Skatteetaten med storkontroll av fiskerinæringen

Del

Skatteetatens skattepatrulje har de to siste ukene kontrollert 24 fiskebruk i Troms og Finnmark.

28 kontrollører fra skattepatruljen innhentet informasjon fra totalt 327 medarbeidere på de 24 fiskebrukene.  

- Vi vet at det er risiko for arbeidslivskriminalitet i arbeidsintensive bransjer som krever lite formell kompetanse, og derfor er det naturlig for oss å gjennomføre slike kontroller i denne bransjen nå, når det er stor aktivitet hos dem. Gjennom slik kontrollvirksomhet krymper vi handlingsrommet for useriøse og kriminelle aktører og sikrer like konkurransevilkår for de næringsdrivende, sier skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten. 

Sjekker register 
Kontrollørene fra Skattepatruljen både veileder og kontrollerer. Kontrollørene sjekker at fiskebrukene har riktige registerregistreringer, blant annet at virksomheten er registrert i MVA-registeret og at medarbeiderne er registrert i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret og at det er sendt inn a-melding på arbeiderne. Over 80 prosent av arbeidstakerne på de 24 fiskebrukene hadde utenlandsk bakgrunn. Veiledning av disse, slik at de kjenner sine rettigheter og plikter, er derfor et viktig aspekt i slike kontroller.  

Foreløpige resultater viser at det ble funnet feil hos fem av de 24 fiskebrukene. 

- Vi vil nå gå nøye gjennom informasjonen vi har innhentet og kombinere den med annen kunnskap vi besitter. Det vil være en del av grunnlaget for videre oppfølging av både bransjen og muligens noen av de kontrollerte virksomhetene. Det er også aktuelt å dele informasjon der vi mistenker brudd på regelverk som forvaltes av andre etater, sier Nilsen. 

Både i forkant og underveis i kontrollene har Skatteetaten hatt et svært godt samarbeid med andre etater som Kystvakten, Fiskeridirektoratet, PST,  Politiet og Tolletaten. 

- Vi ble i hovedsak tatt godt imot av fiskebrukene, og de la til rette for at våre kontrollører fikk gjennomført kontrollene på en god måte, sier Nilsen. 

Skatteetatens skattepatrulje 

  • Skattepatruljene er en av Skatteetatens virkemidler i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, og fungerer som etatens øyne og ører ute i samfunnet. 

  • Hovedoppgavene til skattepatruljen er å være synlig og til stede ute i feltet, for å drive veiledning, gjennomføre kontroller og innhente informasjon og kunnskap for videre analyse.   

  • Skattepatruljen kontrollerer i hovedsak virksomheter innen bygg- og anlegg, servering, bilpleie, transport og fisk, men også andre bransjer ved behov. 

  • Skattepatruljen samarbeider ofte med andre etater, som for eksempel Arbeidstilsynet, NAV, Politiet, Statens Vegvesen, Tolletaten, Fiskeridirektoratet, Kystvakten, kommunene og Mattilsynet. 

 
Skatteetatens kontrollaktivitet 
Skatteetaten gjennomfører årlig en stor mengde forskjellige kontroller, fra terminvise meldingskontroller, til større utvidede avdekkingskontroller. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Skattepatruljene er en av Skatteetatens virkemidler i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, og fungerer som etatens øyne og ører ute i samfunnet.
Skattepatruljene er en av Skatteetatens virkemidler i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet, og fungerer som etatens øyne og ører ute i samfunnet.
Last ned bilde
Kontrollørene fra Skattepatruljen både veileder og kontrollerer.
Kontrollørene fra Skattepatruljen både veileder og kontrollerer.
Last ned bilde

I Skatteetaten jobber vel 7000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye