Statnett vil forsterke strømforsyningen til Østlandet - melder spenningsoppgradering i Grenland

Del

Statnett planlegger spenningsoppgradering av kraftledningen mellom Bamble, Porsgrunn og Tønsberg transformatorstasjoner, for å legge til rette for industrivekst og økt forsyningssikkerhet i Grenlandsområdet. 

Kraftledning i Vestfold
Ny 420 kV ledning mellom Bamble og Tønsberg skal erstatte dagens 300 kV ledning, og er et viktig steg for å øke overføringskapasiteten hele veien fra Sør-Norge til Østlandet. Prosjektet inngår i områdeplanen for Telemark og Vestfold. Statnett

Tiltaket vil øke kapasiteten til å overføre strøm mellom Sørlandet og Østlandet. Tiltaket vil også legge til rette for tilknytning av havvind i fremtiden. Oppgraderingen inngår i trinn 3 i Områdeplanen for Telemark og Vestfold.

- Det er nødvendig å forsterke hele ledningsnettet mellom Sørlandet og Østlandet. Spenningsoppgraderingen vi nå melder legger til rette for industrivekst og økt forsyningssikkerhet i Grenlandsområdet og videre langs hele kysten. Det vil også gi økt forsyningssikkerhet for hele Østlandet ved at vi får fraktet mer kraft fra Sørlandet og oppover, sier konserndirektør for Nett, Elisabeth Vike Vardheim.

Melding om oppgradering av ledningsnettet mellom transformatorstasjonene Bamble, Porsgrunn og Tønsberg er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Statnett melder også ny transformatorstasjon i Porsgrunn.

- Meldingen til NVE er første steg i konsesjonsprosessen og gir de som kan bli berørt tidlig informasjon om planene, samtidig som de får anledning til å komme med innspill til hva som bør utredes videre før Statnett kan søke om konsesjon, sier  Vike Vardheim.

Statnett ønsker å ferdigstille prosjektet innen 2032. For å rekke dette bør utbyggingen starte i løpet av 2027, forutsatt at nødvendige tillatelser fra myndighetene er på plass.

Fakta om utbygging av kraftnettet i Vestfold og Telemark

  • Ny 420 kV ledning mellom Bamble og Tønsberg skal erstatte dagens 300 kV ledning, og er et viktig steg for å øke overføringskapasiteten hele veien fra Sør-Norge til Østlandet. Prosjektet inngår i trinn 3 i områdeplan for Telemark og Vestfold.
  • Statnett er allerede godt i gang med trinn 1 i områdeplanen, som øker kapasiteten lokalt i området. Det er søkt konsesjon om å øke transformeringskapasitet i Bamble stasjon og en midlertidig transformator skal settes i drift på Tveiten i sommer.
  • Statnett planlegger også å sende konsesjonssøknad før sommeren, for å bytte til ny høytemperaturline mellom Porsgrunn og Rød. Denne vil øke kapasiteten lokalt fram til ny 420 kV ledning er på plass.
  • Trinn 2 i områdeplanen er spenningsoppgradering mellom Tveiten og Flesaker. Statnett har sendt konsesjonssøknad til NVE for nye 420 kV stasjoner i Tønsberg og Eiker, til erstatning for dagens Tveiten og Flesaker. Ledningen mellom disse to stasjonene kan spenningsoppgraderes til 420 kV og konsesjonssøknad for dette vil også sendes i løpet av våren.

Kontakter

Bilder

Kraftledning i Vestfold
Ny 420 kV ledning mellom Bamble og Tønsberg skal erstatte dagens 300 kV ledning, og er et viktig steg for å øke overføringskapasiteten hele veien fra Sør-Norge til Østlandet. Prosjektet inngår i områdeplanen for Telemark og Vestfold.
Last ned bilde
Kart over meldt trase
Mellom nye Porsgrunn transformatorstasjon og Tønsberg transformatorstasjon melder Statnett to hovedalternativ, en nordøstlig og en sørøstlig forbindelse. Det meldes fire alternativer for nye Porsgrunn transformatorstasjon. Alle alternativene ligger i nærheten av dagens stasjon.
Last ned bilde

Lenker

Følg pressemeldinger fra Statnett

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statnett

Statnett øker investeringene i nett og digitalisering21.3.2024 17:57:42 CET | Pressemelding

Statnetts investeringer i 2023 var på over seks milliarder kroner, og vil øke kraftig i årene som kommer, viser års- og bærekraftsrapporten som ble offentliggjort torsdag. – Statnett spiller en sentral rolle i Norges omstilling til et lavutslippssamfunn. Klima-, energi- og sikkerhetspolitikk trekker alle i retning av økt forbruk av elektrisitet. Vi skal bygge mer nett raskere, og er opptatt av å gjøre det på en effektiv og bærekraftig måte, sier Cathrine Lund Larsen, konserndirektør og CFO i Statnett.

Statnett får grønt lys til å starte arbeidet med ny kraftledning mellom Sørlandet og Østlandet15.3.2024 09:54:59 CET | Pressemelding

Statnett har fått grønt lys til å starte planleggingen av ny kraftledning fra Sørlandet til Grenlandsområdet. Det er ventet stor forbruksvekst på Østlandet, og mange bedrifter står i kø for å knytte seg til strømnettet. – Jeg er veldig glad for at vi nå har fått tillatelse til å gå i gang med et prosjekt som vil få stor betydning for det grønne skiftet i hele Sør-Norge, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør for kraftsystem og marked i Statnett.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye