Samfunnsbedriftene

– Viktig enighet om vindkraft på Nord-Fosen

Del

– Enigheten om vindkraftparken på Nord-Fosen er uhyre viktig. Ikke minst med tanke på mulighetene for å nå fornybarmålene gjennom mer kraftproduksjon, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.

Direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi
Direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi Jill Johannessen Samfunnsbedriftene

Onsdag ble det klart at det er oppnådd enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind, som har holdt på siden våren 2023. Ifølge en pressemelding fra regjeringen skal den minnelige avtalen bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper og gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Nord-Fosen siida i et generasjonsperspektiv.

Partene er enige om at avtalen sikrer reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter. På samme måte som i avtalen på Sør-Fosen som ble inngått før jul, legges det opp til at Nord-Fosen siida skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.

– Denne saken viser behovet for lokal forankring og avklaring rundt vindprosjekter. Vi har tatt til orde for å få på plass ordninger som legger til rette for kraftproduksjon, og som styrker lokalsamfunnene i disse prosessene. Det må være tydelig hva kommunene og lokale interesser skal sitte igjen med, sier Wickholm.

Han mener eierskap til anlegget eller større kompensasjon kan være en del av svaret. 

– Hvis vi ikke lykkes med dette, er resultatet at vi ikke klarer å utløse den kraften samfunnet har behov for i det grønne skiftet.

Wickholm sier at lokal motstand og uenighet mellom utbyggere, og spesielt reindriftseiere, har bidratt til et eskalerende konfliktnivå de siste årene.

– Enigheten som man har kommet fram til for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida, kan være med på å dempe konfliktnivået og føre til fremgang i utviklingen av mer fornybar kraftproduksjon. Dette er godt jobbet av regjeringen i en svært krevende sak, sier Wickholm.

Mer informasjon

Direktør Truls Wickholm
Samfunnsbedriftene Energi
970 87 284
truls.wickholm@samfunnsbedriftene.no 

Nøkkelord

Kontakter

Samfunnsbedriftene er den ledende nærings- og arbeidsgiverforeningen for bedrifter som leverer grunnleggende samfunnstjenester i Norge. Vi organiserer ca. 600 offentlig hel- eller deleide bedrifter og ideelle organisasjoner innen en rekke tjenesteområder, hvor de største områdene er havn, energi, avfall og brann/redning.

Følg pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samfunnsbedriftene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye