Story House Egmont

Egmont hadde vekst i 2023

Del

I 2023 opplevde mediekonsernet Egmont omsetningsvekst og leverte et noe bedre driftsresultat enn året før, til tross for betydelige merkostnader og valutasvekkelse.

I 2023 oppnådde Egmont en omsetning på 17 709 millioner DKK, et resultat før renter og avskrivninger (EBITDA) på 2116 millioner DKK og et driftsresultat (EBIT) på 627 millioner DKK. Egmont oppnådde dermed en omsetningsvekst på 539 millioner DKK, tilsvarende 3 prosent, mens omsetningsveksten i lokal valuta var på 12 prosent. Dette er tredje året på rad med omsetningsvekst. Egmont driftsresultatet (EBIT) økte med 4 prosent.

Året var preget av en betydelig kostnadsvekst, en global nedgang i spill-, film- og serieproduksjon, et fallende reklamemarked og en stor merkostnad som følge av innføringen av moms på TV-nyheter i Norge. Egmont ble også negativt påvirket av fallet i den norske og svenske kronekursen. 

Til tross for disse markedsutfordringene hadde Egmont et godt utgivelsesår innen film, TV, dataspill, magasiner og bøker. TV 2s strømmetjeneste nådde et rekordhøyt antall kunder, lisensene i undervisningsforlagene vokste til det høyeste nivået noensinne, de digitale byråene leverte et sterkt resultat, og dataspillselskapene hadde mer enn 3,5 millioner brukere per måned av sine egne spill, mens e-handelsselskapene forbedret inntjeningen i et vanskelig marked.  

– Egmont øker omsetningen med 539 millioner DKK og oppnår et driftsresultat noe over 2022-nivået, til tross for en generell markedsnedgang, betydelige merkostnader og nyinnført moms på TV-nyhetene. Alt tatt i betraktning, er jeg fornøyd med det. Vi gjør også fremskritt på digitale abonnementsplattformer, som TV 2 Play, skolelisenser og bokstrømming, samtidig som vi har hatt mange vellykkede medieproduksjoner – takket være dyktige og engasjerte medarbeidere, sier Egmonts konsernsjef Steffen Kragh.

Egmont fortsatte den grønne omstillingen. I 2023 åpnet et solcelleanlegg i Danmark, med Egmont som medinvestor, og i 2024 åpner et solcelleanlegg i Sverige, der Egmont er eneste investor. Til sammen vil solcellepanelene dekke to tredjedeler av Egmonts strømforbruk med fornybar energi, mens resten kjøpes med sertifikater for grønn strøm. 

Egmont er en næringsdrivende stiftelse med et dobbelt formål, hvor overskuddet investeres i mediebransjen og i støtte til barn og unge i vanskelige livssituasjoner. I 2023 delte Egmont ut mer enn 100 millioner DKK i Skandinavia. I Norge har Egmont blant andre et partnerskap med Kronprinsparets Fond.

Hovedtall i millioner DKK 

2023 

2022 

Omsetning 

17 709 

17 170 

Resultat før renter, skatt og avskrivninger (EBITDA) 

2116 

1907 

Driftsresultat (EBIT) 

627 

605 

TV 2 

Omsetning 4744 (4869) millioner DKK. Driftsresultat etter resultat fra tilknyttede selskaper *: 121 (58) millioner DKK. 

 • TV 2 er Norges kommersielle allmennkringkaster som leverer nyheter, sport og underholdning via åtte TV-kanaler, Norges største strømmetjeneste TV 2 Play og nyhetssiden TV2.no. I 2023 inngikk TV 2 en ny allmennkringkasting-avtale med den norske stat som løper frem til 2028.  

 • I lokal valuta økte omsetningen med 10 prosent. Resultatet mer enn doblet, men lå likevel under gjennomsnittet for tidligere år. Ikke minst har regjeringens beslutning om å innføre moms på TV-nyheter vært en utfordring for TV 2, som har måttet gjennomgå en større omstrukturering. 

 • TV 2 hadde journalistisk og programmessig suksess i 2023, blant annet med den fjerde sesongen av Kompani Lauritzen. Den totale kommersielle markedsandelen økte til 54,4 prosent, og den totale markedsandelen økte til 27,8 prosent. 

 • 1,8 millioner husstander har nå tilgang til TV 2 Play, som er inkludert i alle grunnpakker.  

 • TV2.no fortsatte veksten i 2023 og styrket annonsesalget.  

Nordisk Film 

Omsetning: 5428 (4271) millioner DKK. Driftsresultat etter resultat fra tilknyttede selskaper *: 274 (378) millioner DKK. 

 • Nordisk Film skaper underholdning og opplevelser med søkelys på historiefortelling på tvers av plattformer. 

 • Omsetningen var den høyeste noensinne og alle forretningsområdene leverte vekst. Resultatet ble påvirket av amortisering av prosjekter i dataspillselskaper, men også av kostnadene ved tilpasning innen film- og dataspillområdene. 

 • Nordisk Film hadde et godt år med filmer som Bastarden (produsert av Zentropa) og Meter i sekundet i Danmark og Kampen om Narvik i Norge. I Danmark sto Nordisk Films egenproduserte filmer for mer enn halvparten av det totale billettsalget for danske filmer.  

 • Nordisk Films 46 kinoer i Danmark, Norge og Sverige leverte solide resultater, der bl.a. Oppenheimer og Barbie gikk for fulle hus i juli. Filmtilbudet og billettsalget var fortsatt lavere enn før Covid-19.  

 • Nordisk Games’ seks dataspillselskaper hadde en samlet omsetningsvekst i 2023, da omsetningen fra Supermassive Games ble konsolidert fullt ut (etter oppkjøpet til 100 prosent eierskap i 2022). Den globale nedgangen i videospillproduksjonen hadde imidlertid en innvirkning på lønnsomheten. 

 • Nordisk Interactive står bak PlayStation i Norden og Baltikum og hadde stor etterspørsel etter PlayStation 5. 

Story House Egmont 

Omsetning: 5935 (6357) millioner DKK. Driftsresultat etter resultat fra tilknyttede selskaper *: 172 (228) millioner DKK. 

 • Story House Egmont har virksomheter innen tre områder: Media, e-handel og byråer.  

 • I lokal valuta var omsetningen på nivå med 2022 takket være sterke markedsposisjoner, mens resultatet ble påvirket av blant annet inflasjon, økte kostnader og lavere forbrukertillit. 

 • Story House Egmont har magasiner og digitale medier i Norden, Europa og enkelte internasjonale markeder. Media hadde samlet sett en solid utvikling, der særlig kategorien Kids leverte gode resultater, mens Consumer-kategorien opplevde lavere salg. Det ble gjennomført kostnadsreduksjoner, særlig i Norge, for å motvirke strukturelle fall i markedet. 

 • Story House Egmonts seks byråer fortsatte den positive veksten fra tidligere år og leverte solide resultater.  

 • Story House Egmonts ni hel- og deleide e-handelsselskaper opplevde pandemimedvind i 2020 og 2021, men bremset opp i 2022. I 2023 var imidlertid utviklingen igjen mer positiv for flertallet av porteføljeselskapene og samlet sett ble inntjeningen forbedret.  

Egmont Books 

Omsetning: 1615 (1670) millioner DKK. Driftsresultat etter resultat fra tilknyttede selskaper *: 116 (93) millioner DKK. 

 • Egmont Books består av det norske forlaget Cappelen Damm og det danske forlaget Lindhardt og Ringhof. I lokal valuta økte omsetningen med 4 prosent og resultatet økte også. Begge forlagene står bak en rekke bemerkelsesverdige og prisbelønte bokutgivelser.  

 • Cappelen Damm ga ut mer enn 3000 nye titler i 2023, noe som utgjør nesten 40 prosent av alle bøker i Norge. Det var en svak nedgang i inntektene, særlig knyttet til utdanningsvirksomheten, samtidig som resultatet ble påvirket av fortsatt stigende papir- og trykkerikostnader.   

 • Lindhardt og Ringhof økte boksalget på tvers av markeder og formater, leverte rekordomsetning og forbedret driftsresultatet. Undervisningsforlaget Clio (oppkjøpt i 2022) ble konsolidert 100 prosent. Det digitale forlaget Saga Egmont fikk 13 000 nye digitale bokrettigheter og har nå over 130 000 digitale bokrettigheter.  

Egmonts fondsstøtte 

 • Mediekonsernet Egmont er en næringsdrivende stiftelse. Deler av overskuddet går til å støtte barn og unge i vanskelige livssituasjoner samt filmtalenter (gjennom Nordisk Film Fonden), mens det øvrige overskuddet reinvesteres i å utvikle av mediebedriftene.  

 • I 2023 utgjorde Egmonts veldedige virksomhet 111 millioner DKK i Danmark, Norge og Sverige, hvorav Nordisk Film Fonden delte ut knapt 8 millioner DKK. Siden 1920 har Egmont delt ut ca. 3,9 milliarder DKK omregnet til nåverdi. Ambisjonen er at alle barn og unge skal kunne fullføre en ungdomsutdanning og skape seg et godt liv.  

 • I 2023 lanserte Egmont et nytt signaturprogram, SygtStærk, som hjelper alvorlig syke ungdommer med å fullføre videregående opplæring og leve et godt ungdomsliv til tross for sykdommen.   

 • Egmont-rapporten 2023 viser at én av sju grunnskoleelever har matematikkvansker, noe som får konsekvenser for deres fremtidige liv og utdanning.  

 • Egmont ga også nødhjelp til økonomisk sårbare barn, unge og familier gjennom en rekke utvalgte partnerorganisasjoner i Danmark, Norge og Sverige. 

 • I 2023 sendte Nordisk Film Fonden 67 filmtalenter ut i verden gjennom sine reisestipender og støttet store initiativer, blant annet med søkelys på bruk av ny teknologi i filmfortelling. 

* Definert som EBIT pluss resultat fra tilknyttede selskaper og operasjonelle finansposter.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon:

Jesper Eising
Pressesjef
+45 29603019
jesper.eising@egmont.com


Amanda Justesen
Kommunikasjonsdirektør
+45 29478526
amanda.justesen@egmont.com

Bilder

Konsernsjef Steffen Kragh
Konsernsjef Steffen Kragh
Last ned bilde

Lenker

Om Egmont

Egmont er et ledende nordisk mediekonsern. Vårt motto er «We bring stories to life». Dette gjør vi hver eneste dag gjennom TV, film, bøker, magasiner, spill, kinoer, utdanning, e-handel og byråer på tvers av våre mer enn 50 selskaper og merkevarer. Egmont står blant annet bak Nordisk Film, Story House Egmont, TV 2 Norge, Lindhardt & Ringhof og Cappelen Damm. Som et virksomhetsdrivende fond bruker Egmont hvert år rundt 100 millioner kroner for å støtte utsatte barn og unge i Norge, Sverige og Danmark.

Følg pressemeldinger fra Story House Egmont

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Story House Egmont på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Story House Egmont

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye