GlobeNewswire by notified

Havila Kystruten AS: Regnskap for fjerde kvartal 2023

Del


Sammendrag

Selskapet har gjennomført sitt første kvartal med full drift av alle fire skip. Inntektene utgjorde i fjerde kvartal MNOK 249. Som følge av sen avklaring på levering av de to siste skipene, er inntektssiden noe lavere enn om forhåndssalget hadde startet før.

Siste kvartal i 2023 endte med et gjennomsnittlig belegg for flåten på 60%, en gjennomsnittlig lugarrate (ACR) på NOK 3 100 og en utnyttelsesgrad på 1,8 per lugar.

Belegg og gjennomsnittspris per lugar er høyere enn fjerde kvartal 2022, men er noe lavere enn tredje kvartal som følge av lavere etterspørsel i høst- og vintermånedene. EBITDA var negativ med MNOK 33,2 i fjerde kvartal og MNOK 179 for hele året.

Driftskostnadene utgjør MNOK 283 i fjerde kvartal og er hovedsakelig ordinære driftskostnader for drift av fire skip.

Deler av driftskostnadene er knyttet til antall passasjerer, mens de største kostnadspostene ikke er vesentlig påvirket av belegg.

MNOK 18 gjelder ekstraordinære kostnader til markedsføring for å sikre forhåndssalget av de to siste skipene for siste kvartal i 2023 og første kvartal i 2024.

LNG-kostnadene har også vært noe høyere i perioden som følge av merkostnader for sikring av pris i markedet.

Resultat og balanse påvirkes vesentlig av svingninger i valutakurser, særlig av verdien av Norske kroner mot Euro siden skipsfinansieringen er i Euro.

Flåtens operasjonelle oppetid var 99,2% for fjerde kvartal og 99,5% for året totalt sett. Selskapets målsetning om mindre enn 75 gram matavfall per gjestedøgn er nådd for både fjerde kvartal (60 gram) og året totalt sett (54 gram).

Selskapet ser frem til 2024 som blir selskapets første år hvor alle fire skipene er i drift.

Interessen for Havila Kystruten øker stadig i både inn- og utland, og selskapet får positive tilbakemeldinger om produkt og konsept.
På bakgrunn av god trend i bestillingstall hvorav 65% er solgt for første kvartal og over 55% for 2024 totalt, forventes et gjennomsnittlig belegg i underkant av 80% for 2024.

Selskapet har i februar 2024 sikret en refinansiering av låneforfall på MEUR 50 i oktober 2024 ved opptak av tilsvarende finansiering fra Havila Holding AS, som løper til etter forfall på MEUR 255 i juli 2026. Det er videre gjort tilgjengelig en trekkfasilitet på MNOK 200 som gir selskapet finansiell fleksibilitet for å håndtere likviditetsmessige sesongsvingninger.

Resultat for fjerde kvartal

•        Inntektene var totalt MNOK 249, hvorav MNOK 82 var inntekter fra Samferdselsdepartementet.

•        Driftskostnader består av MNOK 38 i varekostnader, MNOK 86 i lønnskostnader og MNOK 159 i andre driftskostnader.

•        Driftsresultat før avskrivning ble MNOK - 33.

•        Avskrivninger var MNOK 54.

•        Netto finansposter var MNOK - 195.

•        Resultat før skatt ble MNOK - 282.

Resultat for 2023

•        Inntektene var totalt MNOK 764, hvorav MNOK 216 var inntekter fra Samferdselsdepartementet.

•        Driftskostnader består av MNOK 106 i varekostnader, MNOK 282 i lønnskostnader og MNOK 556 i andre driftskostnader. LNG, havnekostnader og salg og markedsføring er de største kostnadspostene innenfor andre driftskostnader, men også kostnader til juridiske rådgivere er betydelige frem til august.

•        Driftsresultat før avskrivning ble MNOK - 180.

•        Avskrivninger var MNOK 137.

•        Netto finansposter var MNOK - 546, hvorav MNOK 35 er urealisert valutatap til finansieringen.

•        Resultat før skatt ble MNOK - 863.

Balanse og likviditet per 31.12.2023

•        Sum varige driftsmidler var MNOK 4 337, hvorav skip utgjorde MNOK 4 274, immaterielle eiendeler utgjorde MNOK 38, bruksrett til leid utstyr utgjorde MNOK 20 og driftsutstyr utgjorde MNOK 5.

•        Omløpsmidler var MNOK 425, der bankbeholdning utgjorde MNOK 150 hvorav MNOK 10 er bundne midler for skattetrekk.

•        Netto kontantstrøm fra drift var MNOK -566. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var MNOK -682. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter utgjorde MNOK 1 095.

•        Balanseført verdi av langsiktig gjeld var MNOK 3 124. Av skipsfinansieringen var MNOK 582 kortsiktig per 31.12.23. Det er nå gjort avtale om refinansiering slik at gjelden ved gjennomføring igjen blir langsiktig.

•        Sum kortsiktig gjeld var MNOK 1 161, hvorav hovedpostene er leverandørgjeld, gjeld til kredittinstitusjoner som omtalt overfor og forskudd fra kunder.

Ansatte

Havila Kystruten hadde totalt 481 fast ansatte per 31.12.23, hvorav 438 sjøansatte og 43 i administrasjonen.

Kontakter:
Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650
Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706


Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Tryg A/S – Interim report Q1 202417.4.2024 07:30:00 CEST | Press release

Tryg’s Supervisory Board has today approved the Q1 2024 interim report. Tryg reported an insurance service result of DKK 1,275m (DKK 1,474m) and a combined ratio of 86.6 (84.0) in Q1 2024, adversely impacted by more than DKK 180m higher than normal weather and large claims level. The underlying claims ratio for the Group improved by 50bps, whilst the Private segment displayed a deterioration of 50bps driven by an increase in motor claims frequency. Tryg reported a top-line growth of 4.8% primarily driven by price increases to offset inflationary pressures. Synergies from the RSA Scandinavia acquisition were DKK 43m in the quarter and DKK 754m accumulated. The investment result was DKK 117m (DKK 167m) mainly impacted by positive returns from equities and covered bonds. Pre-tax profit was DKK 1,007m (DKK 1,187m) and profit after tax was DKK 776m. Quarterly dividend of DKK 1.95 (DKK 1.85) per share an increase of more than 5%, solvency ratio of 191 supportive of future shareholders' retur

Tryg A/S – 1. kvartals rapport 202417.4.2024 07:30:00 CEST | pressemeddelelse

Trygs bestyrelse har i dag godkendt 1. kvartals rapport for 2024 Tryg rapporterede et insurance service result på 1.275 mio. DKK (1.474 mio. DKK) og en combined ratio på 86,6 (84,0) i 1. kvartal 2024 påvirket negativt af højere end normalt vejr- og storskader niveau for mere end 180 mio. DKK. Den underliggende erstatningsprocent for Tryg Koncernen blev forbedret med 0,5 procentpoint, hvorimod Privat havde en forværring i den underliggende erstatningsprocent på 0,5 procentpoint påvirket af en stigning i frekvensen for motor skader. Tryg rapporterede en vækst på 4,8% i lokal valuta drevet af prisjusteringer for at imødegå effekten fra skadesinflationen. Synergier fra RSA Skandinavien transaktionen udgjorde 43 mio. DKK og 754 mio. DKK akkumuleret. Investeringsresultatet udgjorde 117 mio. DKK. (167 mio. DKK) og var primært påvirket af positive afkast på aktier og realkreditobligationer. Resultatet før skat udgjorde 1.007 mio. DKK (1.187 mio. DKK) og 776 mio. DKK efter skat. Udbyttet for kv

Novartis Kesimpta® six-year efficacy data show substantial benefits in recently diagnosed treatment- naïve people with relapsing multiple sclerosis17.4.2024 07:15:00 CEST | Press release

Continuous Kesimpta® treatment for up to six years showed sustained efficacy in recently diagnosed (≤3 years) treatment-naïve people living with relapsing multiple sclerosis (RMS) in an analysis of the ALITHIOS open-label extension study1 Similar efficacy outcomes were demonstrated in a separate analysis of continuous Kesimpta treatment for up to six years in the overall ALITHIOS study population2 Switch from teriflunomide to Kesimpta resulted in significant improvements across several efficacy outcomes such as annualized relapse rate and MRI lesion activity in both analyses1,2 Treatment with Kesimpta for up to six years continues to be well tolerated with consistent safety outcomes, supporting the favorable benefit-risk profile of Kesimpta in RMS2 Basel, April 17, 2024 – Novartis today announced data from the ALITHIOS open-label extension study showing sustained efficacy of first-line, continuous Kesimpta® (ofatumumab) treatment for up to six years in recently diagnosed – defined as s

Idorsia publishes a Financial Status required for an upcoming bondholder meeting17.4.2024 07:00:00 CEST | Press release

Ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR Unaudited Financial Status as of March 31, 2024, required for an upcoming bondholder meeting, now available on the company websiteBondholder meeting now planned for early May as the company continues to engage with bondholders Allschwil, Switzerland – April 17, 2024 Idorsia Ltd (SIX: IDIA) today announced that its Unaudited Financial Status as of March 31, 2024, required for an upcoming bondholder meeting is available on the company website at the following link: http://www.idorsia.com/investors/financial-information Idorsia continues to engage with bondholders on options and terms regarding the repayment of the convertible bond maturing on July 17, 2024 (ISIN: CH0426820350). As a result, the bondholder meeting initially contemplated for April 30, 2024, is expected to take place shortly thereafter. André C. Muller, Chief Financial Officer, commented: “We have had many interactions with our bondholders in the past week. We are finalizing our pr

Press Release: New 48-week frexalimab phase 2 data support potential for high sustained efficacy in multiple sclerosis17.4.2024 07:00:00 CEST | Press release

New 48-week frexalimab phase 2 data support potential for high sustained efficacy in multiple sclerosis Data support frexalimab as a potential first-in-class, high-efficacy, non-lymphocyte depleting treatment for relapsing multiple sclerosis96% of participants receiving high-dose intravenous frexalimab had no new Gd+ T1 lesions and an annualized relapse rate of 0.04 after 48 weeksSanofi has initiated global phase 3 studies of frexalimab in relapsing MS and non-relapsing secondary progressive MS Paris, April 17, 2024. Sanofi’s CD40L antibody, frexalimab, demonstrated sustained reduction of disease activity and favorable tolerability after nearly one year in participants with relapsing multiple sclerosis. These data will be presented today at the American Academy of Neurology (AAN) 2024 Annual Meeting in Denver, Colorado, US. Results from the 12-week double-blind study period were previously published in The New England Journal of Medicine. Patrick Vermersch, MD, PhD University of Lille,

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye