Telenor Norge

Vi må forberede oss på det verst tenkelige

Del

Økt geopolitisk spenning stiller Telenor og andre eiere av kritisk infrastruktur overfor et stadig mer komplekst trussel- og risikobilde. E-tjenesten har påpekt at scenarier som tidligere var utenkelige må vi nå være forberedt på. Myndighetene må derfor legge til rette for bedre samhandling og flere sikkerhetsøvelser som også involverer næringslivet.

Birgitte Engebretsen - Administrerende direktør i Telenor Norge (Foto: Martin Fjellanger)
Birgitte Engebretsen - Administrerende direktør i Telenor Norge (Foto: Martin Fjellanger)

E-tjenesten la nylig frem årets trusselvurdering hvor de slår fast at vi i dag står overfor en farligere sikkerhetspolitisk situasjon enn for et år siden.

Telenor og andre eiere av kritisk infrastruktur utgjør en viktig del av Norges totalforsvar. Folk flest tenker naturligvis ikke over hva det innebærer, så lenge alt virker. Har du tenkt på hva som skjer dersom vi for eksempel mister tilgang til strøm eller internett over lengre perioder?

Lengre nedetid i kritisk infrastruktur som dette vil i ytterste konsekvens lamme samfunnet. Telenors nett og tjenester er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner som vann- og strømforsyning, nødetater, økonomi og helse skal fungere.

Øve mer på tvers av sektorer
Dagens digitale samfunn gjør at svært mange virksomheter er avhengige av hverandre for å fungere. Dette er både en styrke og en svakhet. Fordelen er at vi er effektive og raskere kan skape verdier. Ulempen er at vi er langt mer sårbare. Gjensidige avhengigheter gjør det vanskeligere å ha kontroll over sikkerhet i alle ledd. For eksempel kan trusselaktører gå veien om leverandører med svakere sikkerhetsrutiner for å nå fram til og ramme samfunnskritiske virksomheter. Vi i Norge er ikke sikrere enn vårt svakeste ledd.

Derfor må vi øve mer på reelle scenarier som speiler trusselbildet, og vi må øve på tvers av sektorer. Kun på den måten vil vi oppnå bedre forståelse av hvordan vi er avhengige av hverandre og få innsikt i mulige ringvirkninger og omfang av faktiske kriser. Slik vil vi også lære mer om hvordan vi må koordinere informasjonsdeling og innsats, samt samhandle ved reelle hendelser. Her har vi fortsatt forbedringspotensial. Som Riksrevisjonen har påpekt: «Det er behov for mer øving av tverrsektoriell håndtering av hendelser på nasjonalt nivå».

Næringslivet må være en integrert del av totalforsvaret
Telenor har i flere år arrangert øvelse Bukkesprang i samarbeid med Cyberforsvaret. I fjor var også Nasjonal sikkerhetsmyndighet samarbeidspartner. Øvelsen er unik i norsk sammenheng fordi den arrangeres av en næringslivsaktør og er den eneste som samler deltakere fra sivil, militær og offentlig sektor samt privat næringsliv.

100 øvende fra 40 forskjellige sentrale totalforsvarsaktører - innen sikkerhet og beredskap, kraft og energi, helse, industri, finans, samferdsel og media - deltok i sist øvelse. Takket være relasjonsbygging og erfaringer fra Øvelse Bukkesprang har vi sammen, i tillegg til å legge et godt grunnlag for samarbeid på tvers av fagmiljø og sektorer, håndtert virkelige kriser.

Vi ser et behov for flere tilsvarende nasjonale øvelser. Vi ønsker at myndighetene legger til rette for bedre samhandling og flere sikkerhetsøvelser som også involverer næringslivet.

En stor del av Norges samfunnskritiske infrastruktur og funksjoner eies og leveres av næringslivsaktører. Nettopp derfor er det helt avgjørende at næringslivet er en tydelig integrert del av totalforsvaret av Norge med god tilgang til trussel og sikkerhetsinformasjon. Det er også klart at vi trenger bedre løsninger for samhandling som innbefatter lavgradert informasjon.

Gjensidige avhengigheter gjør oss sårbare
Daglig håndterer Telenor ulike type trusselaktører. Sikkerhet og beredskap er integrert i alle våre prosesser. Vi øver jevnlig på det som kan treffe oss, og det skal vi fortsette med. Men erfaring virksomheter høster fra egne interne øvelser vil ha begrenset verdi dersom vi ikke vet hvordan vi skal samhandle og koordinere med andre når kriser treffer oss eller samarbeidspartnere.

Vi lever i en internasjonal skjebnetid. Fremmede stater er interessert i norsk politikk, teknologi og olje og gass-industri. Økt geopolitisk spenning stiller eiere av kritisk infrastruktur overfor et stadig mer komplekst trussel- og risikobilde. Sikkerhet er derfor noe vi må jobbe med hele tiden, og vi må hjelpe hverandre til å bli bedre. Vi må øve på scenarier som i dag kan fremstå som utenkelige. Vi må ha en felles trusselforståelse, og vi må forstå hvordan sivil, militær og offentlig sektor samt privat næringsliv er avhengige av hverandre. Vår digitale motstandskraft er et felles nasjonalt ansvar.

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister

Tel:800 80 900

Om Telenor Norge

Telenor Norge AS er landets største leverandør av telekommunikasjon og digitale tjenester. Vår infrastruktur er grunnmuren i digitaliseringen av Norge med dekning og hastigheter i verdensklasse. Våre tjenester og produkter bidrar til økt produktivitet og gir tilgang til alt av digitalt innhold. Vår sikkerhets- og beredskapsorganisasjon jobber døgnkontinuerlig med å trygge våre kunder, og vi tar et særlig samfunnsansvar for å skape trygghet for barn og unge på nett.

Vi har 3300 medarbeidere fordelt på rundt 20 kontorer i hele Norge. Vi er en del av Telenor Group, som har virksomhet i Norden og Asia. Hovedkontoret vårt ligger på Fornebu i Bærum.

Les mer om Telenor Norge på www.telenor.no

Følg pressemeldinger fra Telenor Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Telenor Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Telenor Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye