Betydelige helseplager blant beboere nær Tysvær Vindpark

Del

En nylig offentliggjort rapport avdekker omfattende helseplager blant beboere i nærheten av vindkraftverket i Tysvær kommune i Rogaland. Rapporten, som fokuserer på virkningene av vindkraftanlegget på lokalbefolkningens helse, viser at hele 40% av de fastboende ønsker å flytte fra området.

Ser man på de fastboende i rapporten, er 47 prosent av dem plaget av støy fra vindturbinene. Søvnproblemer er også utbredt.  Til sammen er det 32 prosent som oppgir at de har problemer med å sove ukentlig eller oftere, på grunn av støy fra vindturbiner.
Ser man på de fastboende i rapporten, er 47 prosent av dem plaget av støy fra vindturbinene. Søvnproblemer er også utbredt. Til sammen er det 32 prosent som oppgir at de har problemer med å sove ukentlig eller oftere, på grunn av støy fra vindturbiner. Foto: Motvind Norge

- Rapporten dokumenterer at støy og andre virkninger fra vindturbiner på menneskers helse og livskvalitet er svært alvorlige, sier John Fiskvik, leder i Motvind Norge. 

Ser man på de fastboende i rapporten, er 47 prosent av dem plaget av støy fra vindturbinene. Søvnproblemer er også utbredt. Til sammen er det 32 prosent som oppgir at de har problemer med å sove ukentlig eller oftere, på grunn av støy fra vindturbiner.  

Sammenlignet med de som har søvnplager på landsbasis, er det mer vanlig blant beboerne i Tysvær å være ofte plaget av dette. 

Det er Opinion som på oppdrag fra Tysvær kommune har kartlagt helseulemper blant beboere nær Tysvær vindpark. Kartleggingen har blitt gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse og oppfølgende dybdeintervju. 

Innsikten fra dybdeintervjuene viser at støyen i stor grad påvirker livene til de berørte, både i form av generell irritasjon, men også en forverring i helsesituasjon. Totalt sier 31 prosent at vindturbinene påvirker deres helsetilstand. Ulempene er så store at mange ønsker å flytte fra området. 

- Regner man med både fastboende og deltidsboende, har hele 37 prosent et ønske om å flytte fra eiendommen og selge hvis de hadde hatt mulighet. Dette er alarmerende, sier Fiskvik.  

Informantene rapporterer at turbinstøyen oppleves uforutsigbar, man vet aldri når den kommer, hvor lenge den vil vare, og hvordan det vil oppleves denne gangen. Her er noe av det informantene forteller: 
 
«Det føles som at det rister. Jeg kan sitte i sofaen og kjenne at det durer og kan kjenne vibrasjon i gulvet på kjøkkenet.» 

 «Når det er på det verste reiser jeg vekk.» 

 «Konsentrasjonen går ned, og husken går ned. Det blir forsterket på grunn av støyen. Det påvirker mer enn jeg vil.» 
 
Når det gjelder forskjellene mellom beboerne og innbyggere i sammenlignbare kommuner, viser rapporten at det er mer søvnproblemer, muskulære smerter og hodepine/migrene for de som bor i nærheten av vindturbinene enn andre steder.  

«Sykdommene mine er forverret. Jeg er avhengig av søvn og avslapping. Jeg går på mer medisiner enn jeg trenger.», forteller en informant i rapporten. 
 
En annen informant påpeker at det i perioder er vanskelig å bedrive aktiviteter utendørs, som i hagen eller på gården, fordi turbinstøyen blir for høy og plagsom. Hobbyer og sysler man tidligere har likt å gjennomføre blir nå noen man er nødt til å gjøre, heller enn noe hyggelig og avslappende. 

 «Av og til kan jeg ikke være ute fordi det er så kraftig lyd ute. Blir fort sliten. Da må jeg inn, men det hjelper ikke alltid.» 

- Motvind Norge forventer at Tysvær Kommune tar tak i dette snarest, og i samråd med de berørte kommer med konkrete tiltak for å bedre livssituasjonen til innbyggerne sine. Denne rapporten viser tydelig at folkehelse må tas på større alvor når planer om vindkraft blir behandlet, sier leder i Motvind Norge, John Fiskvik. 

Nøkkelord

Kontakter

Lenker

Følg pressemeldinger fra Motvind Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Motvind Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Motvind Norge

Massiv folkelig avvisning med 7500 høringssvar til EUs Fornybardirektiv23.4.2024 15:56:31 CEST | Pressemelding

Det har kommet inn over 7500 svar på regjeringens høring av EUs reviderte Fornybardirektiv. Dette gjør det til en av høringene som har mottatt flest innspill noensinne. Nesten alle ber regjeringen si nei til direktivet. “Den massive responsen sender et klart signal fra grasrota til regjeringen om at befolkningen ikke kommer til å akseptere at Fornybardirektivet innføres hverken helt eller delvis i Norge» sier John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye