Norsk Osteopatforbund

Sammen mot bedre muskel– og skjeletthelse

Del

Norsk Osteopatforbund har nylig blitt en del av Rådet for Muskelskjeletthelse.

Foto: https://www.muskelskjeletthelse.no
Foto: https://www.muskelskjeletthelse.no

Aktive siden 2002

Rådet for Muskelskjeletthelse er en paraplyforening som samler aktører for en bedre muskelskjeletthelse og arbeider for å fremme tiltak for forebygging og behandling av muskelskjelettskader, -sykdommer og -plager.

Rådet ble grunnlagt under Verdens Ryggdag den 16. oktober 2002 og består nå av spesialistforeninger, helseprofesjonsforbund og pasientforeninger. Siden opprettelsen har rådet aktivt deltatt i påvirkningsarbeid overfor myndighetene, blant annet gjennom høringsuttalelser og innspill til statsbudsjettene.

Du kan lese mer på: https://www.muskelskjeletthelse.no

Sammen mot bedre muskel- og skjeletthelse

– Vi verdsetter det sterke nettverket som rådet representerer og ser frem til å kunne bidra aktivt i det viktige arbeidet med å bedre befolkningens muskel- og skjeletthelse, sier leder i Norsk Osteopatforbund, Tomas Collin.

Kontakter

Om oss

Norsk Osteopatforbund arbeider for å sikre våre medlemmers faglige og politiske interesser. Vi jobber for å styrke osteopatiens posisjon i Norge og internasjonalt, gjennom høy faglig- og yrkesetisk standard. Vi skal utover dette fremme kvalitet i osteopatiutdanningen, samt utvikle faget slik at vi til enhver tid fremmer god folkehelse, og dermed bidra til å løse befolkningens muskel- og skjelettlidelser. Osteopater er autorisert helsepersonell. 

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye