2024 kl. 23.59, eller som på dette tidspunkt har rettet henvendelse til selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen, og denne henvendelse er modtaget af selskabet, og (ii) har anmeldt deres deltagelse i generalforsamlingen senest søndag den 21. april 2024 kl. 23.59, jf. vedtægternes § 12.

Anmeldelse om deltagelse i generalforsamlingen og bestilling af adgangskort kan ske elektronisk via Investorportalen på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation eller VP Securities A/S' (Euronext Securities) hjemmeside på www.euronext.com/cph-agm. Det er også muligt at returnere den udfyldte tilmeldingsblanket pr. post til VP Securities A/S (Euronext Securities), Nicolai Eigtveds Gade 8, 1402 København K eller pr. e-mail CPH-investor@euronext.com, dog således, at tilmeldingsblanketten er VP Securities A/S (Euronext Securities) i hænde senest søndag den 21. april 2024 kl. 23.59.

Adgangskort vil blive sendt til den e-mailadresse, der er angivet ved tilmeldingen. Adgangskortet skal medbringes til generalforsamlingen enten elektronisk på smartphone/tablet eller printet. Skulle man glemme sit adgangskort til generalforsamlingen, kan det genudskrives ved indgangen til generalforsamlingen mod forevisning af gyldig legitimation (eksempelvis pas eller kørekort).

Aktionærer, der har rekvireret adgangskort uden angivelse af e-mailadresse, kan afhente adgangskortet i indgangen til generalforsamlingen mod fremvisning af gyldig legitimation.

Stemmesedler vil blive udleveret i adgangskontrollen på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil kunne følges som livetransmitteret webcast på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation. Det vil ikke være muligt at stille spørgsmål eller stemme, hvis generalforsamlingen følges via webcast.

Afgivelse af fuldmagt
Aktionærer kan afgive stemme ved fuldmægtig, jf. vedtægternes § 14. Fuldmagten skal være skriftlig og dateret. En fuldmagt til selskabets bestyrelse kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Underretning om udpegning af en fuldmægtig kan ske elektronisk via investorportalen på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation eller VP Securities A/S' (Euronext Securities) hjemmeside på www.euronext.com/cph-agm eller via fuldmagtsblanket, der udsendes til aktionærerne sammen med indkaldelsen til generalforsamling og samtidig gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. Fuldmagter skal være VP Securities A/S (Euronext Securities) i hænde senest søndag den 21. april 2024 kl. 23.59. Fuldmægtigen kan endvidere fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt på generalforsamlingen.

Afgivelse af brevstemme
Afgivelse af stemmer kan ligeledes ske ved brevstemme, jf. vedtægternes § 13. Brevstemmer kan afgives elektronisk via investorportalen på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/virksomheden/aktionaerinformation eller VP Securities A/S (Euronext Securities) hjemmeside på www.euronext.com/cph-agm eller via brevstemmeblanket, der udsendes til aktionærerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen Side 3 af 3 og samtidig gøres tilgængelig på selskabets hjemmeside. Brevstemmer skal være VP Securities A/S (Euronext Securities) i hænde senest mandag den 22. april 2024 kl. 23.59. En afgivet brevstemme kan ikke tilbagekaldes.

Skriftlige spørgsmål
Aktionærer kan skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen, dokumenter til brug for generalforsamlingen eller selskabets stilling i øvrigt. Spørgsmål kan fremsendes pr. mail til investor@tivoli.dk. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret på generalforsamlingen.

Information på selskabets hjemmeside
Følgende dokumenter og oplysninger vil være tilgængelige fra den 22. marts 2024 til og med den 23. april 2024 på selskabets hjemmeside: (1) Indkaldelsen til generalforsamlingen, (2) oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, (3) de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten, (4) dagsordenen for generalforsamlingen og de fuldstændige forslag og (5) formularer til brug for stemmeafgivelse ved brev og fuldmagt.

Eftersyn af dokumenter
Dagsorden og de fuldstændige forslag samt dokumenter, der fremlægges på generalforsamlingen, herunder årsrapporten, er fra den 22. marts 2024 til og med den 23. april 2024 fremlagt til eftersyn for aktionærerne i Tivoli Box Office, Vesterbrogade 3, 1630 København V.

Aktiekapital og kontoførende institut
Selskabets aktiekapital udgør kr. 57.166.600 fordelt på aktier à kr. 10. Hvert aktiebeløb på nominelt kr. 10 giver én stemme. Selskabets kontoførende institut er Danske Bank.

Persondata
I forbindelse med generalforsamlingen indsamler, behandler og opbevarer selskabet visse personoplysninger. I den forbindelse henvises til selskabets politik om behandling af personoplysninger, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.tivoli.dk/da/om/behandling-af-personoplysninger.

København, den 22. marts 2024
Bestyrelsen
Tivoli A/SKontaktperson: Juridisk chef, Julie Koefoed: investor@tivoli.dk

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Grant of warrants23.4.2024 19:20:21 CEST | Press release

23 April 2024 Announcement no. 9 Grant of Warrants COPENHAGEN, DENMARK and BOSTON, MA, USA, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – The Board of Directors of BioPorto A/S (“BioPorto” or the “Company”) (CPH:BIOPOR) has resolved, in accordance with the annual general meeting’s resolution on April 27, 2023, to issue a total of 4,000,000 warrants to members of the Executive Management. Each warrant grants the holder the right to subscribe for one share in BioPorto. The exercise price is DKK 1.23 per share, corresponding to the closing price today on Nasdaq Copenhagen. The warrants are issued in accordance with section 18 a of the Articles of Association. Half of the warrants vest over a 2-year period, and the remaining half upon completion of a qualified capital raise in the Company with terms of qualification (including timing and amount of proceeds) to be defined by the Board of Directors. The warrants are otherwise subject to the Company’s incentive warrant program as included in Appendix 1 o

TrueCommerce leverer globale e-fakturerings- og CTC-løsninger til virksomheder, der har udfordringer med overholdelse23.4.2024 19:10:28 CEST | pressemeddelelse

Virksomheden er ene om at tilbyde en global løsning, der omfatter e-fakturering, CTC-løsninger og et omfattende EDI-netværk, alt sammen problemfritintegreret med B2B e-handels- og ERP-systemer KØBENHAVN, Danmark, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af forsyningskæde- og handelspartnerforbindelser, integration og løsninger via flere kanaler, har i dag givet meddelelse om sin globale løsning til e-fakturering og Continuous Transaction Controls (CTC), der gør det muligt for organisationer at holde trit med de konstant skiftende juridiske krav overalt i verden og understøtter elektronisk fakturering, som opfylder de gældende krav. TrueCommerce er en global markedsaktør, der understøtter både e-fakturering og CTC og giver adgang til et omfattende globalt EDI-netværk samt B2B e-handel og ERP-integration. På grund af kompleksiteten i at navigere i et landskab af stadigt skiftende landespecifikke e-faktureringskrav og deadlines, står virksomheder over for en s

Festi hf.: Financial results for Q1 202423.4.2024 19:02:17 CEST | Press release

Key findings Sale of goods amounted to ISK 32,223 million, compared to ISK 29,484 million in the previous year, an increase of 9.3% between years.Gross profit from sales of goods and services amounted to ISK 7,033 million, an increase of 806 million or 12.9% between years.Profit Margins from sales of goods and services were 21.8% and increases by 0.7 p.p. from Q1 2023 but decreases by 1.2 p.p. from Q4 2023.Salaries and other personnel expenses increase by 7.5% and full-time equivalents by 2.5%.EBITDA amounted to ISK 1,898 million compared to ISK 1,401 million in Q1 2023, increase of 35.5% between years. Profit for the quarter amounted to ISK 202 million, or 2.9% of margin, a turnaround of ISK 293 million YoY.Net cash from operating activities was ISK 538 million or 7.6% of margin, compared to ISK 1,238 million last year.Equity at the end of Q1 2024 amounted to ISK 35,140 million with an equity ratio of 36.0%. EBITDA forecast for the year 2024 is raised by ISK 300 million and is now ISK

ASM reports first quarter 202423.4.2024 18:00:00 CEST | Press release

Almere, The Netherlands April 23, 2024, 6 p.m. CET Solid start of the year, Q1 orders supported by GAA and HBM ASM International N.V. (Euronext Amsterdam: ASM) today reports its Q1 2024 results (unaudited). Financial highlights € millionQ1 2023Q4 2023Q1 2024 New orders 647.4 677.5 697.9 yoy change % at constant currencies (6%) (14%) 10% Revenue 710.0 632.9 639.0 yoy change % at constant currencies 40% (7%) (8%) Gross profit margin % 49.4 % 47.2 % 52.9 % Adjusted gross profit margin 1 51.1 % 47.9 % 52.9 % Operating result 204.2 131.5 187.1 Operating result margin % 28.8 % 20.8 % 29.3 % Adjusted operating result 1 221.2 141.0 191.8 Adjusted operating result margin 1 31.2 % 22.3 % 30.0 % Net earnings 380.4 90.9 173.1 Adjusted net earnings 1 183.0 100.3 178.9 1 Adjusted figures are non-IFRS performance measures (previously referred to as "normalized"). Refer to Annex 3 for a reconciliation of non-IFRS performance measures. New orders of €698 million in Q1 2024 increased by 10% at constant

Results of the Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting23.4.2024 18:00:00 CEST | Press release

Press release – regulated information Ghent, BELGIUM, April 23, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biotalys (Euronext - BTLS) (the “Company” or “Biotalys”), an Agricultural Technology (AgTech) company developing protein-based biocontrols for sustainable crop protection, held its ordinary and an extraordinary shareholders' meeting today at 10:00 CEST at the Company’s seat. The legally required presence quorum was reached for the extraordinary shareholders’ meeting. The shareholders approved all items on the agenda of the meetings. All documents relating to the shareholders’ meetings can be consulted on the website of the Company. The minutes will be made available in due course. For further information, please contact: Toon Musschoot, Head of Investor Relations and Communications T: +32 (0)9 274 54 00 E: IR@biotalys.com About Biotalys Biotalys is an Agricultural Technology (AgTech) company developing protein-based biocontrol solutions for the protection of crops and food and aiming to provide alt

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye