Å Energi

Advarer mot usikker is

Del

Isen på regulerte vann er usikker og skigåere, og andre som ferdes på vannene, oppfordres til å være svært forsiktige.

Dam, snø, fjell, himmel. Foto.
Dam Langevatn i Åseral.

Selv om det er tykk is på mange vann, er det fortsatt sprekker langs land på grunn av nedtapping. Det er utrygt langs kantene, ved bekkeos og inntak/utløp til dammer og kraftstasjoner. Mye snø kan noen steder også dekke over råker og bekker.

Videre vil strømforholdene i vannet lage råker eller partier med dårlig is. I områder med mye snø blir tyngden av snøen så stor at isen trykkes ned. Dette fører til at vann kommer opp gjennom sprekker i isen og danner overvann.

Åseral
Overføringstunnelen mellom Langevatn og Nåvatn ble tatt i bruk februar 2021. Dette medfører dårlig is på Nåvatn og ferdsel på magasinet vinterstid frarådes.

Isforholdene på Skjerkevatn har endret seg siden vannet i det nye reguleringsmagasinet ble hevet i desember 2017. Isen er dårligere enn tidligere og det er åpent vann. All ferdsel på Skjerkevatn vinterstid frarådes!

Bykle
Otteraaens Brugseierforening melder om usikker is ved inntaket i Skyvatn og langs Væringsåe på Hovden. Hovedårsaken er at det tappes vann fra Skyvatn til Væringsåe kraftverk. Isen vil derfor være usikker i hele vassdraget ned til inntaket.

I Otravassdraget er det også usikker is og farlige isbruer på strekningen fra Lislevatn til Hartevatn.

Kart over regulerte vann:

For de fleste turområder er det laget kart der farlige områder er merket. Vi har samlet noen av disse i oversikten nedenfor.

Arendalsvassdraget og Skafså
Kart over regulerte vann i Arendalsvassdraget viser områder der isen kan være spesielt usikker på grunn av vannkraftreguleringen.

Se også Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Uldalsvassdraget
Se Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Otravassdraget og Hovden
På løypekartet for Hovden, som er utarbeidet av turistnæringen på Hovden, er de regulerte vassdragene i øvre del av Otra ned til Brokke tegnet inn.

Se kart utgitt av Otteraaens Brugseierforening og Otra Kraft.

Se også Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Mandalsvassdraget og Åseral
Dette kartet over regulerte vann i Åseral  kan fås i butikker og skisentre i Åseral, og hos Den norske turistforening Sør (DNT Sør).

Se også Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Feda- og Trylandsvassdraget
Se Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Finsåvassdraget og Sirdal
Regulerte områder i Finsåvassdraget er tegnet inn på kart som Sira Kvina kraftselskap har gitt ut. Se mer informasjon på Sira Kvinas nettside.

Se også Varsom Iskart, som er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Når kartet vises må du godkjenne cookies for å se hvor farlige områder er markert.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet et eget iskart/kart over usikker is på nve.no, samt snøskredvarsel på varsom.no. Se også NVEs isskole: Isskolen - Varsom

Den Norske Turistforening
DNT Sør har oversikt over merkede skiløyper og vintermerkede ruter på sine nettsider.

Annonse om usikker is
Denne annonsen er publisert i flere region- og lokalaviser.

Informasjon om usikker is er også publisert på nettsiden aenergi.no

Bilder

Dam, snø, fjell, himmel. Foto.
Dam Langevatn i Åseral.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye