Statskog SF

Økt tømmeravvirkning og planting

Del

Statskog økte avvirkningen av tømmer med om lag 26 000 m³ i 2023. Plantetallet økte med 50 000 til 1,7 millioner.

Planting av skog
Statskog plantet om lag 1,7 millioner skogplanter i 2023 Foto: Steinar Johansen

Statsforetaket avvirker langt mindre enn den totale tilveksten i den produktive skogen. De senere årene er likevel avvirkningsnivået redusert planmessig på grunn av en midlertidig periode med mindre hogstmoden skog.

Statskog avvirket 276 000 m³ tømmer i 2023. Dette er en økning på 26 000 m³ fra 2022. Selskapet forventer et stabilt avvirkningsnivå de nærmeste årene.

Statskog arbeider systematisk med å reetablere ny skog etter hogst. Plantetallet økte med 50 000 fra forrige år og endte på om lag 1,7 millioner i 2023.

Kontakter

Bilder

Planting av skog
Statskog plantet om lag 1,7 millioner skogplanter i 2023
Last ned bilde
Tømmerlunne
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye