Nærings- og fiskeridepartementet

Vil løfte frem samisk næringsliv med nytt veikart

Del

Regjeringen vil i samarbeid med Sametinget utarbeide et veikart for samisk næringsliv. Målet er å styrke næringsutviklingen i de samiske områdene.

I dag, under den internasjonale næringskonferansen Sápmi Business Conference i Kautokeino, presenterte næringsminister Jan Christian Vestre den nye satsingen på samisk næringsliv.

I sin tale uttrykte han begeistring for det fremoverlente samiske næringsmiljøet og la vekt på viktigheten av variert næringsaktivitet for å skape bærekraftige lokalsamfunn.

– Vi vil bidra til å utløse potensialet i samisk næringsliv og bygge videre på suksesshistoriene som finnes her i Sápmi. Vi er fast bestemt på å legge til rette for næringsutvikling som ikke bare skaper verdier og arbeidsplasser, men også ivaretar og fremmer samisk kultur og identitet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Veikartet for samisk næringsliv vil være et verktøy for å identifisere vekstmuligheter i hele bredden av næringslivet. Det handler om å videreutvikle tradisjonelle samiske næringer og å utnytte mulighetene som finnes på områder som reiseliv, kreativ næring og annen samisk kulturbasert virksomhet, sier næringsministeren.

Ønsker innspill fra næringslivet

Arbeidet med veikartet er ment å supplere Sametingets eget arbeid for næringsutvikling. Et tett samarbeid med Sametinget og god dialog med samiske organisasjoner, næringsaktører og kunnskapsmiljøer vil være sentralt for å få til et godt resultat.

– Sápmi har mange dyktige og innovative næringsutøvere. Jeg er opptatt av at samiske næringer må få utviklingsmuligheter, og det har Sametinget jobbet med over flere år. Jeg håper at veikartet kan bli et viktig bidrag og at næringsaktører i hele Sápmi vil bidra med innspill, sier Sametingspresidenten Silje Karine Muotka.

– Dette veikartet vil inneholde nye tiltak for samisk næringsliv, og jeg vil derfor oppfordre alle til å komme med innspill til arbeidet. Når man forener krefter, kan store ting skje, sier næringsministeren.

Fremover skal det holdes flere innspillsmøter, og alle er også velkomne til å sende sine innspill til Nærings- og fiskeridepartementets postmottak.

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på LinkedIn og Flickr, og regjeringa på X/Twitter og Facebook 

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye