OBOS

Vil legge grønt lokk over E6 på Manglerud

Del

OBOS og NCC tar initiativ til å bygge parklokk over motorveien på Manglerud. Det vil kunne gi bydelen en etterlengtet grønn lunge, fjerne trafikkstøy og åpne for bygging av opp mot 700 nye OBOS-boliger.

Slik kan et miljølokk over E6 på Manglerud bli. Illustrasjonen viser også eksempler på hvordan tomter langs motorveien kan brukes til boligbygging.
Slik kan et miljølokk over E6 på Manglerud bli. Illustrasjonen viser også eksempler på hvordan tomter langs motorveien kan brukes til boligbygging. Illustrasjon: Link Arkitektur

Krangelen har gått høylytt i flere tiår om den såkalte Manglerudtunnelen, et gigantisk veiprosjekt som for noen år siden ble anslått å koste over 16 milliarder kroner.  

–  OBOS har alltid støttet planene om å ta grep for å redusere luft- og støyforurensing på Manglerud, men nå synes det som om eksisterende planer ikke vil kunne la seg realisere på grunn av manglende finansiering. Vi foreslår derfor en pragmatisk og rimelig løsning: et enkelt grønt lokk over E6. En slik byreparasjon vil gi forbedret livskvalitet og sårt tiltrengte boliger og grøntarealer i en del av byen som sliter med trafikkstøy og eksos fra en av Norges mest trafikkerte veier. Vi tror dette kan være en meget god – og ikke minst gjennomførbar – løsning for Manglerud og byen, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.   

Ny lokk-utredning   

OBOS har engasjert entreprenørselskapet NCC til å utrede bygging av et 400 meter langt og 70 meter bredt lokk over E6. NCC har landet på at den beste løsningen er å bygge et lokk i stål over motorveien.   

Dette vil binde Manglerud og Høyenhall sammen og gi muligheter for en stor aktivitetspark. Det vil ikke kunne bygges boliger på lokket, men etableres en stor park med gangveier, idrettsbaner og lekeplasser.   

Store grunneierbidrag   

Løsningen er å heise på plass seksjoner med ståltunneler som blir dekket med jord og vegetasjon. Prisen er estimert til mellom 500 og 700 millioner kroner. Og en vesentlig del av regningen kan betales av OBOS og de andre grunneierne langs motorveien. Byggetiden anslås til mellom to og tre år.   

– Bidraget fra utbyggerne vil avhenge av hvor mye det kan bygges langs lokket. Vi har estimert at det kan være rom for å bygge opp mot 700 boliger på OBOS sine eiendommer langs motorveien. Da vil grunneierbidraget fra OBOS alene kunne dekke omtrent en tredjedel av regningen. Vår oppfordring er at politikerne tar med seg dette forslaget når samferdselsavtalen Oslopakke 3 skal reforhandles til våren. Dette er en rimelig og god løsning som ikke løser alt, men som gir flere boliger og et langt bedre bomiljø for flere tusen innbyggere, sier OBOS-sjefen.   

Miljølokk flere steder i byen?   

Han tror tilsvarende løsning også kan brukes til byreparasjon andre steder med behov for grøntarealer og skjerming mot trafikk.   

Ifølge NCC er den foreslåtte løsningen for lokk, i form av ståltunneler som heises på plass og dekkes med jordmasser, godt utprøvd. Metoden blir ofte brukt i forbindelse med bygging av broer, tunneler og underganger.   

– Det er relativt rimelig, fleksibelt og enkelt å bygge på denne måten. Vi tror at lokket på Manglerud kan prosjekteres og bygges på under tre år. Det vil være nødvendig å legge om trafikken i perioder, men fordelene er langt større i forhold til alternative løsninger, på grunn av byggetiden og at det er mindre behov for inngripen i eksisterende infrastruktur, sier Per Jonsson, leder for NCC Infrastructure i Norge. 

Nøkkelord

Kontakter

Tor Heimdahl, mediakontakt NCC
Tel: 951 30 693
tor.heimdahl@ncc.no

Om OBOS

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye