Statnett får grønt lys til å starte arbeidet med ny kraftledning mellom Sørlandet og Østlandet

Del

Statnett har fått grønt lys til å starte planleggingen av ny kraftledning fra Sørlandet til Grenlandsområdet.  Det er ventet stor forbruksvekst på Østlandet, og mange bedrifter står i kø for å knytte seg til strømnettet. – Jeg er veldig glad for at vi nå har fått tillatelse til å gå i gang med et prosjekt som vil få stor betydning for det grønne skiftet i hele Sør-Norge, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett. 

Det er stor pågang for å knytte seg til strømnettet i Agder, Vestfold og Telemark.  Samtidig vil utbygging av havvind  med forbindelse til Sørlandet føre til økt kraftproduksjon som må fraktes videre til Østlandet.
Det er stor pågang for å knytte seg til strømnettet i Agder, Vestfold og Telemark. Samtidig vil utbygging av havvind med forbindelse til Sørlandet føre til økt kraftproduksjon som må fraktes videre til Østlandet. Statnett

Statnett utarbeidet våren 2023 en konseptvalgutredning (KVU) for forsterkning av kraftnettet mellom Sørlandet og Grenlandsområdet. Denne ble sendt på høring i fjor høst, og Energidepartementet har nå gitt tillatelse til at Statnett går videre med prosjektet. Departementet er enig i at det er behov for nettforsterkning mellom Sør- og Østlandet, og støtter at Statnett går videre med konsept 1, som går ut på å bygge ny ledning mellom Sørlandet og Grenlandsområdet. Statnett kan dermed starte prosessen med melding og konsesjonssøknad.  

– Det går mot et økende energiunderskudd på Østlandet, og det å forsterke kraftforsyningen fra Sørlandet og østover er høyt prioritert. Vi går derfor i gang med planleggingen av den nye kraftledningen så snart som mulig, sier Gunnar G. Løvås.

Statnett har vurdert ulike alternativer for nettforsterkning mellom Sør- og Østlandet. Den anbefalte løsningen i konseptvalgutredningen er ny 420 kV-forbindelse mellom Sørlandet og Grenlandsområdet (Østre korridor), og det er dette konseptet som nå har fått tilslutning fra Energidepartementet. Forslaget for Østre korridor inngår i Områdeplan Telemark og Vestfold og Områdeplan Sør-Rogaland og Agder. Disse viser at nettforsterkning er nødvendig for å lykkes med elektrifisering av samfunnet og  næringsutvikling. Statnetts områdeplaner gir et helhetlig perspektiv på nettutvikling og systemdriftsvirkemidler i ti forskjellige geografiske områder.

Store endringer i kraftsystemet de neste 20 årene

Kraftsystemet på Sør- og Østlandet står overfor store endringer de neste 20 årene, både når det gjelder forbruk og produksjon. Per mars 2024 har Statnett fått forespørsler og bestillinger om tilknytning på til sammen opp mot 3000 MW i Telemark og Vestfold, en tredobling av dagens forbruk. Det er også stor pågang i Agder, som ligger an til en dobling av forbruket. Samtidig vil utbygging av havvind i Sørlige Nordsjø II, med forbindelse til Sørlandet, kunne føre til økt kraftproduksjon som må fraktes innover i landet.

– Vi har i dag langt større etterspørsel enn det er kapasitet til i strømnettet, og ledningene som går inn mot Grenlandsområdet utgjør en av de største begrensningene. Det er derfor viktig at vi nå kan begynne arbeidet med å forsterke forsyningen hit, sier Løvås.

Investeringskostnader for Østre korridor er beregnet til i underkant av tre milliarder kroner. I den videre prosessen med melding og konsesjonssøknad må Statnett jobbe videre med å underbygge behovet for og nytten av tiltaket.

Fakta

  • Nettselskap som planlegger nye, store kraftledninger må utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) som redegjør for behov og alternative konsepter.
  • Basert på konseptvalgutredningen avgir Energidepartementet en uttalelse om behov og konseptvalg. Uttalelsen er prosessledende og kan ikke påklages.
  • Selve trasevalgene, plassering av transformatorstasjoner og valg av tekniske løsninger avgjøres ikke gjennom konseptvalget, men i etterfølgende prosjektutvikling og konsesjonsbehandling.
  • Statnett har nå fått tilslutning fra ED til konsept 1 for nettforsterkning mellom Sørlandet og Østlandet, som innebærer ny kraftledning med spenningsnivå 420kV fra Sørlandet til Grenlandsområdet.
  • Neste steg i prosessen er at Statnett utarbeider en melding for prosjektet, som sendes til NVE. Når meldingen har vært på høring kan Statnett søke konsesjon hos ED. Dersom konsesjonen innvilges kan byggeprosessen starte opp.

Kontakter

Bilder

Det er stor pågang for å knytte seg til strømnettet i Agder, Vestfold og Telemark.  Samtidig vil utbygging av havvind  med forbindelse til Sørlandet føre til økt kraftproduksjon som må fraktes videre til Østlandet.
Det er stor pågang for å knytte seg til strømnettet i Agder, Vestfold og Telemark. Samtidig vil utbygging av havvind med forbindelse til Sørlandet føre til økt kraftproduksjon som må fraktes videre til Østlandet.
Last ned bilde
– Jeg er veldig glad for at vi har fått tillatelse til å gå i gang med et prosjekt som vil få stor betydning for det grønne skiftet i hele Sør-Norge, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett.
– Jeg er veldig glad for at vi har fått tillatelse til å gå i gang med et prosjekt som vil få stor betydning for det grønne skiftet i hele Sør-Norge, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Statnett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statnett

Statnett øker investeringene i nett og digitalisering21.3.2024 17:57:42 CET | Pressemelding

Statnetts investeringer i 2023 var på over seks milliarder kroner, og vil øke kraftig i årene som kommer, viser års- og bærekraftsrapporten som ble offentliggjort torsdag. – Statnett spiller en sentral rolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Klima-, energi- og sikkerhetspolitikk trekker alle i retning av økt forbruk av elektrisitet. Vi skal bygge mer nett raskere, og er opptatt av å gjøre det på en effektiv og bærekraftig måte, sier Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og CFO i Statnett.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye