GlobeNewswire by notified

Lerøy Seafood Group ASA: Rekordomsetning i 2023. Fremgang mot mål for 2025.

Del

REKORDOMSETNING I 2023

2023 er det første året i Lerøy sin historie at omsetningen overstiger NOK 30 mrd. Sjømatens posisjon hos konsumentene står sterkt.

Vi fortsetter med full kraft arbeidet med å utvikle den mest effektive og bærekraftige verdikjeden for sjømat. Jeg er stolt av den jobben vi og våre ansatte gjør, samtidig som vi erkjenner at året som har gått har vært utfordrende, sier konsernleder Henning Beltestad.

UTVIKLING I FJERDE KVARTAL 2023

I fjerde kvartal 2023 leverte Lerøy et driftsresultat før biomassejusteringer på NOK 765m.

I Havbruk opplevde vi utfordringer knyttet til perlesnor-maneter og tap av fôringsdager i Lerøy Aurora og fremskyndet slakting i Lerøy Sjøtroll. Innen Villfangst ble inntjeningen om lag som samme periode året før. I nedstrømsvirksomhetene i segmentet VAP S&D er det som tidligere kommunisert positiv utvikling ettersom produktprisen nå i større grad reflekterer de økte råvarekostnadene, og vi gradvis har lykkes med operasjonelle forbedringer.

Styret i Lerøy foreslår et utbytte på NOK 2,5 per aksje for 2023. Forslaget skal behandles i ordinær generalforsamling 28. mai 2024.

STERKT FOKUS PÅ BEDRE FISKEVELFERD

Lerøy jobber målrettet mot strategiske mål for 2025. I 2024 venter vi fremgang i vår biologiske prestasjon i havbruk, og at vi beveger oss mot vårt mål om 205,000 slaktet volum i Norge i 2025. Viktige tiltak for å nå dette er bedret smolt-kvalitet og bruk av ny teknologi.

Vi er fortsatt i en tidlig fase. Så langt har vi god erfaring med bruk av dypdriftsteknologi, med null lusebehandlinger og høy overlevelse, og vi er også godt i gang med innfasing av ulike typer skjermingsteknologi. Per i dag er planen at om lag en tredjedel av vår laks står i merder med ny teknologi innen utgangen av 2024, fortsetter Beltestad.

Innen VAP S&D venter vi videre resultatforbedringer i 2024. Vi ser tydelige tegn på bedret lønnsomhet, drevet av bedring i kapasitetsutnyttelse og god utvikling av flere av våre sentrale markeder globalt. Vi jobber godt og målrettet i VAPS&D. Målet om et operasjonelt driftsresultat fra dette segmentet på NOK 1,25 milliarder er krevende men oppnåelig, fortsetter Beltestad.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre ansatte for den betydelige innsatsen som ble lagt ned i 2023. Vi ser store muligheter til å videreutvikle Lerøy sin virksomhet til den mest effektive og bærekraftige verdikjeden for sjømat, avslutter Henning Beltestad.

For henvendelser, vennligst kontakt konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

OM LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group (LSG) er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets omlag 6 000 medarbeidere håndterer årlig mellom 350 000 og 400 000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter.

Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsatt avkastning på sysselsatt kapital før skatt (ROCE) er 18% p.a. Konsernet har en rekke ulike bærekraftsmål, herunder å kutte utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

For å sikre forbrukeren trygge produkter jobber vi aktivt i alle ledd av verdikjeden, og som helintegrert sjømatleverandør har vi muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre våre produkter gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan vi oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Cortus Energy AB deltar på Nordbex projektlansering för satsning på koldioxidnegativ elproduktion i Nybro kommun den 18 april17.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemelding

Stockholm, den 17 april 2024 PRESSMEDDELANDE Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) deltar på projektlansering om koldioxidnegativ elproduktion, tillsammans med samarbetsparter Nordbex AB (”Nordbex”). Nordbex presenterar sin satsning och ambitionen att göra Nybro kommun koldioxidnegativ innan 2030 genom ett koldioxidnegativt kraftverk med Cortus Energys förgasningsteknologi, WoodRoll®. Under projektlanseringen kommer den svenska projektutvecklaren Nordbex presentera miljardsatsningen på koldioxidnegativ elproduktion som görs i Nybro kommun. Det första koldioxidnegativa kraftverket ska byggas av Nordbex, där Cortus WoodRoll®-förgasningsteknologi har en central roll till följd av den rena syngasen som produceras. Nordbex kraftverk kommer att generera 135 GWh ren energi och samla in 200 000 ton koldioxid från atmosfären varje år. Projektlanseringen inleds med en presentation av Nordbex, vilken går att följa live från och med kl 16:00 den 18 april på följande länk https://www.y

Norsk Hydro: Reminder - Invitation to Hydro's first quarter results 202417.4.2024 08:00:00 CEST | Press release

Hydro's first quarter results 2024 will be released at 07:00 CEST (01:00 EDT, 06:00 BST, 05:00 UTC/GMT) on Wednesday, April 24, 2024. The quarterly report and presentation will be available on hydro.com at the same time. President and CEO Hilde Merete Aasheim and Executive Vice President, Corporate Development & acting CFO Trond Olaf Christophersen will host a webcast in English at 08:30 CEST the same day. There will be a Q&A session directly after the presentation. There will be no presentation or press conference at our corporate headquarters. To join the webcast and ask questions, register your details in the webcast page. Once registered, you will receive a separate email confirming your registration. The webcast is powered by Livestorm. We advise that you investigate in advance if your company has any restrictions using this platform. Investor contact: Martine Rambøl Hagen +47 91708918 martine.rambol.hagen@hydro.com

Roche’s subcutaneous OCREVUS one-year data demonstrates near-complete suppression of clinical relapses and brain lesions in patients with progressive and relapsing forms of MS17.4.2024 08:00:00 CEST | Press release

Results from the Phase III study showed that subcutaneous (SC) injection was consistent with IV infusion and demonstrated near-complete suppression of relapse activity (97%) and MRI lesions (97.2%) through 48 weeksThe twice-yearly, 10-minute SC injection has the potential to expand the usage of OCREVUS to treatment centres without IV infrastructure or with IV capacity limitationsU.S. FDA and EMA accepted filings based on the data from OCARINA II, with EU approval anticipated mid-2024 and U.S. approval anticipated September 2024 Basel, 17 April 2024 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) announced today data from the Phase III OCARINA II study (S31.006) of OCREVUS® (ocrelizumab), an investigational twice-yearly, 10-minute subcutaneous (SC) injection. Results showed near-complete suppression of clinical relapses and brain lesions in people with relapsing or primary progressive multiple sclerosis (RMS or PPMS) which reinforce the potential benefits of this investigational formulation. Treat

Nilörn Interim Report Q1, 202417.4.2024 08:00:00 CEST | Press release

Period January - March Order intake increased by 5 percent to MSEK 233 (223)Revenue increased by 10 percent to MSEK 242 (221)Revenue adjusted for currency effects amounted to MSEK 243 (221), i.e., an underlying organic increase of 10 percentOperating profit amounted to MSEK 22.5 (16.9)Net profit for the period amounted to MSEK 16.7 (11.1)Earnings per share amounted to SEK 1.46 (0.97)Net cash excluding IFRS 16 amounted to MSEK 8 (43) Significant during the quarter The board has decided to propose to the annual general meeting a dividend of SEK 1.00 (5.00) per share, equivalent to MSEK 11.4 (57.0)Nilorngruppen has initiated a strategic collaboration with Worldfavor, strengthening the Nilorn:CONNECT solution and offer to our customers on their journey towards the Digital Product Passport. A presentation will be held today 17/4 at 08.30 am CET, where the CEO presents the report. You can participate by register on the link below: Registration Form For further information about Nilörn, pleas

Nilörn Delårsrapport Q1, 202417.4.2024 08:00:00 CEST | Pressemelding

Perioden januari - mars Orderingången ökade med 5 procent till 233 (223) MSEKOmsättningen i SEK ökade med 10 procent till 242 (221) MSEKOmsättningen justerat för valutaeffekter uppgick till 243 (221) MSEK, dvs en underliggande organisk ökning om 10 procentRörelseresultatet uppgick till 22,5 (16,9) MSEKPeriodens resultat uppgick till 16,7 (11,1) MSEKResultatet per aktie uppgick till 1,46 (0,97) SEKNettokassan (exklusive IFRS16) uppgick till 8 (43) MSEK Väsentliga händelser under kvartalet Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman en utdelning om 1,00 (5,00) kronor per aktie, motsvarande 11,4 (57,0) MSEKNilörn har inlett ett strategiskt samarbete med Worldfavor, vilket stärker lösningen Nilörn:CONNECT och erbjudandet till våra kunder på deras resa mot det Digitala Produktpasset En presentation kommer hållas idag 17/4 kl. 08.30, där VD presenterar rapporten. Du kan delta genom att registrera dig på nedanstående länk: Registration Form För ytterligare information om Nilörn, kontakta: K

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye