Mattilsynet

Mattilsynet vil trappe opp virkemiddelbruken overfor de som omsetter produksjonsfisk ulovlig

Del

Mattilsynet får stadig meldinger om at det omsettes ubearbeidet produksjonsfisk ut av Norge. - Dette er brudd på regelverket. Mattilsynet følger opp saker vi varsles om, og vi vil trappe opp virkemiddelbruken hvis vi ser at virksomheter fortsatt bryter regelverket.

Det er for tiden mye oppdrettslaks som har sår og skader som skal feilrettes før den omsettes. Mattilsynet vil bruke trappe opp virkemiddelbruken overfor virksomheter som bryter dette kravet.
Det er for tiden mye oppdrettslaks som har sår og skader som skal feilrettes før den omsettes. Mattilsynet vil bruke trappe opp virkemiddelbruken overfor virksomheter som bryter dette kravet. Foto: Mattilsynet

Det sier Inge Erlend Næsset, avdelingsdirektør for regelverk og kontroll i Mattilsynet.

En varslet situasjon med store mengder produksjonsfisk

Produksjonsfisk er oppdrettsfisk med sår, misdannelser og grove behandlingsfeil.

Slik fisk skal ikke omsettes til humant konsum før den har blitt feilrettet av innenlands virksomhet med nødvendig utstyr. Ved transport av produksjonsfisk skal emballasjen merkes tydelig «Kun for tilvirkning innenlands». Dette følger av fiskekvalitetsforskriften.

Dette nasjonale kravet skal sikre god kvalitet på fisk og fiskevarer til forbruker og bidra til at norsk fisk kan selges på markeder over hele verden. At enkelte velger å bryte regelverket gir i tillegg ulike konkurransevilkår for næringsaktørene.

Andelen produksjonsfisk varierer mellom årstidene, og har økt jevnt fra 5 prosent i 2018 til 15 prosent i 2023. Det er mest produksjonsfisk om vinteren, og andelen har vært over 36 prosent enkelte uker i år.

- Vi mener situasjonen i dag med mye produksjonsfisk har vært mulig å forutse, og er innenfor det næringen må ta høyde for i sin produksjon, sier Næsset.

Vil bruke opptrappende virkemiddelbruk

Hver dag lastes mellom 150 og 200 trailere med oppdrettslaks som enten kjører lasten til EU-land eller leverer den på en båt- eller flyterminal. Mattilsynet kan ikke kontrollere alle disse.

- Vi forventer at alle virksomheter følger reglene om innenlands feilretting av produksjonsfisk. Likevel viste tilsynskampanjen vår i fjor at det er for mange aktører som bryter regelverket, og vi får nå stadig meldinger om at dette fortsatt skjer, sier Næsset.

Under tilsynskampanjen fulgte Mattilsynet opp selskapene med veiledning.

- Med bakgrunn i den omfattende oppmerksomheten om saken, tar vi det nå for gitt at alle virksomheter har fått med seg hvilke krav som gjelder. Derfor trapper vi opp virkemiddelbruken overfor de som fortsetter å bryte reglene, sier Næsset.

Eksempler på slik opptrappende virkemiddelbruk kan være forbud mot eksport og omsetning, pålegg om tilbaketrekning fra markedet, destruksjon, kassasjon eller båndlegging.  

Vi vil også vurdere politianmeldelse i saker hvor dette kan være aktuelt.

- Målet vårt er at den ulovlige praksisen skal opphøre. Det vil gi like konkurransevilkår for næringsaktørene, og bidra til kvalitetsforskriftens formål om god kvalitet til forbruker og internasjonal markedsadgang for norsk sjømat, avslutter Næsset.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye