Standard Norge

Ny Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr

Del

Norsk Standard for innkjøp av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr ble utgitt rett før årsskiftet. 21. mars inviterer vi til lansering av standarden hvor du kan få høre mer om innholdet og hensikten med den.

iStock

NS 8438 inneholder bestemmelser for anskaffelse av IVD-medisinsk utstyr, øvrig medisinsk utstyr og laboratorieutstyr. Standarden legger til rette for en balansert risikofordeling mellom kontraktspartene og angir alminnelige kontraktsbestemmelser til bruk ved anskaffelse av slikt utstyr.

Ved å bruke NS 8438 spares tid, penger og ressurser på å ikke trenge å lage egne avtaler, og man sikrer rettferdige avtalevilkår.

Standarden vil være til nytte for innkjøpere og leverandører av medisinsk utstyr og laboratorieutstyr.

Ivaretar EU-forordninger

NS 8438 angir alminnelige kontraktsbestemmelser basert på rolle- og ansvarsfordeling beskrevet i Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR) og Europaparlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 2017/746 om in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR). Standarden kan også brukes til formål som er utenfor overnevnte forordninger.

Ta kontakt med Tove Grønseth tgr@standard.no, hvis du ønsker å delta på det digitale seminaret 21.mars 0830-1030.

Kontakter

Om Standard Norge

Standard Norge utvikler og forvalter standarder i Norge, og har enerett på å utgi Norsk Standard. Medlemmene våre er både næringsliv, myndigheter, interesseorganisasjoner, forbrukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og andre. Over 4 000 norske eksperter er med i standardiseringsarbeid i regi av Standard Norge på nasjonalt eller internasjonalt plan.

Følg pressemeldinger fra Standard Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Standard Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Standard Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye