Stabilt resultat for Lyse

Del

Halvering av strømprisen førte til en mindre nedgang i Lyses årsresultat.

Energi og telekomkonsernet Lyse leverer et stabilt årsresultat sammenlignet med året før. Lyses eiere - 14 kommuner i Sør-Rogaland - får en liten økning i utbyttene.
Energi og telekomkonsernet Lyse leverer et stabilt årsresultat sammenlignet med året før. Lyses eiere - 14 kommuner i Sør-Rogaland - får en liten økning i utbyttene. (Illustrasjonsfoto: Elisabeth Tønnessen / Lyse)

Lyses resultat ble 2,39 milliarder kroner i 2023, en nedgang på 54 millioner kroner fra året før. Eierkommunenes andel av resultatet øker imidlertid med 319 millioner. 14 kommuner i Sør-Rogaland får utbetalt samlet 962 millioner kroner for regnskapsåret 2023.

Nøkkeltall fra Lyses årsregnskap

Tall i millioner kroner 31.12.2023 31.12.2022
Totale inntekter 23 729 30 219
Driftsresultat 7 895 12 495
Høyprisbidrag 402 528
Konsesjonsavgifter og eiendomsskatt 298 252
Resultat før skattekostnad 7 102 11 850
Skattekostnad 4 708 9 402
Resultat etter skattekostnad 2 394 2 448
Ikke-kontrollerende eierinteresser* 721 1 094
Aksjonærer i Lyse AS 1 673 1 354

* Hovedsakelig Hydros eierandeler i vannkraftvirksomheten og Å Energis eierandeler i Viken Fiber.

- Vi fortsetter å ta tunge investeringsløft for å bidra til digitalisering og elektrifisering både regionalt og nasjonalt. Lyse er godt posisjonert for å fortsette å bidra i dette arbeidet samtidig som vi skaper verdier for våre offentlige eiere, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Noen viktige hendelser i 2023

  • Lyse og Hydro har søkt konsesjon for å oppgradere de 60 år gamle kraftverkene i Røldal-Suldal med fem nye vannkraftverk. Oppgraderingen vil mer enn doble antall hestekrefter og kan gjøres med begrensende miljøkonsekvenser. Samlet investering kan bli opp til 7-8 milliarder kroner, med byggestart tidligst i 2027.
  • Regjeringen har avviklet høyprisbidraget som betyr en mer rasjonell disponering av vannkraften og økt forutsigbarhet for Lyses investeringer.
  • Lyse har annonsert etableringen av Lyse Tele AS, en fusjon av Altibox, Ice og store deler av konsernets heleide fiberselskaper. Samling i et fullintegrert telekomselskap vil sikre bedre produkter og tjenester for kundene.
  • Televirksomheten fortsetter kundeveksten med 39 440 nye bredbåndskunder og 124 770 nye mobilkunder i 2023.
  • Lnett har satt i drift tre nye transformatorstasjoner; Håland, Veland og Hjelmeland, og fortsetter den store utbyggingen av regionalnettet.

Utbetaling til eierkommunene 
I 2023 ble Lyses årsresultat før skatter 7 102 millioner kroner, mot 11 850 millioner i 2022. Etter skatter utgjorde årsresultatet 2 394 millioner kroner, mot 2 448 millioner året før. Av dette tilfaller 1 673 millioner kroner majoritetseierne – 14 kommuner i Sør-Rogaland, mot 1 354 millioner i 2022.

Lyses konsernstyre foreslår at det utbetales 745 millioner kroner i utbytte til de 14 eierkommunene. Dette er i tråd med eiernes forventninger om stabile og jevnt økende utbytter over tid. Foruten utbytte, mottar eierkommunene renter og avdrag på ansvarlig lån. Disse utbetalingene til eierne basert på regnskapsåret 2023 vil beløpe seg til 217 millioner kroner.

De ulike eierkommunenes andel av utbetalingene blir som følger:

Eierkommune Utbytte og renter/avdrag ansvarlig lån
Stavanger

439 804 327

Sandnes

187 817 171

Sola

84 056 622

Time

56 082 625

Klepp

40 667 596

36 397 931

Randaberg

31 532 052

Eigersund

28 377 885

Strand

24 348 629

Hjelmeland

9 558 664

Gjesdal

8 972 066

Lund

6 856 466

Bjerkreim

4 923 577

Kvitsøy

2 240 612

Sum 961 636 224

Nøkkelord

Kontakter

Rosalie PoenKonserndirektør økonomi og finans

Tel:95261054

Årsrapporten publiseres på www.lysekonsern.no

Stavanger, 20. mars 2024 

Om Lyse
Lyse er et norsk energi- og telekomkonsern. Selskapet er en nasjonal aktør innen fornybar og regulerbar vannkraft og er landets fjerde største vannkraftprodusent. Lyse har lenge vært en pådriver for utbygging av robust digital infrastruktur. Gjennom et landsomfattende partnerskap leverer konsernet bredbånds- og underholdningstjenester til en betydelig andel av befolkningen og vi bygger Norges tredje 5G mobilnett. Telekomtjenestene leveres gjennom de nasjonale produktmerkevarene Altibox, Ice og NiceMobil.

Konsernet er heleid av 14 kommuner i Sør-Rogaland, og vår verdiskaping går tilbake til fellesskapet. Våre eierkommuner legger til grunn et langsiktig industrielt eierskap og har forventninger til selskapet som samfunnsbygger med et regionalstrategisk perspektiv og tilfredsstillende lønnsomhet.

Følg pressemeldinger fra Lyse

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Lyse på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lyse

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye