Miljødirektoratet

Fortsatt for mye bly i elektronikk

Del

I fire av ti EE-produkter som Miljødirektoratet sjekket, ble det funnet for høyt innhold av bly. Produktene var dermed ulovlige å selge.

Elektriske og elektroniske produkter skal ha CE-merke. Produkter som ikke har slikt merke, er ulovlige å selge.
Elektriske og elektroniske produkter skal ha CE-merke. Produkter som ikke har slikt merke, er ulovlige å selge. Foto: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet kontrollerte 20 elektriske- og elektroniske produkter, hvor blyinnhold ble funnet i loddepunkter med høyere nivåer enn tillatt grenseverdi. Det var også to produkter som manglet den lovpålagte CE-merkingen.

Miljødirektoratet kjøpte blant annet inn elektroniske leker, sparkesykler, trådløse ladere, fidgetspinnere og kroppspleieprodukter slik som vippekrøllere. Varene ble kjøpt inn fra store butikk-kjeder, fysiske butikker og mindre nettbutikker i Norge og en nettbutikk i Danmark. Ulovlige produkter med for høyt innhold av bly har blitt trukket fra markedet. De fleste produktene var produsert i Kina.

Bly er et helse- og miljøproblem

Bly er et giftig tungmetall som gir akutte og kroniske helse- og miljøskader. Hos mennesker kan bly for eksempel føre til skader på hjerne-og nervesystemet.

Bly som havner i naturen, kan ende opp i fisk og dyr, som igjen kan havne i matfatet til oss og føre til at mennesker blir blyforgiftet.

Faren for utslipp av bly vil oftest være størst når produktene blir produsert og når de ender som avfall. For å redusere forurensningen, er det viktig å redusere den ulovlige importen og omsetningen av EE-produkter med innhold av bly. Levering av EE-produkter til avfallsbehandling er også avgjørende for å begrense utslipp av bly i naturen.

Det europeiske regelverket har siden 2013 forbudt bruk av bly i EE- produkter i en konsentrasjon høyere enn 0,1 vektprosent per komponent.  Bly blir ofte brukt i loddepunkter til kretskortene i slike produkter. 

Importørene gjør ikke jobben sin

Importørene må sjekke om EE-produktene de selger er i samsvar med det europeiske regelverket, som også gjelder i Norge, gjennom bestemmelser i produktforskriften.

- Resultatene fra aksjonen tyder på at importørene ikke gjør jobben sin, og ikke etterspør dokumentasjon som viser innhold av bly i EE-produkter. Vi håper resultatene blir en vekker for bransjen, sier Mathieu Veulemans, seksjonsleder for varetilsyn i Miljødirektoratet.

Strengere oppfølging fremover

Miljødirektoratet har etter at aksjonen ble avsluttet, fått mulighet til å ilegge overtredelsesgebyr til virksomheter som omsetter produkter i strid med regelverket. Miljødirektoratet vil bruke dette virkemiddelet hvis vi avdekker for høyt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer i produkter vi kontroller fremover.

Råd til forbrukere

Miljødirektoratet har to tydelige råd til forbrukere:

  1. Sjekk CE-merket. Ikke kjøp EE-produkter som ikke er CE-merket, da de er ulovlige.
  2. Lever inn kasserte EE-produkter. Dette kan leveres til butikker som selger samme type produkter, eller til et kommunalt avfallsmottak. Det er gratis å levere de inn.

 

Europeisk samarbeid

Miljødirektoratet delte informasjon fra denne kontrollen med våre kollegaer i det europeiske tilsynsforumet for kontroll av EE-produkter. Her deltar også Europakommisjonen. Det er et vedvarende problem at EE-produkter inneholder ulovlige mengder bly.

EU-landene ble enige om å gjennomføre et europeisk tilsynsprosjekt i 2024. Resultater av dette prosjektet blir også brukt av Europakommisjonen i sin løpende dialog med Kina om produktsikkerhet.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye