Å Energi

Å Energi vurderer pumpekraftverk i Agder

Del

Å Energi vil øke produksjonen av fornybar vannkraft og ser på muligheten for å bygge pumpekraftverk øverst i Setesdal i Agder.

Dam, vann, himmel, fjell. Foto.
Vatnedalsdammen i Setesdal. Foto: Anders Martinsen

- Vi spiller på lag med naturen for å utvikle fremtidens vannkraft og ser hele tiden etter muligheter for å hente ut mer energi og effekt. Dette er viktig for å øke den fornybare kraftproduksjonen som samfunnet trenger for å redusere klimagassutslipp. I tillegg til utbygging av nye vannkraftverk i allerede regulerte vassdrag og oppgraderinger av eksisterende, er utbygging av pumpekraftverk et satsingsområde for Å Energi, sier Jan Erik Eldor, konserndirektør Vannkraft i Å Energi.

Å Energi lanserte i begynnelsen av januar en storstilt investeringsplan i både vannkraft og nettutbygging. De neste 10 årene skal konsernet investere over 30 milliarder kroner i vannkraft og strømnettet.

Gjenbruk av vannressursene
Vannkraft vil fremover fremdeles utgjøre kjernen i norsk kraftproduksjon. Pumpekraftverk kan gi en viktig mulighet for å gi mer effekt. Et prosjekt skal vurdere hvordan et pumpekraftverk kan bidra til å utnytte vannkraftressursene på en mer effektiv måte.

- Pumpekraft handler om å utnytte vannkraftressursene på en enda bedre måte ved å pumpe vannet som er brukt til kraftproduksjon i et kraftverk opp igjen i vannmagasinet. Da kan vannet brukes til kraftproduksjon på nytt når det er behov for mer kraft i strømnettet, sier Eldor.

Viktig å ta hensyn til miljø og natur
Et viktig element for prosjektet er å inkludere bærekraftvurderinger. Det skal ha en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer og ta initiativ til å fremme økt miljøansvar. Videre skal det legges stor vekt på utvikling av miljøvennlig teknologi.

- Vi legger opp til god dialog med interessenter, som verneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane, Bykle kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat, grunneiere, villrein- og fiskeforvaltere, osv., sier Eldor.

Han understreker at det er særlig viktig å ta hensyn til villreinen i kjerneområdet til den sørligste villreinstammen i Europa.

Mer effekt fra allerede regulerte vassdrag
Å Energi har 12 hel- og deleide kraftstasjoner i Otravassdraget, som går fra toppen av Setesdalen og ut i havet ved Kristiansand. Det er Otra Kraft, som eies av Å Energi (68,6 %) og Skagerak (31,4 %), som har fått i oppgave om å utvikle pumpekraftprosjektet. Otra Kraft eier de to største kraftverkene i Otravassdraget, Holen og Brokke.

- Vi har gode, naturgitte forhold med flere store magasiner i Bykle kommune og god nærhet til sentralnettet i sørvest-Norge, sier Grunde Johnsen, daglig leder i Otra Kraft.

Kraftverkene i Otravassdraget er helt sentrale i prisområde NO2, og er ett av få områder i Norge hvor det er mulig å få mye ny effekt ut av et allerede godt regulert vassdrag.

Vannmagasinene som vurderes i prosjektet er Botsvatn, Urevatn og Vatnedalsvatn. Et eventuelt pumpekraftverk vil bli kunne bli i størrelsesorden 1 000 MW, det vil si større enn de to kraftverkene Brokke og Holen til sammen.

Prosjektet skal etter planen levere en rapport med anbefalinger i løpet av 2024. En eventuell konsesjonssøknad kan sendes før sommeren 2025.

FAKTA:

• Holen er et magasinkraftverk som ligger ved Botsvatn i Bykle kommune og har tre aggregat. To av aggregatene får vann fra Vatnedalen og ett får vann fra Urevatn/Reinevatn. Brokke kraftverk ligger i Valle kommune og produserer på vann fra Botsvatn.

• Samlet årsproduksjon i kraftverkene er på ca. 3 000 GWh – som tilsvarer årlig gjennomsnittlig energibehov til rundt 180 000 boliger.

• Otra Kraft DA eier Holen og Brokke kraftverk. Å Energi Vannkraft og Skagerak Kraft eier Otra Kraft med henholdsvis 68,6 prosent og 31,4 prosent.

• Å Energi er det ledende norske kraftkonsernet med virksomhet i hele verdikjeden fra vannkraftproduksjon til strømkundene.

Kontaktpersoner: 

Jan Erik Eldor
Konserndirektør Vannkraft i Å Energi
Mobil: 90 63 52 10

Grunde Johnsen 
Daglig leder Otra Kraft
Mobil: 90 18 76 03

Kontakter

Bilder

Dam, vann,, himmel, fjell. Foto.
Vatnedalsdammen i Setesdal. Foto: Anders Martinsen
Last ned bilde
Mann utendørs i jakke og skjorte. Foto.
Jan Erik Eldor, konserndirektør Vannkraft i Å Energi. Foto: Kjell Inge Søreide
Last ned bilde

Følg pressemeldinger fra Å Energi

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Å Energi på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Å Energi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye