Skatteetaten

Nå blir det enklere å være verge

Del

42.000 mennesker er avhengig av hjelp fra verge for å holde kontakt med Skatteetaten og andre instanser. I år er første gang vergene kan hjelpe til med skattemeldingen uten papirfullmakt. Det betyr bedre personvern for de som har verge, og mindre tidsbruk for vergene. 

Nå er vergefullmakten blitt digitalisert, noe som er en stor forenkling både for vergene og Skatteetaten. (Foto: Sivilrettsforvaltningen)
Nå er vergefullmakten blitt digitalisert, noe som er en stor forenkling både for vergene og Skatteetaten. (Foto: Sivilrettsforvaltningen) Sivilrettsforvaltningen

Nå er vergefullmakten blitt digitalisert, noe som er en stor forenkling både for vergene og Skatteetaten. Thomas Gregersen som er profesjonell verge for mange personer, har testet ut den digitale løsningen hos Skatteetaten.

– Vi som er verger går nå inn i en travel periode med både skattemeldinger og innlevering av vergeregnskap, så alle forenklinger er av det positive, sier han. De han bistår er like opptatt som alle andre av å få vite hva de har til gode eller skylder i skatt og telefonene blir mange etter at skattemeldingen er sendt ut.  

– Selv om vi ikke sparer så mye tid på hver enkelt, så er det en stor forenkling at vi gjennom vår egen innlogging med BankID kan hjelpe de som har vergemål med skattemeldingen. 

Den digitale løsningen skal etter hvert også omfatte 43 tjenesteområder, deriblant oppgaver i bankene, NAV, Husbanken, Statens Vegvesen, Politiet med flere.

GLEDER SEG TIL ALLE TAR ORDNINGEN I BRUK

- Jeg gleder meg til den tid da løsningen blir fullt implementert. Når de andre etatene og finansforetakene også tar i bruk den nye løsningen, vil det gi økt kvalitet gjennom sømløshet og sporbarhet, men også tidsbesparelsene blir betydelige. Det er spennende nå i første omgang å se det i praksis hos Skatteetaten, påpeker han.

Alle som er verger oppfordres til å ta i bruk løsningen. Det gjøres ved at de går inn på skatteetaten.no og logger på «min skatt», der får de nå mulighet til å endre hvilken person de representerer. De vil så få tilgang til blant annet å se på og endre skattemeldingen for de som de representerer. 

GIR BEDRE PERSONVERN

– For Skatteetaten er det viktigst at vi er til stede der brukerne er – i dette tilfelle, digitalt. Det sparer tid for de som er verger, og for oss i Skatteetaten, at det ikke er nødvendig for vergene å ta kontakt for å vise frem en papirfullmakt. For de som har vergemål, ser vi at personvernet blir bedre ivaretatt når vergemålsfullmaktene er kontinuerlig oppdatert digitalt, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.

42.000 vergemål er potensielt tusenvis av henvendelser til saksbehandlere i Skatteetaten i en periode hvor det allerede er stort trykk på de som håndterer brukerkontakt i Skatteetaten. – Ved å betjene vergefullmakter digitalt får vi bedre tid til å ta oss av de som trenger hjelp med skattemeldingen i denne travle perioden, sier Gjengedal.

Sivilrettsforvaltningen er sentral vergemålsmyndighet og har utviklet de digitale vergefullmaktene løsningen bygger på. De håper flere aktører vil slutte seg til løsningen, og er glade for at noen allerede er i gang med å integrere den i sine systemer.

SIKRER BEDRE RETTSSIKKERHET 

- Når flere aktører etter hvert tar i bruk de digitale vergefullmaktene, kan vergen løse oppgaver mer fokusert og effektivt. Dette gir dem mer tid til å gi beslutningsstøtte på andre områder. Dette har selvfølgelig stor betydning for dem som har verge, forteller Siv Hallgren, direktør i Sivilrettsforvaltningen.

De digitale vergefullmaktene skal også styrke rettssikkerheten til dem som har verge. De er mer tilpasset den enkelte, og gir tydelige angivelser på hvilke oppgaver og virksomheter vergen kan representere vergehaver for.

- Når digitale vergefullmakter etter hvert også benyttes av aktører på andre tjenesteområder som omfattes av fullmakten, kan man i større grad sikre at sensitiv informasjon ikke spres til andre enn de som trenger den. Det er en risiko ved å måtte sende en ny papirfullmakt hver gang man skal utføre en oppgave. I tillegg blir det enklere for statsforvalteren å føre tilsyn med verger, f.eks. ved å spore opp det vergen har gjort av endringer på skattemeldingen. Det ligger derfor en stor rettssikkerhetsgevinst i dette, forteller hun.

FAKTABOKS:

Dette er vergemålsordningen:

Vergemål er et frivillig tiltak for personer som på grunn av en tilstand eller funksjonsnedsettelse ikke kan ta vare på økonomien eller rettighetene sine uten støtte. Personer som har verge beholder kontrollen over pengene og eiendelene sine, og vil selv kunne ta hånd om sine rettigheter så langt de klarer. Noen trenger mye hjelp av vergen, mens andre bare vil trenge hjelp til helt avgrensede oppgaver. Vergemålet skal tilpasses hver enkelt persons behov og ønsker. Dette betyr at vergemålet ikke skal være mer omfattende enn behovet personen har for hjelp.

En verge har fullmakt til å representere personen innenfor det mandatet som er gitt. Det er likevel viktig å huske at personen selv kan bestemme og ta avgjørelser. Vergen skal ikke gjøre noe som personen motsetter seg, og skal alltid høre ham eller henne ved beslutninger av større betydning og når det ellers er naturlig. Vergen skal gi personen råd, veiledning og bistand når beslutninger skal tas. Vergen kan gi hjelp og støtte til å oppfylle rettigheter og ivareta plikter, for eksempel ved å inngå avtaler, søke om velferdsytelser eller håndtere økonomi.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nå er vergefullmakten blitt digitalisert, noe som er en stor forenkling både for vergene og Skatteetaten. (Foto: Sivilrettsforvaltningen)
Nå er vergefullmakten blitt digitalisert, noe som er en stor forenkling både for vergene og Skatteetaten. (Foto: Sivilrettsforvaltningen)
Last ned bilde
Siv Hallgren,  Sivilrettsforvaltningen
- Når flere tar i bruk de digitale vergefullmaktene, kan vergen løse oppgaver mer effektivt. Dette gir dem mer tid til å gi beslutningsstøtte på andre områder. Dette har selvfølgelig stor betydning for dem som har verge, forteller Siv Hallgren, direktør i Sivilrettsforvaltningen.
Last ned bilde
Divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.
– For Skatteetaten er det viktigst at vi er til stede der brukerne er – i dette tilfelle, digitalt. Det sparer tid for de som er verger, og for oss i Skatteetaten, at det ikke er nødvendig for vergene å ta kontakt for å vise frem en papirfullmakt, sier divisjonsdirektør Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten.
Last ned bilde
Bilde av verge Thomas Gregersen
Thomas Gregersen er profesjonell verge for mange personer og har testet ut den digitale løsningen hos Skatteetaten. – Vi som er verger går nå inn i en travel periode med både skattemeldinger og innlevering av vergeregnskap, så alle forenklinger er av det positive, sier han.
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Skatteetaten

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye