Mattilsynet

Mange salmonellapåvisninger hos katt – hold katten ute av fjøset

Del

Mattilsynet har de siste ukene fått mange meldinger om katter som er smittet av salmonella, nærmere bestemt Salmonella Typhimurium. Det er sannsynlig at smitten kommer fra ville fugler.

Kattene kan smittes med salmonella ved at de er i direkte eller indirekte kontakt med ville fugler.
Kattene kan smittes med salmonella ved at de er i direkte eller indirekte kontakt med ville fugler.

– Det er ganske vanlig at det er salmonella hos ville fugler, og det er ofte en smittetopp fra februar og ut april. Tilsvarende får vi også en smittetopp hos katter, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef for seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Kattene kan smittes ved at de er i direkte eller indirekte kontakt med ville fugler, gjerne når de fanger småfugler. Salmonella kan også gi sykdom hos mennesker.

Viktig med tiltak for å minske smitterisikoen

Mattilsynet oppfordrer nå bønder til å ta ekstra forholdsregler og passe på at katter, ville fugler og hunder ikke har tilgang til fjøset og fôrlageret. Gårdskatten og -hunden kan være smittebærere, og det er derfor viktig å sikre at disse ikke får ha direkte og indirekte kontakt med matproduserende dyr på gården. Det samme gjelder småfuglene.

– Noen dyrerom er enklere å sikre enn andre. Det er viktig å sette inn tiltak som er tilpasset det enkelte dyrerom og fôrlager. Der det ikke er mulig å holde småfugler ute fra disse rommene, kan det være aktuelt å dekke til fôret. Det viktigste er å unngå at avføring fra fugler, katter og hunder kommer i kontakt med fôret til produksjonsdyra, sier Jahr.

– Slike smitteforebyggende tiltak skal beskrives i smittevernplanen, som alle næringsretta dyrehold må ha. Den skal oppdateres minst én gang i året, sier Jahr.

Om Salmonella:

  • Salmonella er en bakterie som vanligvis fører til akutt diaré og magesmerter. Andre symptomer kan være hodepine, kvalme og feber, i sjeldne tilfeller kan infeksjonen bli mer alvorlig. Sykdommen går vanligvis over av seg selv selv (FHI Smittevernveilederen – Salmonellose).

  • Symptomene hos dyr er vanligvis tarminfeksjon med diaré, men dyr trenger ikke få symptomer. Salmonella er en zoonose, det betyr at sykdommen kan smitte mellom dyr og mennesker. Salmonellabakteriene skilles ut i tarmen både hos dyr og mennesker som har sykdommen.

  • Forekomsten av Salmonella er svært lav i norske husdyr og norskproduserte næringsmidler, sammenlignet med de fleste andre land i Europa. Det er derfor forholdsvis sjelden med smitte i Norge, men matvarer som er importert fra land der Salmonella er vanligere enn hos oss, utgjør en smitterisiko.

Les mer om salmonellainfeksjoner (mattilsynet.no).
Les mer om forebygging av smitte fra småfugl (FHI.no).

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Last ned bilde
Anne Marie Jahr, seksjonssjef seksjon dyrehelse, Mattilsynet
Anne Marie Jahr, seksjonssjef seksjon dyrehelse, Mattilsynet
Last ned bilde

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye