Gro Harlem Brundtland og Sigrun Møgedal hedres som foregangskvinner innen global helse

Del

8. mars inviterer UiO, Norad og Women in Global Health Norway til et sjeldent møte med to ekstraordinære kvinner innen global helse. Gro Harlem Brundtland og Sigrun Møgedal har satt tydelige fotavtrykk i en ellers mannsdominert sfære. Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er til stede under arrangementet.

Sigrun Møgedal og Gro Harlem Brundtland har begge markert seg som tydelige ledere innen global helse, en sektor ellers er preget av mannlige ledere.
Sigrun Møgedal og Gro Harlem Brundtland har begge markert seg som tydelige ledere innen global helse, en sektor ellers er preget av mannlige ledere.

Kvinner utgjør hele 70 prosent av verdens helsearbeidere, mens bare 25 prosent av deres ledere er kvinner. Samtidig er tre av fire helseledere menn. Kvinners tilgang til maktposisjoner og deltakelse i beslutningsprosesser innen helsesektoren er fortsatt en stor utfordring, ifølge Women in Global Health Norway.

– Derfor trenger verden flere som Sigrun Møgedal og Gro Harlem Brundtland, sier Norads direktør Bård Vegar Solhjell.

– Arbeidet med likestilling og kvinners rettigheter er en sentral del av all norsk bistand, ikke minst innen global helse. Og det er spesielt viktig å sørge for å få flere kvinner inn i ledende posisjoner, understreker Solhjell.   

Pionerer i kampen mot aids og tobakksindustrien
Norges første kvinnelige statsminister, Gro Harlem Brundtland, ble internasjonalt kjent da hun ledet FNs spesialkommisjonen for miljø og utvikling, også kjent som Brundtland-kommisjonen. Hun lanserte også begrepet bærekraftig utvikling. Fra 1988 til 2003 var hun generaldirektør i Verdens Helseorganisasjon (WHO), der hun markerte seg som en tydelig leder i kampen mot både tobakksindustrien og smittsomme sykdommer.

Som lege, bistandsarbeider og etter hvert også som politiker, har Sigrun Møgedal siden slutten av 1980-tallet vært en markant person i internasjonal utvikling og bistand. Fra 2000 tallet gjorde hun seg spesielt bemerket for sin innsats i WHO, UNAIDS og Det globale fondet for aids, tuberkulose og malaria. I 2005 ble hun utnevnt til norsk ambassadør for aids og globale helseinitiativ.

– Med sitt pionerarbeid har disse to kvinnene inspirert og banet vei for nye generasjoner av kvinner som prøver å «knuse usynlige glasstak», hindringer for å være med på å bestemme og styre utviklingen innen global helse, sier Hanne Finstad Harbo, dekan ved Det medisinske fakultet, UiO.

Målet med 8.mars-arrangementet «Hvorfor trenger verden flere som Sigrun og Gro?» er å øke den nasjonale bevisstheten om kjønnslikestilling i global helseledelse og diskutere hva dagens unge kvinner kan lære av driftige og sterke foregangskvinner som Brundtland og Møgedal.

Statssekretær i utenriksdepartementet, Bjørg Sandkjær kommer også til Domus Bibliotheca ved Universitetet i Oslo for å hedre de to kvinnene.

– Sigrun og Gro har begge løftet likestilling og reproduktive rettigheter til sentrum i den internasjonale debatten og, ikke minst, fulgt opp ord med konkret handling. De har vært til stor inspirasjon for meg, sier Sandkjær.

Se hele programmet her: Global helse: Hvorfor trenger verden flere som Sigrun og Gro? - Universitetet i Oslo (uio.no)

Praktisk informasjon

Det blir lagt til rette for at pressen skal kunne fotografere/filme deler av arrangementet

Hvor: Domus Bibliotheca,Karl Johans gate 47 i Oslo

Når:  8. mars 2024 kl. 14:00 – 17:00 

Akkreditering: Send navn og telefonnummer til den som vil dekke arrangementet, samt navn på mediet som representeres, til pressekontakt@uio.no

Pressekontakt for UiO: Kristine Strømmen,
kristine.strommen@admin.uio.no, 95211856
Pressekontakt for Norad: Nina Bull Jørgensen,
nina.bull.jorgensen@norad.no, 99705615

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Norad er direktoratet for utviklingssamarbeid. Vi jobber for at verden skal nå FNs bærekraftsmål. Sammen med våre partnere og på vegne av Norge jobber Norad for en grønnere framtid i en verden uten fattigdom. Menneskerettighetene skal respekteres og ingen utelates. Gjennom kunnskap og samarbeid sørger vi for at norske bistandsmidler bidrar til global utvikling. Sammen beveger vi verden.

Følg pressemeldinger fra Norad

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norad på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norad

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye