Norsk-Tysk Handelskammer

Tysklands strategi for karbonfangst og -lagring

Del

Fangst, lagring og transport av karbon kan bli mulig i Tyskland i fremtiden. På mandag la nærings- og klimaminister Robert Habeck frem et lovforslag med endringer i loven om karbonlagring, og retningslinjer for en tysk karbonforvaltningsstrategi. Det er et betydelig skille i tysk politikk – karbonfangst og -lagring er i dag forbudt i Tyskland. 

Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck.
Tysklands nærings- og klimaminister Robert Habeck. AHK Norwegen

Tyskland kan ikke nå klimamålene sine uten karbonfangst og -lagring. Det sa Robert Habeck i en pressekonferanse fra nærings- og klimadepartementet. Det er enighet om at karbonfangst og -lagring (CCS) kun er et supplement i klimapolitikken. Derfor skal den fremtidige bruken av CCS kun gjelde industrier som med dagens teknologi ikke kan redusere CO2-utslippene uten denne teknologien.

Lagringen av CO2 skal foregå under havbunnen på den tyske sokkelen. For å muliggjøre eksport og offshore-lagring av karbon vil den tyske regjeringen ratifisere endringene i London-protokollen for CO2-eksport og -lagring. Regjeringen vil også gjøre nødvendige endringer i lovverket for internasjonalt farvann.  Habeck utelukker fortsatt lagring på land. Om nødvendig kan avgjørelsen overlates til de enkelte delstatene.

Ifølge Habeck er teknologien for karbonfangst og -lagring dessuten viktig for konkurransedyktigheten til Tysklands industri, og at det vil medføre ulemper for konkurransedyktigheten dersom Tyskland avstår fra CCS. Mange industriland skal allerede ha gjort store fremskritt med bruken og utviklingen av CCS. På pressekonferansen fikk Habeck støtte fra Dominik von Achten, administrerende direktør i Heidelberg Material. Selskapet bygger verdens første CO2-fangstanlegg for sementindustrieni Norge.

- De nevnte retningslinjene danner et svært godt grunnlag for en mer intensiv utveksling mellom Norge og Tyskland, oppsummerer Michael Kern, administrerende direktør for Norsk-Tysk Handelskammer. – Strategien vil helt sikkert være tema på den kommende Hannover-messen, hvor Norge er partnerland.

Retningslinjene og lovforslag ligger til avstemning i departementet. Deretter følger høringer med delstatene og interessegrupper, til slutt etterfulgt av behandling i kabinettet.

 

Kontakter

Norsk-Tysk Handelskammer

Siden 1986 har Norsk-Tysk Handelskammer jobbet for økt handel, næringssamarbeid og erfaringsutveksling mellom Norge og Tyskland. Norske og tyske bedrifter kompletterer hverandre på mange områder. Vår visjon er å være en naturlig partner for eksportorienterte bedrifter og sørge for at kundene og medlemmene våre drar nytte av samarbeidspotensialet landene imellom.

Som eksperter er vi det første kontaktpunktet og rådgiver for aktører innen norsk-tyske næringslivsforbindelser uavhengig av bedriftsstørrelse og bransje. Gjennom vår bilaterale plattform åpner vi dører, bygger broer og bidrar til verdiskapning for våre medlemsbedrifter og kunder.

Som nøytral partner for norske og tyske bedrifter representerer og fremmer vi vårt nettverks interesser og mål i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Handelskammeret har over 800 norske og tyske medlemsbedrifter og er en del av et verdensomspennende nettverk av tyske utenlandshandelskamre (AHKs), lokalisert på 140 steder i 92 land.

Følg pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk-Tysk Handelskammer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk-Tysk Handelskammer

Havnestrategi for eksportlandet Tyskland22.3.2024 13:31:11 CET | Pressemelding

Onsdag 20. mars publiserte den tyske regjeringen Den nasjonale havnestrategien for sjø- og innlandshavner, med mer enn 130 tiltak for å forberede tyske havner for fremtiden. Målet til tiltakene er å øke havnenes konkurransedyktighet, gjøre havnene utslippsnøytrale innen 2045, utbygge til Energy Hubs, og å digitalisere havnene. Klassifiseringen av havner som kritisk infrastruktur gir strengere krav ved utenlandske investeringer.

Tysk kraftverkstrategi: positivt signal for forsyningssikkerheten i næringslivet8.2.2024 09:33:37 CET | Pressemelding

Den tyske regjeringen har lagt fram planer for en kraftverkstrategi som innebærer en anbudsrunde for gasskraftverk med en samlet kapasitet på opptil ti gigawatt i nær fremtid. Målet er å utjevne variasjonene i den stadig økende andelen av vind- og solkraft i energiforsyningen. Slik skal det tyske elektrisitetssystemet avkarboniseres og samtidig opprettholde forsyningssikkerhet på lang sikt.

Strømprispakke: Den tyske regjeringen avlaster kraftintensive foretak13.11.2023 09:28:30 CET | Pressemelding

I forrige uke ble den tyske regjeringen enige om ytterligere lettelser for selskaper i Tyskland de neste fem årene. Særlig bedrifter med spesielt kraftkrevende produksjon vil dra nytte av strømprispakken, og produksjonsindustrien avlastes. En senkning av elavgiften skal i første omgang lovreguleres for årene 2024 og 2025. Det er enighet om at reduksjonen skal gjelde frem til 2028, forutsatt at det foreligger finansiering i statsbudsjettet. Regjeringen ber nå parlamentet sørge for at tiltakene vedtas så raskt som mulig.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye