Parat

Parats krav er lønn og kompetansetiltak i frontfaget

Del

Mandag overleverer Parat sine krav til Norsk Industri i årets frontfagoppgjør. Parats forhandlingsleder Kjell Morten Aune sier at det i tillegg til krav om reallønnsøkning vil bli stilt krav om at arbeidsgivere må bidra økonomisk til et kompetansefond

Aune sier tariffoppgjøret må ende med et godt oppgjør som gjør at lønnsveksten blir høyere en prisveksten.
– Utover en reallønnsøkning må minstelønnsbestemmelsene og normallønnssatsene økes i alle deler av overenskomsten, sier han.

Kompetansefond
Aune sier Parat er opptatt av at alle skal få reell mulighet til etter- og videreutdanning, der utdanningstilbudet må tilrettelegges med bidrag fra arbeidsgiver.
– Vårt krav er at arbeidsgiver bidrar økonomisk til å opprette et kompetansefond. Her forutsetter vi en tre-parts løsning, der også myndighetene bidrar med penger. Det er imidlertid avgjørende at vi som arbeidstakere og arbeidsgiversiden legger premissene. Norske arbeidstakere har allerede høy kompetanse, men vi må samtidig settes i stand til å vedlikeholde og utvikle denne kompetansen i takt med industriens behov, sier Parats forhandlingsleder.

Aune sier norske arbeidstakere har opplevd flere år med reallønnsnedgang, høy inflasjon, prisvekst, økte energikostnader og økte rentekostnader.
– På bakgrunn av de siste års utvikling har vi et berettiget krav om reallønnsvekst i 2024. Vårt ansvar er samtidig å sørge for at lønnsveksten balanseres slik at vi ikke får økt ledighet, vedvarende høy rente og høy inflasjon. Vi mener det nå er rom for økt kjøpekraft, sier han.


Informasjon til pressen:
Parat er en del av frontfaget og forhandler med Norsk Industri på lik linje med Fellesforbundet. Fellesforbundet er mye større enn Parat på dette området, men rent faktisk er det kun disse to forbundene (Fellesforbundet og Parat) som er en formell del av frontfaget og som forhandler industrioverenskomsten med Norsk Industri. Resultatet av disse forhandlingene danner grunnlaget for alle øvrige tariffoppgjør utover året.

Parat er part i nærmere 100 sentrale tariffavtaler og det er ingen andre enkeltforbund som forvalter en så stor bredde av arbeidstakere i Norge. I tillegg til alle disse tariffavtalene er vi også representert i samtlige fire sektorer (privat, stat, spekter og kommune).

Parat overleverer krav i årets frontfag til NHO mandag 18. mars. Forhandlingene vil pågå frem til torsdag 21. mars. Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling med frist for å komme til enighet 6. april klokken 24.00. Blir det ikke enighet i meklingen er det fare for streik fra 7. april.

Følg pressemeldinger fra Parat

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Parat på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Parat

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye