Felleskjøpet Agri

Doblet salget av fangvekster

Del

Stadig flere ser fordelene som ligger i å dyrke fangvekster. Nå har Felleskjøpet utviklet to nye fangvekstblandinger som bidrag til å ta vare på Oslofjorden.

Foto: Felleskjøpet Agri

Fangvekster er planter som dyrkes sammen med, eller etter ettårige vekster, for eksempel korn, poteter og grønnsaker. Fangvekstene tilfører en rekke fordeler. De kan binde, frigi og fiksere næringsstoffer, bedre jordstruktur, dekke for ugras, binde karbon, hindre erosjon og være føde og leveplass for mikroorganismer, insekter og andre dyr.

Fangvekstene vokser og dekker jorda etter at hovedkulturen er høstet. Den dekkende planten tar opp næring, binder jorda, øker karboninnholdet og reduserer ugrasmengden.

– I løpet av de siste årene har vi sett økende interesse for å etablere fangvekster. I fjor ble faktisk salget av de ulike blandingene våre doblet sammenlignet med året før. Motivasjonen til å dyrke fangvekster handler nok både om agronomiske, miljømessige og økonomiske årsaker, sier forretningsområdesjef Ragnar Dæhli i Felleskjøpet Agri.

Reduserer erosjon og næringstap

Samvirkeselskapet er den største totalleverandøren til norsk landbruk, og forhandler en rekke forskjellige fangvekstblandinger. Foran 2024-sesongen har Felleskjøpet utviklet to nye fangvekstblandinger, spesielt myntet på reduksjon av erosjon og næringstap.  Spire Oslofjord vår inneholder flerårig raigras, hvitkløver og sikori, mens Spire Oslofjord høst består av rug, havre, vintervikke og honningurt.  Navnene tilsier såing om våren eller høsten, enten i stående åker eller etter innhøsting. De nye fangvekstene har fått navnene sine i kjølvannet av debatten rundt å «redde Oslofjorden».

– Det er viktig å understreke at dette er fangvekster som kan etableres overalt hvor fokuset ligger på redusert erosjon og næringstap, sier Ragnar Dæhli.

Kan gi ekstra tilskudd

Vekstene i begge de nye blandingene er overvintrende, med unntak av havre og honningurt.

– Det betyr at næringa som fangvekstplantene tar opp, forblir i planta vinteren gjennom. Dette i kontrast til arter som utvintrer. Der sprenges plantecellene og næring kan gå tapt, sier Dæhli.

Bønder som dyrker fangvekster kan få tilskudd til etableringen. I begge de nye Oslofjord-blandingene er det tre plantefamilier, slik at det kan utløse et ekstratilskudd for bonden.

Fakta:

Åtte grunner til å så fangvekster:

  • Hindre erosjon
  • Ta vare på næring
  • Plantene henter næring fra dype jordlag
  • Bedre jordstruktur
  • Fiksere nitrogen
  • Kilde til nektar og pollen
  • En god konkurrent til ugresset
  • Fangvekster bidrar til å binde karbon

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Felleskjøpet Agri hadde en omsetning på 20,5 milliarder i 2023 og har i overkant av 4 000 ansatte. Felleskjøpet er viktigste leverandør av teknologi og driftsmidler til norsk landbruk og har rundt 100 butikker rettet mot bønder og forbrukere i Norge. Felleskjøpet eier Granngården i Sverige som også har rundt 100 butikker rettet mot samme målgruppe. Vår virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakervarer, samt utstyr til park, anlegg og kjæledyr. Felleskjøpet Agri er et samvirke eid av rundt 37 500 bønder. Felleskjøpet Agri er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpet Agris hovedmål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye